Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1229. Виключне право


1. Громадянин або юридична особа, що володіють виключним правом на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації (правовласник), має право використовувати такий результат або такий засіб на свій розсуд будь-яким не суперечить закону способом. Правовласник може розпоряджатися виключним правом на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації (стаття 1233), якщо цим Кодексом не передбачено інше.
Правовласник може на свій розсуд дозволяти або забороняти іншим особам використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації. Відсутність заборони не вважається згодою (дозволом).
Інші особи не можуть використовувати відповідні результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації без згоди правовласника, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації (у тому числі їх використання способами, передбаченими цим Кодексом), якщо таке використання здійснюється без згоди правовласника, є незаконним і тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншими законами, за винятком випадків, коли використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації особами іншими, ніж правовласник, без його згоди допускається цим Кодексом.
2. Виключне право на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації (крім виключного права на фірмове найменування) може належати одній особі або декільком особам спільно.
3. У разі, коли виключне право на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації належить кільком особам спільно, кожен з правовласників може використовувати такий результат або такий засіб на свій розсуд, якщо цим Кодексом або угодою між правовласниками не передбачено інше. Взаємовідносини осіб, яким виключне право належить спільно, визначаються угодою між ними.
Доходи від спільного використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації розподіляються між усіма правовласниками порівну, якщо угодою між ними не передбачено інше.
Розпорядження виключним правом на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації здійснюється правовласниками спільно, якщо цим Кодексом не передбачено інше.
4. У випадках, передбачених пунктом 3 статті 1454, пунктом 2 статті 1466, пунктом 1 статті 1510 та пунктом 1 статті 1519 цього Кодексу, самостійні виняткові права на один і той же результат інтелектуальної діяльності або на один і той же засіб індивідуалізації можуть одночасно належати різним особам .
5. Обмеження виключних прав на результати інтелектуальної діяльності і на засоби індивідуалізації, в тому числі у разі, коли використання результатів інтелектуальної діяльності допускається без згоди правовласників, але зі збереженням за ними права на винагороду, встановлюються цим Кодексом.
При цьому обмеження виключних прав на твори науки, літератури і мистецтва, об'єкти суміжних прав, винаходи і промислові зразки, товарні знаки встановлюються з дотриманням умов, передбачених абзацами третім, четвертим і п'ятим цього пункту.
Обмеження виключних прав на твори науки, літератури чи мистецтва або на об'єкти суміжних прав встановлюються в певних особливих випадках за умови, що такі обмеження не суперечать звичайному використанню творів або об'єктів суміжних прав і не обмежувати законні інтереси правовласників.
Обмеження виключних прав на винаходи або промислові зразки встановлюються в окремих випадках за умови, що такі обмеження невиправдано не суперечать звичайному використанню винаходів або промислових зразків і з урахуванням законних інтересів третіх осіб не обмежувати законні інтереси правовласників.
Обмеження виключних прав на товарні знаки встановлюються в окремих випадках за умови, що такі обмеження враховують законні інтереси правовласників і третіх осіб.
(П. 5 в ред. Федерального закону від 04.10.2010 N 259-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 1229. Виключне право"
 1. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  1229). Якщо зобов'язання не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора, боржник не вважається таким, що прострочив. Прострочення кредитора дає боржникові право на відшкодування завданих простроченням збитків. За грошовим зобов'язанням боржник не зобов'язаний платити відсотки за час прострочення кредитора. Місце виконання. Від точного виявлення місця, в якому зобов'язання має бути виконане,
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 3. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  статтях закону, принципи авторського права виводяться з аналізу всієї сукупності авторсько-правових норм. Знання принципів дозволяє орієнтуватися в авторському законодавстві, правильно тлумачити і застосовувати на практиці окремі його норми, а також вирішувати питання, на які немає прямої відповіді в чинному законодавстві. До числа основних принципів російського авторського права, відображених
 4. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  статтях глави 69 ЦК. За своїм обсягом це приблизно відповідає загальним положенням про інтелектуальну власність, які пропонувалося включити до Цивільного кодексу в якості альтернативи частини четвертої Кодексу в її нинішньому вигляді. Однак своїм змістом норми глави 69 ЦК істотно відрізняються від того, що пропонувалося авторами альтернативного проекту * (135). Про надуманих поняттях
 5. 1.2. Поняття і функції авторського права
  1229 ГК РФ громадянин або юридична особа, що володіють виключним правом на результат інтелектуальної діяльності (правовласник), має право використовувати його на свій розсуд будь-яким способом, що не суперечить закону. Правовласник може на свій розсуд дозволяти або забороняти використання твору іншим особам. При цьому відсутність заборони не вважається згодою
 6. 4.3. Право на фонограму
  1229 ГК РФ будь-яким способом, що не суперечить закону (виключне право на фонограму). Згідно п. 2 ст. 1324 ЦК РФ використанням фонограми вважається: - публічне виконання, тобто будь-яке повідомлення фонограми за допомогою технічних засобів в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб, які не належать до кола сім'ї, незалежно
 7. Стаття 180. Незаконне використання товарного знака Коментар до статті 180
  стаття передбачає кримінальну відповідальність за вчинення двох діянь, які відрізняються один від одного тільки об'єктом посягання. Об'єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 180 КК РФ, є встановлений порядок використання товарного знака, знака обслуговування, найменування місць походження товарів і схожих з ними позначень для однорідних товарів, а злочини,
 8. § 5. Види колізійних норм
  стаття О.Н. Садикова «Імперативні норми в міжнародне приватне право» в «Московському журналі міжнародного права» 144). Особливу складність цієї проблеми народжує дію вітчизняної колізійної норми і, як наслідок, необхідність вирішення питання про застосування або незастосування на її основі іноземного права. Традиційна оцінка юридичного значення імперативних норм з точки зору
 9. Стаття 1270. Виключне право на твір
  1229 цього Кодексу в будь-якій формі і будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на твір), в тому числі способами, зазначеними у пункті 2 цієї статті. Правовласник може розпоряджатися виключним правом на твір. 2. Використанням твору незалежно від того, здійснюються відповідні дії з метою отримання прибутку або без такої мети,
 10. Стаття 1317. Виключне право на виконання
  1229 цього Кодексу будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на виконання), в тому числі способами, зазначеними у пункті 2 цієї статті. Виконавець може розпоряджатися виключним правом на виконання. 2. Використанням виконання вважається: 1) повідомлення в ефір, тобто повідомлення виконання для загального відома за допомогою його передачі по радіо чи
© 2014-2022  yport.inf.ua