Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 160.1. Бюджетні повноваження головного адміні-Стратор (адміністратора) доходів бюджету

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Головний адміністратор доходів бюджету має такими бюджетними повноваженнями:
формує перелік підвідомчих йому адміністраторів доходів бюджету;
подає відомості, необхідні для складання середньострокового фінансового плану та (або) проекту бюджету ;
подає відомості для складання та ведення касового плану;
формує і представляє бюджетну звітність головного адміністратора доходів бюджету;
здійснює інші бюджетні повноваження, встановлені цим Кодексом та прийнятими відповідно до нього нормативними правовими актами (муніципальними правовими актами), що регулюють бюджетні правовідносини.
2. Адміністратор доходів бюджету має такими бюджетними повноваженнями:
здійснює нарахування, облік та контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю здійснення платежів до бюджету, пені та штрафів по них;
здійснює стягнення заборгованості по платежах до бюджету, пені та штрафів;
приймає рішення про повернення надміру сплачених (стягнутих) платежів до бюджету, пені та штрафів, а також відсотків за межі не-своєчасне здійснення такого повернення і відсотків , нарахованих на зайво стягнені суми, і являє доручення до органу Федерального казначейства для здійснення повернення у порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федеративної-ції;
приймає рішення про залік (уточненні) платежів до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації і являє повідом-лення до органу Федерального казначейства;
у випадку та порядку, встановлених головним адміністратором доходів бюджету формує і подає головному адміністра-тору доходів бюджету відомості та бюджетну звітність, необхідні для здійснення повноважень відповідного головного ад-міністратора доходів бюджету;
надає інформацію, необхідну для сплати коштів фізичними та юридичними особами за державні і муніципальні послуги, а також інших платежів, що є джерелами формування доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, в Державну інформаційну систему про державних і муніципальних платежах відповідно до порядку, встановленого Федеральному закону від 27 липня 2010 року N 210-ФЗ "Про організацію надання державних та му-муніципальних послуг";
(абзац введений Федеральним законом від 27.06.2011 N 162-ФЗ)
здійснює інші бюджетні повноваження, встановлені цим Кодексом та прийнятими відповідно до нього нормативними правовими актами (муніципальними правовими актами), що регулюють бюджетні правовідносини.
3. Бюджетні повноваження адміністраторів доходів бюджету здійснюються у порядку, встановленому законодавством Рос-сийской Федерації, а також відповідно до доведеними до них головними адміністраторами доходів бюджету, у віданні яких вони знаходяться, правовими актами, що наділяють їх повноваженнями адміністратора доходів бюджету.
4. Бюджетні повноваження головних адміністраторів доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, є федеральними органами державної влади, органами управління державними позабюджетними фондами Російської Федеративної-ції і (або) знаходяться в їх віданні казенних установ, а також Центральним банком Російської Федерації здійснюються у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Бюджетні повноваження головних адміністраторів доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, які є органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами управління територіальними державними внебюд-житнього фондами та (або) знаходяться у їх віданні казенними установами, здійснюються у порядку, встановленому вищими виконавчими органами суб'єктів Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Бюджетні повноваження головних адміністраторів доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, які є органами місцевого самоврядування та (або) знаходяться у їх віданні казенними установами, здійснюються у порядку, встановленому місцевими адміністраціями.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
5. Визначення територіальних органів (підрозділів) федеральних органів виконавчої влади як головні адміні-ністраторов доходів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів, місцевих бюджетів здійснюється в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
Визначення територіальних органів (підрозділів) виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації як глав-них адміністраторів доходів місцевих бюджетів здійснюється в порядку, встановленому вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.
Визначення органів (посадових осіб) місцевої адміністрації та інших виконавчо-розпорядчих органів муниципаль-них районів у якості головних адміністраторів доходів бюджетів поселень здійснюється в порядку, встановленому місцевої адміні-ністраціей муніципального району.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 160.1. Бюджетні повноваження головного адміні-Стратор (адміністратора) доходів бюджету "
 1. Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету і головними адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету
  бюджетних коштів здійснюють фінансовий контроль за підвідомчими розпорядниками (одержувачі) бюджетних коштів в частині забезпечення правомірного , цільового, ефективного використання бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють контроль за використанням субсидій, субвенцій їх одержувачами відповідно до умов і цілями, визначеними при наданні
 2. Тема 8. Бюджетний процес
  бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження Президента
 3. 50. Повноваження учасників бюджетного процесу.
