Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 108. Професійна освіта і про-професійна підготовка засуджених до позбавлення волі

1. У виправних установах організовуються обов'язкову початкову професійну освіту або професійна підготовка засуджених до позбавлення волі, які не мають професії (спеціальності), за якою засуджений може працювати в ІСПР-вительностью установі і після звільнення з нього.
2. За відсутності медичних протипоказань засуджені, які є інвалідами першої або другої групи, хворими, що страждають хронічними захворюваннями, а також засуджені чоловіки старше 60 років і засуджені жінки старше 55 років можуть за бажанням отримати початкову професійну освіту та (або) професійну підготовку з урахуванням дотримання вимог законодавства Російської Федерації про освіту і законодавства Російської Федерації про соціальний захист інвалідів. Пе-речень хронічних захворювань і медичних протипоказань, що перешкоджають отриманню початкової професійної образо-вання та (або) професійної підготовки, та порядок проведення медичних оглядів засуджених для встановлення наявності чи відсутності у них медичних протипоказань, що перешкоджають отриманню початкової професійної освіти і (або) про- фессиональной підготовки, визначаються спільним нормативним правовим актом федерального органу виконавчої влади, здійсню-ється функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері исполне-ня кримінальних покарань, і федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної по-літики і нормативно-правового регулювання у сфері охорони здоров'я.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 01.04.2012 N 25-ФЗ)
3. Ставлення засуджених до отримання початкової професійної освіти та професійної підготовки враховується при визначенні ступеня їх виправлення.
4. Початкова професійна освіта та професійна підготовка засуджених здійснюються у порядку, встановлено-ном федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань, за погодженням з федеральним органом виконавець-ної влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері образо-вання. З урахуванням наявних можливостей адміністрація виправної установи зобов'язана сприяти засудженим в отриманні вищої професійної освіти.
(В ред. Федеральних законів від 21.07.2007 N 194-ФЗ, від 08.11.2008 N 194-ФЗ)
5. Засуджені, які відбувають довічне позбавлення волі, професійну підготовку отримують безпосередньо на виробництві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 108. Професійна освіта і про-професійна підготовка засуджених до позбавлення волі "
 1. Стаття 108. Професійна освіта та професійна підготовка засуджених до позбавлення волі
  Коментар до статті 108 1. У коментованій статті регулюються питання професійної освіти та професійної підготовки засуджених до позбавлення волі. Статтею 9 ДВК РФ професійна підготовка віднесена до числа основних засобів виправлення засуджених, поряд з суспільно корисною працею. Але якісний і високопродуктивну працю засуджених неможливий без належного
 2. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  1. Засуджені до позбавлення волі мають право на оплату праці відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. 2. Розмір оплати праці засуджених, відпрацьованих повністю певну місяць норму робочого часу і виконали встановлену для них норму, не може бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці. 3. Оплата праці засудженого при неповному робочому дні або
 3. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  1. Засуджені до позбавлення волі можуть залучатися без оплати праці лише до виконання робіт з благоустрою исправи-них установ і прилеглих до них територій. 2. Засуджені, які є інвалідами першої або другої групи, засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. К
 4. Стаття 141. Організація навчально-виховного процесу
  Коментар до статті 141 1. З метою виправлення засуджених та підготовки їх до самостійного життя у виховних колоніях організовується єдиний навчально-виховний процес. У виховних колоніях робиться акцент саме на отримання освіти і професійну підготовку, оскільки не всі з них можуть залучатися до праці, а багато хто не має професії. Навчально-виховний процес
 5. Стаття 29. Відповідальність засуджених до обов'язкових робіт
  Коментар до статті 29 січня. Якщо засуджений недобросовісно ставиться до праці, або не повідомила про зміну місця проживання, або не з'явився до інспекції за викликом, із засудженим в інспекції проводиться бесіда. Якщо засуджений не вийшов на роботу без поважних причин або порушив трудову дисципліну, інспекція виносить йому письмове попередження. 2. Якщо засуджений визнається злісно
 6. Стаття 102. Матеріальна відповідальність осуж-денних до позбавлення волі
  1. У разі заподіяння під час відбування покарання матеріального збитку державі або фізичним та юридичним особам засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність: за шкоду, заподіяну при виконанні засудженими трудових обов'язків, - у розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації про працю; за шкоду, заподіяну іншими діями засуджених, - в
