Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Система зобов'язань

У відповідності зі сформованою системою зобов'язального права зобов'язання поділяються за різними групами (видами), тобто систематизуються. В основі їх загальноприйнятої (пандектній) систематизації лежить розподіл більшості зобов'язань за підставами виникнення на дві великі групи: договірні і позадоговірні. Так, зобов'язання, які породжують акти публічної влади, існують потім як договірні (наприклад, при прийнятті рішення органу місцевого самоврядування, що стає підставою укладення договору соціального найму житлового приміщення) або як позадоговірні (деліктні). Однак такий розподіл не є всеохоплюючим. Зокрема, за його рамками залишаються зобов'язання, що виникають з односторонніх угод і з юридичних вчинків та подій.
Що були спроби збереження традиційної двучленной основи систематизації за рахунок розширення категорії позадоговірних (правоохоронних) зобов'язань шляхом включення до них деяких інших зобов'язань, що виникають не з договорів, наприклад зобов'язань з односторонніх угод чи інших недоговірних зобов'язань, були невдалими . З одного боку, вони штучно розділяли однорідні по суті зобов'язання з різних угод (дій), а з іншого - об'єднували в одну групу зобов'язання з правомірних дій (угод) і з правопорушень. Логічніше тому розділяти всі зобов'язання на регулятивні (договірні та інші зобов'язання правомірною спрямованості) і охоронні (з заподіяння шкоди і з безпідставного збагачення, по суті, представляють собою різновиди цивільно-правової відповідальності).
За підставами виникнення розподіл зобов'язань проводиться на три групи (СР п. 2 ст. 307 ГК):
- зобов'язання з договорів та інших угод;
- зобов'язання із неправомірних дій;
- зобов'язання з інших юридичних фактів.
У свою чергу, поділяється і кожна з трьох названих груп зобов'язань:
- зобов'язання з угод - на договірні зобов'язання і на зобов'язання з односторонніх угод;
- правоохоронні (позадоговірні) зобов'язання - на зобов'язання з деліктів і з безпідставного збагачення;
- інші зобов'язання - на зобов'язання, що виникають з юридичних вчинків і з подій.
Договірні зобов'язання як найбільш поширений вид зобов'язань піддаються ще більш детальної систематизації. Вони поділяються на типи:
- зобов'язання з передачі майна у власність;
- зобов'язання з передачі майна у користування;
- зобов'язання з виробництва робіт;
- зобов'язання по реалізації результатів творчої діяльності;
- зобов'язання з надання послуг;
- зобов'язання з багатосторонніх угод .
У свою чергу, типи договірних зобов'язань поділяються на види, наприклад, зобов'язання з передачі майна у власність складаються з таких видів, як купівля-продаж, міна, дарування і рента. Види цих зобов'язань диференціюються на підвиди, або різновиду, наприклад, зобов'язання купівлі-продажу поділяються на зобов'язання з договорів роздрібної купівлі-продажу, поставки, контрактації, енергопостачання та продажу нерухомості, які самі можуть мати окремі різновиди (наприклад, серед зобов'язань з продажу нерухомості виділяються зобов'язання з продажу підприємств як єдиних майнових комплексів).
Важливу роль відіграє поділ договірних зобов'язань залежно від особливостей цивільно-правового статусу що у них осіб. З цієї точки зору в першу чергу відокремлюються зобов'язання, пов'язані із здійсненням їх сторонами підприємницької діяльності. Йдеться про зобов'язання, суб'єктами яких є підприємці - професійні учасники майнового обороту. Враховуючи їх професіоналізм, закон встановлює для них деякі особливі правила (у тому числі допускають максимальну свободу у формуванні та зміні договірних зобов'язань, що передбачають підвищені вимоги в питаннях відповідальності і т.д.) (див., наприклад, ст. Ст. 310, 315 , п. 2 ст. 322, п. 1 ст. 359, п. 3 ст. 401, п. 3 ст. 428 ЦК та ін.) Сукупність таких спеціальних положень закону дозволяє говорити про формування на їх основі особливого підприємницького обороту, що є разом з тим складовою частиною єдиного цивільного обороту (абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК) (1).
---
(1) Як відомо, в деяких правопорядках на цій основі в рамках приватного права відокремлюється особливе торгове, або комерційне, право, яке традиційно відсутня у вітчизняній правовій системі (докладніше про це див § 2 гл. 1 т. I цього підручника).
Поряд з цим виділяються зобов'язання за участю громадян-споживачів, в яких останні як економічно більш слабка сторона користуються особливою, підвищеною правовим захистом. У цих зобов'язаннях закон у ряді випадків навмисно відступає від основоположного частноправового принципу юридичної рівності сторін, надаючи громадянам-споживачам додаткові можливості захисту своїх прав та інтересів, наприклад, шляхом встановлення підвищеної, в тому числі безвинної відповідальності услугодатель (підприємців) перед споживачами або введення конкуренції позовів з відшкодування заподіяної їм шкоди.
Менш ретельно систематизуються позадоговірні (правоохоронні) зобов'язання. Серед них виділяється два типи - деліктні зобов'язання та зобов'язання з безпідставного збагачення, усередині яких є окремі види (наприклад, зобов'язання з заподіяння шкоди життю та здоров'ю і зобов'язання з заподіяння шкоди майну), а іноді і підвиди.
