Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Визнання громадянина недієздатним

Одним з важливих факторів, що впливають на дієздатність громадянина, є психічне здоров'я. Згідно п. 1 ст. 29 ГК громадянин, який внаслідок психічного розладу не може розуміти значення своїх дій або керувати ними, може бути визнаний судом недієздатним.
Однак сам по собі факт душевної хвороби або недоумства, хоча б і очевидний для оточуючих або навіть підтверджений довідкою лікувального закладу, ще не дає підстав вважати громадянина недієздатним. Він може бути визнаний недієздатним лише судом, причому з заявою до суду згідно зі ст. 281 ЦПК РФ можуть звернутися члени її сім'ї, близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) незалежно від спільного з ним проживання, орган опіки та піклування, психіатричне або психоневрологічне установа.
Для розгляду такої справи потрібно висновок про стан психіки громадянина, що видається судово-психіатричною експертизою на вимогу суду; обов'язковою є участь прокурора і представника органу опіки та піклування (ст. ст. 283 і 284 ЦПК РФ) . Все це є важливою гарантією особистих прав та інтересів громадянина, недопущення довільного вторгнення в його правовий статус. Громадянин вважається недієздатним лише після винесення судом відповідного рішення. При цьому на підставі рішення суду над ним встановлюється опіка.
Якщо стан психічного здоров'я громадянина, визнаного недієздатним, покращився, він за рішенням суду може бути визнаний дієздатним. Підставою для такого рішення має бути відповідний висновок судово-психіатричної експертизи. Визнання громадянина дієздатним тягне скасування встановленої над ним опіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Визнання громадянина недієздатним "
 1. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  визнання скоєних громадянином дій, а також якість обумовлюються ними правового ефекту * (153). На відміну від правоздатності, яка у громадянина виникає в момент народження і "супроводжує" його протягом усього життя, дієздатність - явище більш динамічне. Дієздатність громадянина, здатного адекватно розуміти значення своїх дій, контролювати їх і передбачати їх
 2. § 3. Опіка, піклування та суміжні з ними інститути
  визнання громадянина недієздатною або обмеження її дієздатності, а щодо неповнолітніх - обставин, зазначених у п. 3 ст. 31 ГК) * (181). Опікуни та піклувальники діє на підставі адміністративного акта - рішення (постанови) органу опіки та піклування про призначення їх опікунами чи піклувальниками (з урахуванням правил про опіку та піклування за законом - п. 4 ст. 35 і про
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  визнаними недієздатними внаслідок психічного розладу (п. 1 ст. 171 ЦК). В основу недійсності цього виду угод покладено формальна ознака - наявність вступило в законну силу рішення суду про визнання громадянина, який вчинив правочин, недієздатною. Формальність даної ознаки проявляється двояким чином. З одного боку, з моменту визнання громадянина недієздатним всі
 4. § 2. Умови і порядок укладення шлюбу
  визнання шлюбу недійсним, якщо вони виявилися після реєстрації шлюбу. За загальним правилом особа може вступити в шлюб по досягненні 18 років (шлюбний вік). Однак за наявності поважних причин органи місцевого самоврядування за місцем проживання осіб, що бажають вступити в шлюб, вправі дозволити укладання шлюбу особам, які досягли 16 років (абз. 1 п. 2 ст. 13 СК). Зниження шлюбного віку
 5. § 1. Поняття, ознаки та система аліментних зобов'язань
  визнання громадянина недієздатним або обмеження в дієздатності з позицій сучасного законодавства ніяк не впливає на його обов'язок утримувати названих у законі осіб (ст. 99 СК). Одержувачем аліментів є визнане таким за законом фізична особа, які перебувають (перебували) у сімейній зв'язку з платником , в тому числі і недієздатна. При цьому необхідно чітко відрізняти
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  визнані принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу РФ. Інші федеральні закони в сфері цивільного права. Інші правові акти як
 7. 3. Різновиди дієздатності громадян
  визнання громадянина недієздатним і обмеження дієздатності громадян за визначеними законом підстав. Повна дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати і здійснювати будь допускаються законом майнові та особисті немайнові права, брати на себе і виконувати будь-які обов'язки , тобто реалізувати належну йому правоздатність у повному обсязі.
 8. 2. Види актів цивільного стану та їх реєстрація
  визнання громадянина недієздатним внаслідок душевної хвороби істотно впливає на його громадянський стан, але спеціальний запис в органах загсу про цей факт не передбачена. Записи робляться тільки про ті події і факти, які вказані в законі. Додаткова література Белякова А.М. Цивільно-правові наслідки дій неповнолітніх / / Радянська юстиція. 1965. N 7.
 9. 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, нездатним розуміти значення своїх дій
  визнання громадянина недієздатним. Однак, незважаючи на збіг слів, закон у згаданих випадках має на увазі два різних стани. Одне з них мається на увазі стійким, тривалим і пов'язано з психічним розладом особи, визнаної недієздатною. Інша ж, згадане в ст. 1078 ЦК, виникає у особи дієздатного і є тимчасовим, викликаним якимись несподіваними факторами (сильне
 10. Коментар до п. 3 та п. 3.1
  визнано таке порушення, через якого військовослужбовець позбувся можливості здійснювати свої конституційні права, або порушення, що позбавляє військовослужбовця або членів його сім'ї можливості скористатися найбільш значущими для них правами і пільгами, передбаченими законодавством про порядок проходження військової служби і статус військовослужбовців. При вирішенні скарг на відмову в розірванні
© 2014-2022  yport.inf.ua