Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А. В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 4. Презумпція невинності

У будь-якому демократичному правовому суспільстві з розвиненою юридичною системою діє презумпція невинності, яка означає, що кожен громадянин передбачається чесним, добропорядним і ні в чому не винним, поки не буде доведено інше в установленому законом порядку і підтверджено вироком суду. Причому тягар доведення винності лежить на тих, хто звинувачує, а не сам обвинувачений повинен доводити свою невинність.
У широкому плані презумпцію невинуватості слід розглядати в якості загальноправової принципу, загальногуманітарному прогресивної ідеї. Вона діє не тільки в кримінальному праві, де найбільш яскраво проявляється, а у всіх юридичних галузях, у всій правовій системі. Дане положення є невід'ємний елемент, атрибут правової держави, передумова нормального людського співжиття. Інакше відкривається дорога до взаємної підозрілості та недовіри.
Презумпція невинності - це презумпція чесності та добропорядності громадянина. Інша посилка не укладалася б у рамки не тільки права, а й моралі, свободи, гуманізму, честі та гідності особи. Саме з цього повинні виходити всі державні органи, офіційні структури, посадові особи, особливо працівники юридичної сфери, ті, кому дано право розслідувати злочини, судити, карати, розбиратися в конфліктних ситуаціях. Обвинувальний ухил чужий демократичному правосуддю. Це справедливо і загальновизнано в усьому світі.
Із змісту презумпції невинуватості випливає, що всяке непереборне сумнів у законі або у справі тлумачиться на користь обвинуваченого. Вона також припускає, що визнання обвинуваченого зовсім не є "царицею доказів", як вважав А.Я. Вишинський. Визнання має бути підкріплено іншими об'єктивними даними, усіма матеріалами справи, тим більше що визнання нерідко видобувається протизаконними методами. Воно може бути зроблено також з метою приховати більш тяжкий злочин або ж з метою взяти чужу провину на себе, коли мова йде про групові злочини. За нинішнім російським законодавством обвинувачений може давати будь-які свідчення, не давати ніяких показань або взагалі відмовитися від свідчень.
У радянський час презумпція невинності практично не визнавалася, особливо в період сталінських репресій, та й пізніше, коли була розгорнута боротьба з дисидентами, розкрадачами соціалістичної власності, безгосподарністю, приписками. Домінувало об'єктивну думку. У розрахунок приймалися в основному тільки шкоду, політичні міркування, "небезпечний стан особистості", доцільність. Тим самим грубо порушувалася законність. Звичайно, були і реальні винуватці, злочинці, які несли заслужене покарання.
Зараз презумпція невинності чітко закріплена в Конституції РФ, кримінально-процесуальному законодавстві, в Декларації прав людини і громадянина, беззастережно визнана в науці. У ст. 49 Конституції говориться: "1. Кожен обвинувачений в скоєнні злочину вважається невинним, поки його винність не буде доведена в передбаченому федеральним законом порядку і встановлено що набрало законної сили вироком суду. 2. Обвинувачений не зобов'язаний доводити свою невинність. 3. Непереборні сумніви у винуватості особи тлумачаться на користь обвинуваченого ". Однак рецидиви обвинувального ухилу все ж допускаються. Російська правоохоронна система, м'яко кажучи, не бездоганна, в ній чимало негативних тенденцій, помилок, порушень.
Давно помічено, що є два способи розкласти націю: карати невинних і не карати винних. На жаль, у нас зустрічається і те і інше, що деформує правосвідомість громадян, підриває морально-правові основи суспільства. Друк повна повідомлень про зловживання в діяльності міліції, прокуратури, судів, інших органів і структур.
Презумпція невинності повинна діяти в тісному взаємозв'язку з принципом невідворотності покарання за правопорушення. В іншому випадку можна впасти в іншу крайність - плодити безкарність, яка є живильним середовищем всякої злочинності. Загальновідомо, що сьогодні в Росії розкриваність злочинів вкрай низька і тисячі порушників закону гуляють на волі. Тим часом в ідеалі покарань має бути стільки, скільки злочинів та інших правопорушень.
У наші дні презумпція невинності набуває особливого значення у світлі тієї безпрецедентної війни компроматів, яка розгорнулася у пресі та на телеканалах країни: взаємні звинувачення в корупції, відмиванні "брудних" грошей, незаконному збагаченні, вимаганні, терактах , вбивствах, службових зловживаннях та інших непорядних справах. Про таку "дрібницю", як презумпція невинності, ніхто не згадує. Всі упирають (особливо журналісти) на свободу слова, поширення інформації. Не дотримуються елементарні етичні та юридичні норми. Нічого подібного в нормальному демократичному суспільстві не повинно бути.
