Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1441. Визнання патенту на селекційне досягнення недійсним


1. Патент на селекційне досягнення може бути визнаний недійсним протягом строку його дії, якщо буде встановлено, що:
1) патент виданий на підставі непідтвердилися даних про однорідність і про стабільність селекційного досягнення, поданих заявником;
2) на дату видачі патенту селекційне досягнення не відповідало критерію новизни або отличимой;
3) особа, зазначена в патенті як патентовласника, не мало законних підстав для отримання патенту.
2. Видача патенту на селекційне досягнення може бути оскаржена будь-якою особою, якому стало відомо про порушення, передбачені пунктом 1 цієї статті, шляхом подачі заяви у федеральний орган виконавчої влади з селекційним досягненням.
Федеральний орган виконавчої влади з селекційним досягненням надсилає копію зазначеного заяви патентовласникові, який протягом трьох місяців з дня направлення йому такої копії може представити мотивоване заперечення.
Федеральний орган виконавчої влади з селекційним досягненням повинен прийняти рішення за вказаною заявою протягом шести місяців з дня подання зазначеної заяви, якщо не буде потрібно проведення додаткових випробувань.
3. Патент на селекційне досягнення, визнаний недійсним, анулюється з дня подачі заявки на видачу патенту. При цьому ліцензійні договори, укладені до прийняття рішення про недійсність патенту, зберігають свою дію в тій мірі, в якій вони були виконані до цього дня.
4. Визнання патенту на селекційне досягнення недійсним означає скасування рішення федерального органу виконавчої влади з селекційним досягненням про видачу патенту (стаття 1439) та анулювання відповідного запису в Державному реєстрі селекційних досягнень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1441. Визнання патенту на селекційне досягнення недійсним "
 1. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Стаття 1443. Публікація відомостей про селекційні досягнення
  1. Федеральний орган виконавчої влади з селекційним досягненням видає офіційний бюлетень, в якому публікує відомості: 1) про заявки на видачу патенту із зазначенням дати пріоритету селекційного досягнення, імені або найменування заявника, найменування селекційного досягнення, а також імені автора селекційного досягнення, якщо останній не відмовився бути згаданим у
 4. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  Підприємницька діяльність передбачає використання не тільки речового майна - того, що може бути об'єктом права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних
 5. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 6. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження,
 7. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 9. П
  Пайовий - П. внесок IV, 20, § 2 (5) - с. 86 - поняття П. фонду IV, 20, § 2 (5) - с. 85 - 86 - збільшення і зменшення П. фонду IV, 20, § 2 (5) - с. 87 Палата з патентних спорів VI, 31, § 4 (1) - с. 359 Пам'ятки історії та культури IV, 19, § 2 (2) - с. 47 Патент - відновлення П. VI, 31, § 4 (3) - с. 362 - дострокове припинення П. VI, 31, § 4 (3) - с. 361 - оформлення П. VI, 31,
 10. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  Типовий контракт франчайзингу (публікація МТП N 557) є останнім з типових контрактів, спрямованих на просування товарів, і містить однакові правила, рекомендовані МТП учасникам даних правовідносин. При складанні типового контракту укладачі прагнули сконцентрувати в ньому основні права та обов'язки сторін і уникнути застосування національного права будь-якої країни.
© 2014-2022  yport.inf.ua