Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Система і види покарань. Їх класифікація

.
Під СН прийнято розуміти встановлений КК вичерпний перелік видів наказ-ий, розташований в опред-ой по => сти виходячи зі ступеня їхньої тяжкості СН базується на загальних принципах уг.ого пр.. У ній виражаються принципи законності, рівності громадян перед законом, провини, справедливості та гуманізму.
КК з рахунком корінних змін, що відбулися в гос-ве і суспільстві за останні роки, передбачає наступну сис-му наказ-ий: 1) штраф; 2) лиш-е пр. займати визна-і посади чи займатися опред-ой діяльністю; 3) лиш-е спец-ого, військового або почесного звання, класного чину і гос-ських нагород; 4) обов'язкові роботи; 5) виправить-е роботи; 6) обмеження по військовій службі: 7) конфіскація майна; 8) обмеження волі; 9) аресг; 10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 11) лиш-е волі на опред-ий термін; 12) довічне лиш-е волі; 13) смертна кара (ст. 44 КК).
КК окремо встановлює сис-му та перелік наказ-ий, призначуваних несов / літн-ім. У неї входять: а) штраф; б) лиш-е вдачі займатися опред-ой діяльністю; в) обов'язкові роботи; г) виправить-е роботи; д) арешт; е) лиш-е волі на опред-ий термін ^.
Перелік наказ-ий в законі явл. вичерпним. Суд не може призначити підсудному наказ-ие, не передбачене законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Система і види покарань. Їх класифікація "
 1. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  Функція контролю за своїм змістом є державною функцією управління. Управління як самостійна соціальна функція зважаючи на складність організаційних відносин і зв'язків при практичній реалізації розчленовується на ряд управлінських функцій. У цьому сенсі управління характеризується як поєднання різних функцій. Сутність контролю відносно відокремленої її частини полягає в
 2. § 2. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин
  Загальні положення. Виникнення, зміна і припинення сімейних правовідносин, як і будь-яких інших правовідносин, зв'язуються законом з певними життєвими обставинами, яким надається значення юридичних фактів. Хоча юридичні факти в сімейному праві мають відомої специфікою, їх класифікація проводиться з тих самих підстав, що і в цивільному праві в цілому. Залежно
 3. § 6. Класифікація норм права
  Класифікація дозволяє більш чітко позначити місце і роль юридичних норм в системі правового регулювання, глибше пізнати їх природу і призначення. Виділяють такі основні види правових норм: 1) залежно від змісту вони поділяються на: вихідні норми, які визначають основи правового регулювання суспільних відносин, його цілі, завдання, межі, напрямки (це,
 4. § 4 . Функції правових засобів
  Найважливіша функція правових засобів - це досягнення ними цілей правового регулювання. Вона проявляється в тому, що своєю "роботою" дані феномени забезпечують безперешкодний рух інтересів суб'єктів до цінностей, гарантують їх законне і справедливе задоволення, що відображає роль юридичних інструментів і технології в загальній системі правових чинників. Правові засоби створюють загальні,
 5. Глава 24 Формування нової системи права
  Основним джерелом права в період становлення абсолютної монархії залишалося Соборний Покладання 1649 р., чия правова сила неодноразово підтверджувалася указами. У першій чверті XVIII в. коло джерел суттєво змінився: він поповнився маніфестами, іменними указами, статутами, регламентами, установами, оголошеними указами (усними актами), затвердженими доповідями (резолюції монарха) і
 6. Глава 25 «Освічений абсолютизм» у Росії
  Елементи освіченого абсолютизму були присутні і активізувалися в політичному житті Росії впродовж другої половини XVIII в. Вони ставали то більш, то менш явними і визначальними. Змінювалися соціальна та економічна структури суспільства, формувалася нова ідеологія. В її рамках монарх розглядається не просто як "батько нації", а як охоронець законності: "освічений
 7. 6. Класифікація договорів
  Класифікація будь-якого поняття припускає його поділ. Такий поділ може бути вироблено двома способами. Перший становить дихотомію або, інакше - "поділ надвоє". З її допомогою, використовуючи послідовно певне підставу (критерій), ділять поняття на дві групи, з яких одну характеризує наявність цього підстави, а іншу - його відсутність. Подібний розподіл може бути
 8. 2. Форми договірної відповідальності
  Щодо форм (заходів) цивільно - правової, і зокрема договірної, відповідальності, тобто форм вираження несприятливих наслідків у майновій сфері порушника, які є наслідком допущеного ним правопорушення, в юридичній літературі висловлені позиції, які не відрізняються визначеністю. Наведемо найбільш характерні з них . О.С. Іоффе вважає, що до заходів
 9. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  В основі ігор і парі лежить ризик, який, укладаючи між собою договір, беруть на себе сторони. В.А. Ойгензіхт в одній зі своїх робіт піддав аналізу більше сотні мали місце в різний час висловлювань щодо питання про саме поняття ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін . ---
 10. Стаття 45. Основні і додаткові види покарань Коментар до статті 45
  У будь-якій системі можуть бути виділені підсистеми. Також і види кримінальних покарань можуть бути розділені (класифіковані) на певні групи за визначеними підставами (критеріями). У кримінальному законодавстві (ст. 45 КК РФ) по порядку призначення покарання класифікуються на вживані тільки в якості основних, вживані тільки в якості додаткових і змішані, тобто застосовувані в
© 2014-2022  yport.inf.ua