Але найбільш грубе порушення презумпції невинуватості полягає у тому, що у нас десятки тисяч людей, вина яких ще не доведена, тривалий час (інколи роками) знаходяться до суду в слідчих ізоляторах. Багато хто з них потім виправдовуються судами і звільняються як невинні. Крім того, за час попереднього ув'язнення їм об'єктивно заподіюються фізичні страждання, бо умови утримання в слідчих ізоляторах не відповідають навіть мінімальним вимогам і стандартам.
Презумпція невинності покликана служити найважливішою гарантією законності і стабільності в суспільстві, захисту прав громадян, їх можливого необгрунтованого обвинувачення у злочині, позбавлення волі; гарантією, з одного боку, від свавілля влади, а з іншого - від тотальних підозр і наклепів оточуючих - любителів зводити рахунки. При цьому свідомо помилкової є посилка: нехай постраждають десять невинних, аби покарати винного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Презумпція невинності "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  презумпція недобросовісності, спростування якої - завдання відповідача (п. 2 ст. 1064 і більше загальний п. 2 ст. 401 ЦК), а неопроверженіе тягне для нього, крім усього іншого, визнання негідним спадкоємцем; у другому ж випадку діє презумпція невинності, спростування якої - завдання органів попереднього слідства, а неопроверженіе означає, що зловмисник уникне кримінальної
 2. 5.2. Принципи адміністративно-правового статусу громадян
  невинності. Громадянин вважається невинуватою у вчиненні правопорушення незалежно від ступеня тяжкості, поки її винність не буде доведена у встановленому процесуальному порядку і закріплена у набрав законної сили індивідуальному правозастосовчому акті. Законність. Усі суб'єкти державного управління зобов'язані дотримуватися і виконувати Конституцію, закони та інші
 3. 17.2. Принципи, цілі, функції та підстави адміністративної відповідальності
  презумпції невинності (особа підлягає адміністративній відповідальності тільки за ті адміністративні правопорушення, щодо яких встановлено її. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення , вважається невинним, поки його провина не буде доведена в порядку, передбаченому КпАП, і встановлена набрав законної сили постановою
 4. § 8. Принципи правової держави
  презумпції невинності, праві на захист, рівність громадян перед законом і судом, гласності та змагальності процесу, відвід судді і т.д. Крім того, фіксуються правоограничения, які забороняють здійснювати функції, що належать за законом іншому органу. Діяльність державних структур повинна обмежуватися їх компетенцією, яка грунтується на принципі "дозволено тільки те,
 5. § 5. Принципи права
  презумпція | --- --- | | відповідальності | | | невинності | | єдність прав + --- + L --- | L --- --- | і обов'язків | | --- | та інші L --- --- | | в цивільному та | | --- | | сімейно- шлюбному + --- | поєднання
 6. § 1. Правовий статус особистості: поняття, структура, види
  презумпція невинності. Правовий статус - комплексна, інтеграційна категорія, що відображає взаємини особистості і суспільства, громадянина і держави, індивіда і колективу, інші соціальні зв'язки. Тому важливо, щоб людина правильно представляв своє становище, свої права та обов'язки, місце в тій чи іншій структурі, бо, як справедливо відзначається в літературі, "у житті нерідко
 7. § 2. Основні права людини і громадянина
  презумпція невинності). Багато хто з перерахованих вище прав є новими в російському законодавстві, їх не було ні в колишніх радянських конституціях, ні в Конституції РРФСР. Також вперше юридично закріплюється прямий обов'язок держави захищати права людини (ст. 2 Конституції РФ). При цьому підкреслюється, що "права і свободи людини і громадянина є безпосередньо
 8. § 5. Правові презумпції і аксіоми
  презумпції і аксіоми - не законодавчі норми, а специфічні різновиди правил (принципів), вироблених в ході тривалого розвитку юридичної теорії і практики. Будучи продуктом досвіду, вони грають важливу регулятивно-організуючу роль у сфері правотворчості, правозастосування, судової, прокурорської та слідчої діяльності, впливають на становлення і розвиток правосвідомості,
 9. § 2. Поняття і основні принципи законності
  презумпція доцільності закону. недоцільним законів в принципі не повинно бути. Тому брати під сумнів закон з міркувань особистої або який-небудь іншої зацікавленості (ідеологічної, політичної, прагматичної) неприпустимо. Так само як і виходити з "здорового глузду", "особливих обставин", "прихованих повноважень", "духу і букви" закону, "заради справи" і т.д. У свій час приймалася
 10. § 5. Цілі, функції і принципи юридичної відповідальності
  презумпція невинності - кожен громадянин передбачається невинним, поки не буде доведено інше в установленому законом порядку. Контрольні питання 1. Що розуміється під соціальною відповідальністю? Які її види? 2. Назвіть особливості (ознаки) юридичної відповідальності. 3. У чому суть презумпції невинності? 4. Які цілі, функції та принципи юридичної відповідальності? 5.
© 2014-2022  yport.inf.ua