Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Спори про видачу патенту

У разі незгоди з рішенням про відмову у видачі патенту на винахід, рішенням про видачу патенту на винахід або рішенням про визнання заявки відкликаною заявник може подати відповідне заперечення в Палату по патентних спорах Роспатенту (далі - Палата з патентних спорів) протягом шести місяців з дати отримання такого рішення або запитаних в органі з інтелектуальної власності копій матеріалів, що протиставлені заявці і зазначених у рішенні про відмову у видачі патенту, за умови запиту цих копій протягом двох місяців з дати отримання заявником рішення, прийнятого за заявкою на винахід.
Порядок подання заперечень до Палати з патентних спорів і порядок їх розгляду встановлюються Роспатентом відповідно до Правил подачі заперечень та заяв та їх розгляду в Палаті з патентних спорів, затвердженими Наказом Роспатенту від 22 квітня 2003 р. N 56 (1), зміненими і доповненими Наказом Роспатенту від 11 грудня 2003 р. N 164 (2).
---
(1) РГ. 2003. 21 липня.
(2) РГ. 2003. 30 грудня.
Рішення Палати з патентних спорів затверджується керівником Роспатенту, набуває чинності з дати затвердження і може бути оскаржене до суду.
Заявник і треті особи мають право клопотати про проведення за заявкою на винахід, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом, інформаційного пошуку для визначення рівня техніки, у порівнянні з яким буде здійснюватися оцінка новизни і винахідницького рівня заявленого винаходу. Порядок та умови проведення такого пошуку та надання відомостей про його результати встановлюються федеральною службою з інтелектуальної власності.
Заявник має право знайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті експертизи, рішенні експертизи або звіті про інформаційному пошуку. Копії запитуваних заявником в органі з інтелектуальної власності патентних документів надсилаються заявнику протягом місяця з дати отримання запиту заявника.
Пропущені заявником термін подання документів або додаткових матеріалів по запиту експертизи, термін подачі клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті і термін подання заперечення в Палату по патентних спорах можуть бути відновлені органом з інтелектуальної власності за умови підтвердження поважних причин недотримання зазначених термінів та сплати патентного мита.
Клопотання про відновлення пропущеного строку може бути подано заявником не пізніше 12 місяців з дати закінчення встановленого терміну. Таке клопотання подається в Роспатент одночасно із запитаними документами або додатковими матеріалами або клопотанням про продовження строку подання цих документів чи матеріалів, клопотанням про проведення експертизи заявки на винахід по суті або одночасно з запереченням до Палати з патентних спорів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Спори про видачу патенту "
 1. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 2. § 6. Захист прав авторів і патентовласників
  Загальні положення. Під захистом прав і законних інтересів винахідників і патентовласників розуміються передбачені законом заходи за їх визнанням і відновленню, припинення правопорушень, застосування до порушників заходів відповідальності, а також сам механізм практичної реалізації цих заходів. Як суб'єктів права на захист виступають автори розробок, патентообладатели, власники ліцензій і
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. П
  Пайовий - П. внесок IV, 20, § 2 (5) - с. 86 - поняття П. фонду IV, 20, § 2 (5) - с. 85 - 86 - збільшення і зменшення П. фонду IV, 20, § 2 (5) - с. 87 Палата з патентних спорів VI, 31, § 4 (1) - с. 359 Пам'ятки історії та культури IV, 19, § 2 (2) - с. 47 Патент - відновлення П. VI, 31, § 4 (3) - с. 362 - дострокове припинення П. VI, 31, § 4 (3) - с. 361 - оформлення П. VI, 31,
 5. Тема 1.1. Поняття про право і правові явища
  Повсякденні уявлення про право найчастіше пов'язані з визначенням права в суб'єктивному сенсі - право як щось що належить індивіду, як те, чим він може вільно розпорядитися під захистом держави без чийогось втручання (право на працю, право на відпочинок і т.д.). Професійне розуміння права практикуючими юристами звичайно базується на визначенні права як сукупності
 6. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. і інші угоди з питань промислової власності. Для забезпечення закордонного визнання та охорони прав винахідників і творців інших об'єктів охорони промислової власності полягають міжнародні (міжнародно-правові) угоди, покликані подолати територіальний характер дії прав промислової
 7. § 3. Співробітництво в рамках СНД з використання та охорони промислової власності
  Після розпаду СРСР і утворення Співдружності Незалежних Держав об'єктивна економічна ситуація привела його учасників до необхідності налагодження інтеграційних процесів усередині Співдружності, в тому числі і в сфері охорони промислової власності . По суті, мова йде про реінтеграцію таких процесів на новій основі. Оскільки промислова і взагалі інтелектуальна власність
 8. § 1. Міжнародно-правове регулювання авторських прав. Багатосторонні конвенції в галузі авторського права
  Важко уявити собі таку ж область з внутрішньо властивою тенденцією до виходу за рамки однієї держави, як авторське право, з яким в аспекті міжнародного приватного права майже кожен стикається в повсякденному житті практично щогодини. Можливість користування результатами творчої діяльності окремих осіб та її невід'ємної частини - авторського права - і відповідно мати справу
 9. 39. Захист прав патентовласників та авторів
  Будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує запатентовані винахід, корисну модель або промисловий зразок з порушенням патентного законодавства, вважається порушником патенту. У цьому випадку власник патенту має право вимагати: а) припинення порушення патенту; б) відшкодування особою, винною в порушенні патенту, завданих збитків відповідно до цивільного
 10. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  Може бути, жодна інша проблема не важлива так для розуміння власності і права в цілому, як проблема дуалізму цивільного права, тобто поділу його на речові і зобов'язальні права та інститути. --- Речове право, як прийнято вважати, надає безпосереднє панування над річчю, тобто дає можливість впливати на річ і (або) виключати чуже
© 2014-2022  yport.inf.ua