Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1256. Дія виключного права на твори науки, літератури і мистецтва на території Російської Федерації


1. Виключне право на твори науки, літератури і мистецтва поширюється:
1) на твори, оприлюднені на території Російської Федерації або не оприлюднені, але знаходяться в будь-якій об'єктивній формі на території Російської Федерації, і визнається за авторами (їх правонаступниками) незалежно від їх громадянства;
2) на твори, оприлюднені за межами території Російської Федерації або не оприлюднені, але знаходяться в будь-якій об'єктивній формі за межами території Російської Федерації, і визнається за авторами , які є громадянами Російської Федерації (їх правонаступниками);
3) на твори, оприлюднені за межами території Російської Федерації або не оприлюднені, але знаходяться в будь-якій об'єктивній формі за межами території Російської Федерації, і визнається на території Російської Федерації за авторами (їх правонаступниками) - громадянами інших держав та особами без громадянства відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації.
2. Твір також вважається вперше оприлюдненими шляхом опублікування в Російській Федерації, якщо протягом тридцяти днів після дати першого опублікування за межами території Російської Федерації воно було опубліковано на території Російської Федерації.
3. При наданні на території Російської Федерації охорони твору відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації автор твору чи іншої первісний правовласник визначається за законом держави, на території якого мав місце юридичний факт, що послужив підставою для придбання авторських прав.
4. Надання на території Російської Федерації охорони творам відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації здійснюється щодо творів, не перейшли в суспільне надбання в країні походження твору внаслідок закінчення встановленого в такій країні строку дії виключного права на ці твори і не перейшли в суспільне надбання в Російській Федерації внаслідок закінчення передбаченого цим Кодексом терміну дії виключного права на них.
При наданні охорони творам відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації термін дії авторського права на ці твори на території Російської Федерації не може перевищувати строк дії виключного права, встановленого в країні походження твору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1256. Дія виключного права на твори науки, літератури і мистецтва на території Російської Федерації "
 1. 1.3. Джерела авторського права
  Для російського цивільного права характерно розташування законів і підзаконних нормативних актів у суворо визначеній ієрархічній системі по мірі убування їх юридичної сили. Тому першим і основним джерелом авторського права є Конституція РФ. Стаття 44 Конституції РФ гарантує кожному свободу літературної, художньої, наукової, технічної та інших видів
 2. 2.6. Вільне використання творів
  Раніше діюче законодавство (ч. 1 п. 3 ст. 16 ЗоАП) встановлювало правило, відоме як "принцип вичерпання авторських прав" (англ. - "exhaustion", нім. - " Erschopfung "). Сенс принципу зводився до того, що поширення примірників твору могло здійснюватися без згоди автора і без виплати йому авторської винагороди, якщо екземпляри твору: - були правомірно
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 5. § 4. Авторські договори
  Загальні положення. Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється на підставі авторського договору, крім випадків, спеціально зазначених законом. Договірна форма використання творів більшою мірою, ніж будь-яка інша, забезпечує реалізацію і охорону як особистих, так і майнових прав автора. Відповідає вона і інтересам користувачів, оскільки вони
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. 7.2. Міжнародно-правове регулювання захисту авторських прав та промислової власності
  В даний час головним засобом подолання територіального характеру авторського і патентного права є укладення міждержавних угод про взаємне визнання та охорони прав на інтелектуальну власність. Їх розробка і прийняття дозволяють прав, що виникають за законами однієї держави, діяти і охоронятися на території іншої відповідно до її законодавства.
 8. 1.1. Історія становлення і розвитку авторського права і суміжних прав
  З давніх часів людство прагне захистити і зберегти те, що є незвичним, оригінальним і винятковим. Тому поняття інтелектуальної власності з'явилося досить давно. Більше 200 років тому в європейських країнах виникло право на нематеріальні результати інтелектуальної діяльності (твори літератури, мистецтва, винаходи та ін.) Воно було сконструйовано за
 9. 1.2. Поняття і функції авторського права
  Авторське право в об'єктивному сенсі є сукупність норм цивільного права, що регулюють відносини за визнанням авторства та охорони творів науки, літератури і мистецтва, встановлення режиму їх використання, наділення їх авторів немайновими і майновими правами, захисту прав авторів та інших правовласників. --- Цивільне право:
 10. 1.5. Об'єкти авторського права
  Творчість являє собою пізнання нового, раніше невідомого і повинно приводити до нового, раніше невідомого результату. Як зазначає І.А. Зенін, "творчість - суб'єктивний критерій ... Тому, хоча з даного питання написано чимало статей та книжок, до цих пір не вдалося знайти загальноприйнятного критерію творчої діяльності. Слід визнати, що на практиці критерій творчості з повним
© 2014-2022  yport.inf.ua