Дана класифікація, і перш за все випливає з неї відмінність договірних і позадоговірних зобов'язань, має велике практичне значення. Якщо зміст перших в основному визначається волею сторін або диспозитивними правилами законодавства, то другі формуються головним чином на основі імперативних приписів закону. У них по-різному вирішуються багато важливих питань, наприклад, про характер і розмір відшкодовуваних збитків, про форми вини правопорушника і про значення вини потерпілого та ін На цьому грунтується і відмінність (конкуренція) договірних та деліктних позовів про відшкодування збитків, які можуть бути пред'явлені до правопорушника. Вітчизняне цивільне право, як і континентальне право в цілому, на відміну від англо-американського правопорядку зазвичай не допускає конкуренції позовів. Воно виходить з того, що по одній підставі до одного відповідача можна пред'явити лише один позов - договірний або позадоговірні (1).
---
(1) При цьому договірному вимогу як заснованому на спеціальному, а не загальному правомочии віддається перевага (lex specialis derogat lex generalis) (докладніше про конкуренцію позовів див. також § 1 гл. 16 т. I і § 1 гл. 24 т. II цього підручника).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Система зобов'язань "
 1. § 3. Види зобов'язань
  системи зобов'язань. У літературі неодноразово робилися спроби охопити єдиною класифікацією всю систему зобов'язань в цілому. Так, М. В. Гордон на підставі комбінованого використання двох критеріїв - економічного (природа опосредуемого відносини) і юридичного (що досягається правовий результат) пропонував диференціювати зобов'язання на п'ять груп * (1113). Надалі ця
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  системи сучасності. М., 1988. С. 242-243; Алексєєв С.С. Філософія права. М., 1997. С. 239 і слід. * (5) Див, напр.: Агарков М.М. Цінність приватного права / / Правознавство. 1992. N 2. С. 46; Черепахін Б.Б. До питання про приватне і публічне право. Іркутськ, 1926; Братусь С.Н. Про предмет радянського цивільного права / / Радянська держава і право. 1940. N 1. С. 36 і слід. * (6) Див: Мейер Д.І.
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  системах. Торгівельне (комерційне) право. Критика концепції підприємницького (господарського) права. Тема 2. Цивільне право як галузь права Цивільне право в системі правових галузей. Предмет цивільно-правового регулювання. Поняття і види майнових відносин, регульованих цивільним правом. Особливості корпоративних, речових, зобов'язальних і виняткових відносин.
 4. С
  Зобов'язанні VIII, 37, § 2 (1 - 2) - с. 73, 75 Свобода договору - обмеження С. д. VIII, 38, § 2 (2) - с. 182 - 184; VIII, 38, § 2 (3) - с. 184 - 186 - поняття і зміст С. д. VIII, 38, § 1 (3) - с. 174 - 179 Угода - абстрактна С. VIII, 37, § 4 (2) - с. 91 - речова С. VIII, 38, § 2 (1) - с. 180 - зовнішньоекономічна С. IX, 44, § 1 (3) - с. 413 - договір як С. VIII, 38, § 1
 5. § 2. Поняття і система зобов'язань по страхуванню
  система зобов'язань по
 6. П
  система зобов'язань з договорів П. XIII, 55, § 1 (1) - с. 121 - 124 - учасники зобов'язань по П. XIII, 55, § 2 (1 - 3) - с. 130 - 137 Перевізник XIII, 55, § 2 (1) - с. 130 - 133; XIII, 55, § 3 (3, 6 - 7) - с. 141 - 143, 146 - 151; XIII, 55, § 6 (6 - 9) - с. 183 - 194 Передача - П. виняткових прав XII, 49, § 2 (1) - с. 11 - П. науково-технічної продукції XII, 52, § 2 (1 - 2) -
 7. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  системам, які допускають компенсацію навіть непередбачені шкоди, якщо невиконання стало результатом умисної поведінки або грубої недбалості. Оскільки Принципи не передбачають такого вилучення, напрошується вузьке тлумачення концепції предвидимой. Предвидимой відноситься до характеру або типу шкоди, але не до його розміру. У всіх випадках предвидимой - це гнучка концепція,
 8. 2. Суб'єкти та об'єкти договору позики
  системі сільськогосподарської кооперації. На відміну від кредитних споживчих кооперативів, членами яких можуть бути виключно громадяни, до складу учасників кредитного кооперативу можуть входити як громадяни, так і юридичні особи. Число членів кредитної кооперативу не може бути менше ніж 15 громадян та / або 5 юридичних осіб та більш ніж 2 тис. громадян та / або 200 юридичних осіб; членами
 9. § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  системі розташування приватноправових норм. Вони виявилися розміщеними в заключному розділі цієї системи, наступному за речами і закріплює окремі способи їх придбання. Зобов'язання. Розцінюється в римських джерелах як певна правова зв'язок (juris vinculum), встановлювана - 90 у відносинах між двома особами. Одне з них називається. кредитором, оскільки зобов'язання
 10. § 2. Зобов'язання із заподіяння шкоди по праву окремих країн
  система генерального делікту. Згідно ст. 1382 ФГК, яке б то не було дію, що заподіює шкоду іншій особі, зобов'язує того, з чиєї вини шкоду стався, до його відшкодуванню. Поряд з поняттям делікту в ФГК використовується також поняття квазіделікти. Різниця між ними проводиться судовою практикою в залежності від форми вини заподіювача шкоди (делінк-вента): навмисні протиправні
© 2014-2022  yport.inf.ua