Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 112.1. Погашення засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою заборгованості з обов'язкових платежів в ході зовнішнього управління

1. У ході зовнішнього управління вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів, включені до реєстру вимог кредиторів, можуть бути погашені засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою в порядку, встановленому цією статтею.
При погашенні засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів підлягають погашенню всі включені до реєстру вимог кредиторів вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів.
2. Особа, яка має намір погасити вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів, направляє заяву про такий намір до арбітражного суду, який розглядає справу про банкрутство, зовнішньому керуючому, в уповноважені органи.
3. У заяві про намір повинні бути зазначені:
найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) заявника;
термін погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, який не може перевищувати тридцять робочих днів з дати винесення арбітражним судом відповідної ухвали.
4. Заява про намір підлягає розгляду арбітражним судом протягом чотирнадцяти робочих днів з дати його надходження.
У разі надходження до арбітражного суду від кількох осіб заяв про намір вони розглядаються в порядку їх надходження до арбітражного суду.
5. За результатами розгляду заяви про намір арбітражний суд виносить ухвалу про задоволення заяви про намір або ухвала про відмову у задоволенні заяви про намір у разі, якщо в реєстрі вимог кредиторів відсутні вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів або заявник відмовився від наміру погасити вимоги до боржника про сплаті обов'язкових платежів до розгляду такої заяви.
6. У визначенні арбітражного суду про задоволення заяви про намір зазначаються:
найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) особи, яка здійснює погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів;
розмір вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, основна сума заборгованості, нараховані неустойки (штрафи, пені);
термін і порядок погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів;
дата судового засідання за підсумками погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів;
реквізити банківського рахунку, а також інша інформація, необхідна для перерахування грошових коштів на погашення вимог до боржнику про сплату обов'язкових платежів.
7. Розгляд заяви про намір погасити вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів має бути відкладено до дати розгляду підсумків погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів при наявності аналогічної заяви, що надійшов від іншої особи раніше.
За наявності спору щодо розміру і складу цих вимог розгляд заяви про намір погасити вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів може бути відкладено до дати набрання законної сили судового акта про встановлення складу і розміру включених до реєстру вимог кредиторів вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.
8. Для погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів уповноважений орган представляє в арбітражний суд повідомлення, в якому зазначаються дата подання повідомлення, прізвище, ім'я, по батькові, посада підписала повідомлення посадової особи, а також інформація, необхідна відповідно до правил заповнення платіжних документів, що підтверджують перерахування грошових коштів на погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, із зазначенням розміру вимоги щодо кожного з одержувачів коштів.
9. Протягом строку, встановленого визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір, заявник перераховує кошти в розмірі та в порядку, які зазначені в даному визначенні.
10. Після закінчення встановленого арбітражним судом терміну погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів заявник направляє до арбітражного суду заяву про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів.
До заяви додаються платіжні документи, що підтверджують перерахування грошових коштів у розмірі та у порядку, які зазначені у визначенні арбітражного суду про задоволення заяви про намір.
11. За підсумками розгляду заяви про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів за умови відповідності здійсненого погашення визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір арбітражний суд виносить ухвалу про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів.
Вимоги особи, яка здійснила погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, ураховуються в реєстрі вимог кредиторів у розмірі та черговості, як і погашення вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів.
12. У разі, якщо вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів погашені не в повному розмірі або з порушенням порядку або строків погашення, які встановлені визначенням арбітражного суду, арбітражний суд виносить ухвалу про відмову у визнанні погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.
Перераховані грошові кошти підлягають поверненню заявнику протягом десяти робочих днів з дати набрання законної сили ухвалою арбітражного суду про відмову у визнанні погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.
Перерахування грошових коштів понад суми грошових коштів, передбачених визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір, не є підставою для винесення арбітражним судом ухвали про відмову у визнанні погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, а одно і для збільшення розміру вимог особи, яка здійснила погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, до боржника.
Грошові кошти, перераховані понад суму грошових коштів, передбачених зазначеною ухвалою, підлягають поверненню заявнику протягом десяти робочих днів з дати набрання законної сили ухвалою арбітражного суду про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів.
13. Урядом Російської Федерації встановлюється порядок розрахунків з метою погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.
14. Погашення вимог про сплату обов'язкових платежів до боржника, щодо якого цим Законом встановлено особливості проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, допускається у випадках, якщо це передбачено положеннями цього Закону, що встановлюють особливості банкрутства боржників окремих категорій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 112.1. Погашення засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою заборгованості з обов'язкових платежів в ході зовнішнього управління "
 1. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження,
 2. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  Загальні положення. Товариство з обмеженою відповідальністю * (264) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого суспільства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ЦК). Діяльність
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. 6. Загальні положення про договір страхування
  Договір страхування і його види З двох видів страхування, розмежування яких присвячена ст. 927, що відкриває гл. 48 ГК, - добровільного та обов'язкового - перший вже в силу свого характеру має неодмінно опосередковане договором. Разом з тим, як прямо передбачено в п. 2 тієї ж статті, присвяченому обов'язковому страхуванню в силу закону, і при цьому виді страхування відносини сторін
 6. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  Для цілей цього Закону використовуються наступні основні поняття: неспроможність (банкрутство) (далі також - банкрутство) - визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів; боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний
 7. Стаття 12. Збори кредиторів
  1. Учасниками зборів кредиторів з правом голосу є конкурсні кредитори і уповноважені органи, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів на дату проведення зборів кредиторів. У зборах кредиторів має право брати участь без права голосу представник працівників боржника, представник засновників (учасників) боржника, представник власника майна боржника -
 8. Стаття 31. Санація
  1. Засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства, кредиторами та іншими особами в рамках заходів з попередження банкрутства боржника може бути надана фінансова допомога в розмірі, достатньому для погашення грошових зобов'язань та обов'язкових платежів і відновлення платоспроможності боржника (санація). 2. Надання фінансової допомоги
 9. Стаття 71.1. Погашення засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою заборгованості з обов'язкових платежів в ході спостереження
  1. У ході спостереження вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів, включені до реєстру вимог кредиторів, можуть бути погашені засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою в порядку, встановленому цією статтею. При погашенні засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного
 10. Стаття 75. Закінчення спостереження
  1. У разі, якщо інше не встановлено цією статтею, арбітражний суд на підставі рішення перших зборів кредиторів виносить ухвалу про введення фінансового оздоровлення або зовнішнього управління, або приймає рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва, або затверджує мирову угоду і припиняє провадження у справі про банкрутство. 2. У разі,
© 2014-2022  yport.inf.ua