 7. Стаття 107. Утримання із заробітної плати та інших доходів засуджених до позбавлення волі
  1. З заробітної плати, пенсій та інших доходів засуджених до позбавлення волі виробляються утримання для відшкодування витр-дів по їх утриманню відповідно до частини четвертої статті 99 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому Федеральним законом від 2 жовтня 2007 року N 229-ФЗ
 8. Стаття 314. Ухилення від відбування позбавлення волі Коментар до статті 314
  1. З об'єктивної сторони злочин виражається: а) в неявці особи, засудженої до позбавлення волі, якому дозволено короткочасний і тривалий виїзд за межі виправних установ, до місця позбавлення волі після закінчення терміну виїзду; б) неявці особи, засудженої до позбавлення волі, якому надано відстрочку відбування покарання, до місця позбавлення волі після закінчення строку відстрочки. В
 9. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту
  Коментар до статті 72 1. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами, встановленими для виховних колоній (Постанова Уряду РФ від 11 квітня 2005 р. N 205 "Про мінімальні норми харчування та
 10. Стаття 96. Застосування положень цієї глави до осіб у віці від вісімнадцяти до двадцяти років Коментар до статті 96
  Норми глави 14 КК РФ поширюються на осіб, які вчинили злочин у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Однак у виняткових випадках окремі положення цих норм можуть бути застосовані і до осіб, які вчинили злочини у віці від вісімнадцяти до двадцяти років (виняток становить приміщення їх до спеціальної навчально-виховної установи закритого типу органу управління
 11. Стаття 13. Підготовка громадян з основ військової служби в освітніх установах середньої (повної) загальної освіти, освітніх установах початкової професійної та середньої професійної освіти і в навчальних пунктах організацій
  Стаття 13. Підготовка громадян з основ військової служби в освітніх установах середньої (повної) загальної освіти, освітніх установах початкової професійної та середньої професійної освіти і в навчальних пунктах
 12. Стаття 128. Колонії-поселення
  Коментар до статті 128 1. Колонії-поселення являють собою виправні установи з напіввільним режимом відбування покарання. В них засуджені перебувають не під охороною, володіють правом вільного пересування в межах території колонії. Колоніями-поселеннями виповнюється покарання у вигляді позбавлення волі, щодо найменш небезпечною групи засуджених до цього виду покарання. Крім
 13. Коментар до п. 7
  46. Федеральним законом "Про внесення змін у федеральний закон" Про військовий обов'язок і військову службу "від 6 липня 2006 року N 103-ФЗ уточнено порядок вступу громадян у військові освітні установи професійної освіти, а також укладання контрактів про проходження військової служби з громадянами, які навчаються у військових освітніх установах професійної освіти. В
 14. Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі
  1. Кожен засуджений до позбавлення волі зобов'язаний трудитися в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією ісправітель-них установ. Адміністрація виправних установ зобов'язана залучати засуджених до праці з урахуванням їх статі, віку, трудо-здатності, стану здоров'я та, по можливості, спеціальності, а також виходячи з наявності робочих місць. Засуджені залучаються до праці в центрах
 15. Стаття 139. Залишення у виховних колоніях засуджених до позбавлення волі, які досягли повноліття
  Коментар до статті 139 1. З метою закріплення результатів виправлення, завершення середньої (повної) загальної освіти або професійної підготовки засуджені, які досягли віку 18 років, можуть бути залишені у виховній колонії до закінчення строку покарання, але не більше ніж до досягнення ними віку 19 років. У цьому положенні реалізується принцип відбування засудженим покарання в одному
 16. Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
  Коментар до статті 126 1. Відповідно до п. "л" ст. 44 КК РФ довічне позбавлення волі є самостійним видом покарання. У цьому зв'язку засуджені до довічного позбавлення волі та засуджені, яким смертну кару замінено довічним позбавленням волі в порядку помилування, як самостійна категорія засуджених відбувають покарання окремо від засуджених інших категорій. Крім
 17. § 13. Довічне позбавлення волі
  Довічне позбавлення волі встановлюється за здійснений-ня особливо тяжких злочинів, що посягають на життя, а також особливо тяжких злочинів проти громадської безпеки (ч. 1 ст. 57 КК). Таким чином, застосування розглянутого виду покарання передбачено лише за вчинення вузького кола особливо тяжких злочинів. Довічне позбавлення волі полягає в безстрокової изоля-ції
 18. Стаття 69. Право на здійснення медичної діяльності та фармацевтичної діяльності
  Коментар до статті 69 У Російській Федерації прийнято низку нормативних правових актів, регулюють порядок отримання початкової, середньої, вищої професійної освіти, що дає право на здійснення медичної діяльності. Наприклад: Накази Міністерства освіти та науки Росії: від 09.11.2009 N 570 "Про затвердження та введення в дію федерального державного освітнього стандарту
© 2014-2022  yport.inf.ua