Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
П.В. Крашенинников. Авторські та суміжні з ними права постатейний коментар глав 70 і 71 цивільного кодексу Російської Федерації, 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 1318. Термін дії виключного права на виконання, перехід цього права у спадок і перехід виконання в суспільне надбання Коментар до статті 1318


1. В основі положень коментованої статті лежать норми міжнародних договорів. Відповідно до ст. 14 Римської конвенції з охорони прав виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення від 26 жовтня 1961 термін охорони, що надається відповідно до цієї Конвенції, триває щонайменше до кінця 20-річного періоду, починаючи з кінця року, в якому:
a) був здійснений запис - для фонограм і включених до них виконань;
b) мало місце виконання - для виконань, не включених до фонограми;
c) мала місце передача в ефір - для передач в ефір. Згідно ст. 17 Договору ВОІВ про виконання і фонограми 1996 р. термін охорони, що надається виконавцям за цим Договором, триває принаймні до кінця періоду в 50 років, рахуючи з кінця року, в якому була зроблена фонограма виконання. Аналогічні положення встановлені ст. 3 Директиви ЄЕС від 29 жовтня 1993 про уніфікацію терміну дії охорони авторського права і про деякі суміжні права.
2. Новелою коментованої статті є визначення терміну дії виключного права на виконання протягом усього життя виконавця, але не менше 50 років. До 1 січня 2008 р. даний термін був обмежений 50 роками незалежно від тривалості життя виконавця. При цьому термін охорони виключного права на виконання застосовується у випадках, коли 50-річний строк дії авторського права чи суміжних прав не закінчився до 1 січня 1993 р. У Російській Федерації інститут захисту прав виконавців діє з 3 серпня 1992 р. - з дня введення в дію на території РФ Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік. У 1993 р. вступив в силу Закон про авторське право і суміжні права, яким так само, як і Основами цивільного законодавства Союзу РСР і республік, був встановлений 50-річний термін охорони авторських суміжних прав. Відповідно до ст. 43 даного Закону суміжне право виконавця діяло протягом 50 років після першого виконання. Причому, як це прямо випливало з п. 3 Постанови Верховної Ради РФ "Про порядок введення в дію Закону Російської Федерації" Про авторське право і суміжні права ", строки охорони цих прав, передбачені ст. Ст. 27 та 43 Закону, застосовувалися у всіх випадках, коли 50-річний строк дії суміжних прав не закінчився до 1 січня 1993 р. Це означало додання Закону зворотної сили щодо охорони прав виконавців і необхідність захисту цих прав у всіх випадках, коли порушення їх прав мало місце після введення в дію Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік та Закону про авторське право і суміжні права, якщо з дня смерті автора або з дня першого виконання на 1 січня 1993 не минуло 50 років.
Момент початку перебігу строку дії виключного права визначається 1 січня року, наступного за тим роком, коли мав місце відповідний юридичний факт, а саме:
- здійснення виконання;
- запис виконання;
- сповіщення виконання в ефір або по кабелю.
3. Тенденція збільшення терміну охорони прав виконавця поряд з авторськими правами спостерігається в країнах Євросоюзу. Європейська комісія пропонує збільшити термін дії авторського права для виконавців до 95 років.
В даний час в країнах ЄС права виконавців охороняються протягом 50 років. Так, музиканти, що почали свою діяльність у 20-річному віці, в старості можуть не мати інших джерел і можуть розраховувати на отримання авторських відрахувань, які часто є їх єдиним джерелом доходу. При цьому авторське право композиторів і поетів-піснярів діє протягом життя автора і протягом 70 років після його смерті. На виконавців це положення не поширюється, хоча саме вони дають життя пісням , написаним композиторами і поетами.
Противником зміни строку виступає Уряд Сполученого Королівства, яке в 2007 р. відкинуло пропозицію про продовження прав виконавців. Для порівняння: у Канаді та Австралії цей термін складає 70 років, у США - 95.
4. Виключне право на виконання переходить у спадок. При відсутності спадкоємців входить до складу спадщини виключне право на виконання припиняється і, як і за правилами спадкування відумерлого майна, твір переходить у суспільне надбання.
Застосовуючи ст. 1282 ЦК РФ, слід зазначити, що після закінчення терміну дії виключного права виконання переходить у суспільне надбання.
Виконання, яке перейшло у суспільне надбання, може вільно використовуватися будь-якою особою без чийогось згоди або дозволу і без виплати винагороди. При цьому охороняються авторство, ім'я автора і недоторканність виконання.
Норми п. 3 ст. 1282 ЦК РФ про оприлюднення не застосовуються до виконання .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 1318. Термін дії виключного права на виконання, перехід цього права у спадок і перехід виконання в суспільне надбання Коментар до статті 1318 "
 1. Стаття 1318. Термін дії виключного права на виконання, перехід цього права у спадок і перехід виконання в суспільне надбання
  1. Виключне право на виконання діє протягом усього життя виконавця, але не менше п'ятдесяти років, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком, в якому здійснено виконання, або запис виконання, або сповіщення виконання в ефір або по кабелю. 2. Якщо виконавець був репресований і посмертно реабілітований, термін дії авторського права вважається продовженим, і п'ятдесят
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4 . A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 4. § 3. Застава
  Поняття і предмет застави. Застава є цивільні правовідносини, в силу якого кредитор (заставодержатель) у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання вправі одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Заставне правовідношення встановлюється між заставодержателем і заставодавцем. В
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку , для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. § 4. Зміна і розірвання договору комерційної концесії
  Переважне право укладення договору на новий термін. Нерідко в договори комерційної концесії включається положення про те, що договір після закінчення його терміну вважається автоматично поновленим на новий термін, якщо жодна із сторін не відмовилася від цього. Однак навіть якщо така умова в договорі відсутня, згідно зі ст. 1035 ЦК після закінчення терміну договору справний, тобто НЕ
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [ а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 8. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  Сутність успадкування. Громадяни можуть успадковувати і заповідати майно (ст. 18 ЦК). Спадкування - перехід майна (спадщини, спадкового майна) померлої особи (спадкодавця) до іншого вказаною ним у заповіті або визначеному законом особі (спадкоємцю), при якому майно переходить у порядку універсального правонаступництва, тобто за загальним правилом в незмінному вигляді як єдине ціле
 9. 4.2. Права на виконання
  Згідно ст. 1313 ГК РФ виконавцем (автором виконання) визнається громадянин, творчою працею якої створено виконання: - артист-виконавець (актор, співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка грає роль, читає, декламує, співає, грає на музичному інструменті або іншим чином бере участь у виконанні твори літератури, мистецтва чи народної творчості, в тому числі
 10. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
© 2014-2022  yport.inf.ua