Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Припинення договору комісії

Комітент, який на відміну від свого контрагента не завжди є професійним підприємцем, має право в будь-який час в односторонньому порядку і безмотивно відмовитися від виконання договору, скасувавши дане комісіонерові доручення. У цьому випадку договір комісії припиняється, однак в інтересах комісіонера передбачено обов'язок комітента відшкодувати комісіонеру всі завдані цим збитки, включаючи неодержані доходи у формі причитавшегося винагороди за послуги, а також обов'язок негайно розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера. При ненадходження вказівок від комітента комісіонер має право або здати це майно на зберігання за рахунок комітента, або реалізувати його за найбільш вигідною для комітента ціною (п. 3 ст. 1003 ЦК). Комісіонер же не вправі відмовлятися від виконання доручення комітента в односторонньому порядку, якщо тільки таке право прямо не передбачено для нього в договорі.
Інша річ - договір комісії, який не містить вказівки на термін його дії. Тут в силу даної обставини обидві сторони вправі відмовитися від його подальшого виконання за умови завчасного сповіщення про це контрагента (не менше ніж за 30 днів, якщо договором не встановлений триваліший строк). Але у всіх випадках комісіонеру належить винагорода за вже вчинені ним для комітента угоди і компенсація витрат, фактично понесених до моменту припинення договору (п. 2 ст. 1003, п. 3 ст. 1004 ЦК).
Договір комісії припиняється також у випадках припинення діяльності комісіонера, зокрема при його банкрутство чи в разі смерті громадянина-комісіонера чи визнання його недієздатним, частково дієздатним або безвісно відсутнім (оскільки при цьому він не в змозі виконувати доручення по здійсненню операцій). Такий договір припиняється також у випадках ліквідації юридичної особи - будь-якої сторони даного договору.
Реорганізація юридичної особи - комісіонера чи комітента, а також смерть громадянина-комітента, визнання її недієздатною або частково дієздатним або безвісно відсутнім самі по собі не припиняють дії договору комісії, бо відсутність особисто-довірчих відносин між його учасниками не виключає тут правонаступництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Припинення договору комісії "
 1. § 6. Комісія
  припинення договору комісії комітент не має права без згоди комісіонера вступати у безпосередні відносини з субкомісіонером, якщо інше не передбачено договором комісії. Комітентом може виступати як громадянин, так і юридична особа. При цьому для юридичних осіб єдиним критерієм, що обмежує можливість укладення ними договору комісії, є наявність спеціальної
 2. § 3. Зміст договору комісії
  припинення договору комісії комітент не має права без згоди комісіонера вступати у безпосередні відносини з субкомісіонером, якщо інше не передбачено договором комісії. Обов'язки комітента. Найважливішою обов'язком комітента є обов'язок сплатити комісіонеру комісійну винагороду. Розмір і порядок сплати такої винагороди зазвичай передбачаються договором
 3. § 4. Припинення комісійної зобов'язання
  припинення комісійної зобов'язання. Комісійна зобов'язання зазвичай припиняється шляхом його належного виконання. Якщо договір комісії передбачав вчинення комісіонером певних угод протягом встановленого відрізка часу, то його витікання також веде до припинення комісійної зобов'язання. Крім того, воно може бути припинено за угодою його сторін або за ініціативою
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  припинення правоздатності. Невідчужуваність правоздатності та неможливість її обмеження. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. Дієздатність громадян (фізичних осіб). Невідчужуваність дієздатності. Різновиди дієздатності. Дієздатність неповнолітніх громадян. Емансипація. Випадки та умови обмеження дієздатності громадян. Визнання громадянина недієздатним.
 5. 8. Припинення договору
  припиненню. Перша з них - ст. 1002 ЦК виділяє підстави припинення договору комісії. Два з них після згадування у зазначеній статті докладно врегульовані надалі. Притому кожному присвячена спеціальна стаття ГК. Йдеться про відмову від виконання договору комітента та особливо - про відмову комісіонера. Стосовно ще однієї підстави, коли мається на увазі комісіонер-громадянин,
 6. 5.5. Договори комісії та консигнації
  припинення зобов'язань заліком утримати належні йому за договором суми з усіх сум, що надійшли до нього за рахунок комітента. Однак кредитори комітента, що користуються відносно черговості задоволення їх вимог перевагою перед заставоутримувачами, не позбавляються права на задоволення цих вимог з утриманих комісіонером сум (ст. 997 ГК РФ). Стаття 996 ГК РФ дозволяє
 7. § 3. Муніципальні вибори.
  Припиненням його повноважень - не пізніше ніж за шість місяців до дня голосування. Зазначені терміни не поширюються на інші зміни і доповнення, що вносяться до статуту громадського об'єднання. --- Див: пункт 25 ст. 2 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації". Там
 8. § 1. Муніципальне майно.
  Припинення права муніципальної власності, а також порядок обліку муніципального майна встановлюються федеральним законом. У статті 50 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" пойменований складу муніципального майна для кожного типу муніципальних утворень. При цьому окремо наведені переліки майна, що може перебувати в
 9. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  припинення повноважень виборних посадових осіб місцевого самоврядування називає факт визнання їх обмежено дієздатними. У результаті складається парадоксальна ситуація - обмежений у дієздатності людина може за відсутності інших перешкод обиратися на посаду глави муніципального освіти, але не може займати цю посаду. У такому ж становищі перебувають вищі посадові
 10. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  припинення повноважень депутата, не відбулися вибори тощо) не має свого депутата у представницькому органі місцевого самоврядування. Тому депутат, беручи участь у роботі представницького органу, його структурних підрозділів, беручи участь у прийнятті рішень, повинен керуватися інтересами населення всього муніципального освіти, незважаючи на те що частина виборців не брала участі в
© 2014-2022  yport.inf.ua