Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1245. Винагорода за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях


1. Авторам, виконавцям, виробникам фонограм і аудіовізуальних творів належить право на винагороду за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів виключно в особистих цілях. Така винагорода має компенсаційний характер і виплачується правовласникам за рахунок коштів, що підлягають сплаті виготовлювачами та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, які використовуються для такого відтворення.
Перелік обладнання і матеріальних носіїв, а також розмір і порядок збору відповідних коштів затверджуються Урядом Російської Федерації.
2. Збір коштів для виплати винагороди за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях здійснюється акредитованою організацією (стаття 1244).
3. Винагорода за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях розподіляється між правовласниками в наступній пропорції: сорок відсотків - авторам, тридцять відсотків - виконавцям, тридцять відсотків - виробникам фонограм чи аудіовізуальних творів. Розподіл винагороди між конкретними авторами, виконавцями, виробниками фонограм чи аудіовізуальних творів здійснюється пропорційно фактичним використанням відповідних фонограм чи аудіовізуальних творів. Порядок розподілу винагороди та її виплати встановлюється Урядом Російської Федерації.
4. Кошти для виплати винагороди за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях не стягуються з виготовлювачів того обладнання і тих матеріальних носіїв, які є предметом експорту, а також з виготовлювачів та імпортерів професійного обладнання, не призначеного для використання в домашніх умовах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1245. Винагорода за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях "
 1. 4.3. Право на фонограму
  Виробником фонограми є особа, яка взяла на себе ініціативу і відповідальність за перший запис звуків виконання або інших звуків або відображень цих звуків. В силу презумпції, встановленої ст. 1322 ЦК РФ, за відсутності доказів іншого, виробником фонограми визнається особа, ім'я або найменування якого зазначено звичайним чином на примірнику фонограми і (або) його упаковці.
 2. Стаття 1273. Вільне відтворення твору в особистих цілях
  1. Допускається без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати винагороди відтворення громадянином за необхідності і виключно в особистих цілях правомірно оприлюдненого твору, за винятком: (в ред. Федерального закону від 04.10.2010 N 259-ФЗ) 1) відтворення творів архітектури у формі будівель і аналогічних споруд; 2) відтворення баз даних
 3. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
  Загальні положення. У результаті створення твору науки, літератури і мистецтва його автор набуває ряд суб'єктивних авторських прав як особистого немайнового, так і майнового характеру. Ці права в доктрині авторського права традиційно іменувалися винятковими. Теорія винятковості авторських прав була детально розроблена ще в російській дореволюційній літературі. На думку
 4. 2.5. Організації, які здійснюють управління правами на колективній основі
  Управління авторськими і суміжними правами на колективній основі в російському законодавстві з'явилося порівняно недавно. Вперше організації, що управляють майновими правами авторів і власників суміжних прав на колективній основі, до числа суб'єктів авторського права були віднесені ЗоАП (ст. 44). Такі організації створювалися безпосередньо власниками авторських і суміжних прав і
 5. 4.1. Загальні положення про суміжні права
  Відповідно до ст. 1304 ЦК РФ суміжними правами є інтелектуальні права: - на результати виконавської діяльності (виконання); - на фонограми; - на повідомлення в ефір або по кабелю радіо-і телепередач (мовлення організацій ефірного та кабельного мовлення); - на утримання баз даних; - на твори науки, літератури і мистецтва, вперше оприлюднені після їх переходу в
 6. § 1. Міжнародно-правове регулювання авторських прав. Багатосторонні конвенції в галузі авторського права
  Важко уявити собі таку ж область з внутрішньо властивою тенденцією до виходу за рамки однієї держави, як авторське право, з яким в аспекті міжнародного приватного права майже кожен стикається в повсякденному житті практично щогодини. Можливість користування результатами творчої діяльності окремих осіб та її невід'ємної частини - авторського права - і відповідно мати справу
 7. Стаття 1244. Державна акредитація організацій з управління правами на колективній основі
  1. Організація з управління правами на колективній основі може одержати державну акредитацію на здійснення діяльності в наступних сферах колективного управління: 1) управління винятковими правами на оприлюднені музичні твори (з текстом або без тексту) і уривки музично-драматичних творів щодо їх публічного виконання, повідомлення в ефір або по
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 9. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 10. § 4. Авторські договори
  Загальні положення. Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється на підставі авторського договору, крім випадків, спеціально зазначених законом. Договірна форма використання творів більшою мірою, ніж будь-яка інша, забезпечує реалізацію і охорону як особистих, так і майнових прав автора. Відповідає вона і інтересам користувачів, оскільки вони
© 2014-2022  yport.inf.ua