  160.1. БК РФ. Бюджетні повноваження головного адміністратора (адміністратора) джерел фінансування дефіциту бюджету відображені у ст. 160.2. БК РФ. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів відображені в ст. 162 БК
 4. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  бюджетних коштів, головні адміністратори доходів бюджету, головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету (далі - головні адміністратори бюджетних коштів) складають зведену бюджетну звітність на підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету, адміністраторами джерел
 5. Контрольні питання і завдання
  бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів Російської Федерації і
 6. Стаття 164. Учасники бюджетного процесу на федеральному рівні
  бюджетного процесу на федеральному рівні є: (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Президент Російської Федерації; Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації; Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації; Уряд Російської Федерації; Міністерство фінансів Російської Федерації; Федеральне казначейство; абзац втратив чинність з 1
 7. Стаття 152. Учасники бюджетного процесу
  бюджетного процесу є: Президент Російської Федерації; вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації, голова муніципального освіти; законодавчі (представницькі) органи державної влади та представницькі органи місцевого самоврядування (далі - законодавчі (представницькі) органи); виконавчі органи державної влади (виконавчо-розпорядчі
 8. Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством
  бюджетних зобов'язань, розподілених головними розпорядниками (розпорядниками) коштів Феде- рального бюджету між нижчестоящими розпорядниками та одержувачами коштів федерального бюджету, над затвердженими їм ліміти тами бюджетних зобов'язань; неперевищенням бюджетних асигнувань, розподілених головними адміністраторами джерел фінансування дефіциту федерального бюджету між
 9. Розділ 7. Стадія виконання бюджету
  бюджетного процесу є виконання бюджету. Виконання бюджету в РФ починається 1 січня і закінчується 31 грудня * (10) поточного фінансового року. Нині як синонім поняттю виконання федерального бюджету в РФ вживається термін "казначейське виконання федерального бюджету ". Виконання федерального бюджету ставитися централізованого типом виконання бюджету по
 10. Стаття 217.1. Касовий план
  бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету, головними адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету відомостей , необхідних для складання та ведення касового плану. Складання та ведення касового плану здійснюється фінансовим органом або уповноваженим органом виконавчої вла-сти (місцевої
 11. Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету
  бюджетну звітність в Рахункову палату Російської Федерації для зовнішньої перевірки. Результати зовнішньої перевірки річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів федерального бюджету оформляються-ються висновками по кожному головному адміністраторові коштів федерального бюджету в термін до 1 червня поточного фінансового го-да. 3 . Уряд Російської Федерації направляє не пізніше 1 червня
 12. 21. Класифікація доходів бюджету
  статтями - присвоюється відповідний унікальний код. Повний код відповідного виду доходу бюджету містить повну інформацію про джерело надходження доходу, рівні бюджетної системи РФ - получателе даного доходу, а також про орган, що є адміністратором даного виду
 13. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  бюджетної системи Російської Федерації групами і підгрупами джерел фінансування де-фіціта бюджетів є: 1) джерела внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів: державні (муніципальні) цінні папери, номінальна вартість яких зазначена у валюті Російської Федерації; кредити кредитних організацій у валюті Російської Федерації; бюджетні кредити від інших бюджетів
 14. 12. Учасники бюджетного процесу. Головні розпорядники, розпорядники, бюджетополучателі
  бюджетних коштів, певним відомчої класифікації видатків федерального бюджету (ст. 158 БК РФ). Головний розпорядник коштів бюджету суб'єкта РФ, коштів місцевого бюджету - орган державної влади суб'єкта РФ, орган місцевого самоврядування, бюджетна установа, мають право розподіляти бюджетні кошти по підвідомчих розпорядникам та одержувачам коштів бюджету
 15. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних асигнувань; вносить відповідному головному розпоряднику
© 2014-2022  yport.inf.ua