Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 158. Бюджетні повноваження головного розпо-рядітеля (розпорядника) бюджетних коштів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Головний розпорядник бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями:
1) забезпечує результативність, адресність та цільовий характер використання бюджетних коштів відповідно до затверджено-ними йому бюджетними асигнуваннями і лімітами бюджетних зобов'язань;
2) формує перелік підвідомчих йому розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
3) веде реєстр витратних зобов'язань, які підлягають виконанню в межах затверджених йому лімітів бюджетних зобов'язань та бюджетних асигнувань;
4) здійснює планування відповідних видатків бюджету, становить обгрунтування бюджетних асигнувань;
5) складає, затверджує та веде бюджетний розпис, розподіляє бюджетні асигнування, ліміти бюджетних зобов'язань по підвідомчих розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів та виконує відповідну частину бюджету;
6) вносить пропозиції щодо формування і зміни лімітів бюджетних зобов'язань;
7) вносить пропозиції щодо формування і зміни зведеної бюджетного розпису;
8) визначає порядок затвердження бюджетних кошторисів підвідомчих одержувачів бюджетних коштів, є казенними установами;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
9) формує та затверджує державні (муніципальні) завдання;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
10) забезпечує контроль за дотриманням одержувачами субвенцій, міжбюджетних субсидій та інших субсидій, визначених цим Кодексом, умов, встановлених при їх наданні;
11) організовує та здійснює відомчий фінансовий контроль у сфері своєї діяльності;
12) формує бюджетну звітність головного розпорядника бюджетних коштів;
12.1) відповідає відповідно від імені Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти за грошовими зобов'язаннями підвідомчих йому одержувачів бюджетних коштів;
(пп. 12.1 в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
13) здійснює інші бюджетні повноваження, встановлені цим Кодексом та прийнятими відповідно до ним нормативними правовими актами (муніципальними правовими актами), що регулюють бюджетні правовідносини.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Розпорядник бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями:
1) здійснює планування відповідних видатків бюджету;
2) розподіляє бюджетні асигнування, ліміти бюджетних зобов'язань по підвідомчих розпорядникам та (або) получа-телям бюджетних коштів та виконує відповідну частину бюджету;
3) вносить пропозиції головному розпоряднику бюджетних коштів, у віданні якого знаходиться, з формування та зраді-нію бюджетного розпису;
4) у випадку та порядку, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, здійснює окремі бюджетні повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, у віданні якого знаходиться.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Головний розпорядник коштів федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, бюджету муніципального освіти виступає в суді відповідно від імені Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального образо-вання в якості представника відповідача за позовами до Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації, муніципального образо-ванию:
1) про відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі чи юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, за відомчою приналежності, в тому числі в результаті видання актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, не відповідають закону або іншому правовому акту;
2) пред'являються при недостатності лімітів бюджетних зобов'язань, доведених підвідомчому йому одержувачу бюджетних коштів, що є казенним установою, для виконання його грошових зобов'язань.
(Пп. 2 в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
(п. 3 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4 - 11. Втратили чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 158. Бюджетні повноваження головного розпо-рядітеля (розпорядника) бюджетних коштів "
 1. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних асигнувань; вносить відповідному головному розпоряднику
 2. Стаття 38.1. Принцип підвідомчості видатків бюджетів
  158 цього Кодексу. Розпорядник і одержувач бюджетних коштів можуть бути включені в перелік підвідомчих розпорядників та одержувачів лей бюджетних коштів тільки одного головного розпорядника бюджетних коштів. Підвідомчість одержувача бюджетних коштів головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів виникає в силу закону, нормативного правового акта Президента
 3. Стаття 219.1. Бюджетний розпис
  статтями 190 і 191 цього Кодексу. Положення пункту 3 статті 219.1 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років). 3. Порядок складання та ведення бюджетних розписів може
 4. 12. Учасники бюджетного процесу. Головні розпорядники, розпорядники, бюджетополучателі
  158 БК РФ). Головний розпорядник коштів бюджету суб'єкта РФ, коштів місцевого бюджету - орган державної влади суб'єкта РФ, орган місцевого самоврядування, бюджетна установа, мають право розподіляти бюджетні кошти по підвідомчих розпорядникам та одержувачам коштів бюджету суб'єкта РФ, коштів місцевого бюджету, визначені відомчої класифікації видатків
 5. Стаття 74. Надання коштів з бюджетів при виконанні умов
  бюджетних асигнувань та (або) лімітів бюджетних зобов'язань до головних розпорядників бюджетних коштів встановлюється фінансовим органом. До затвердження зазначеного порядку доведення відповідних бюджетних асигнувань та (або) лімітів бюджетних зобов'язань до головних розпорядників (розпорядників) або одержувачів бюджетних коштів не допускається. 2. Контроль за дотриманням зазначених у
 6. Стаття 226.1. Граничні обсяги фінансування
  бюджетних коштів граничного обсягу оплати грошових зобов'язань у відповідному періоді поточного фінансового року (граничні обсяги фінансування). 2. Граничні обсяги фінансування встановлюються в цілому відносно головного розпорядника, розпорядника та одержувачів ля бюджетних коштів помісячно або поквартально наростаючим підсумком з початку поточного фінансового року або на
 7. Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету і головними адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету
  бюджетних коштів здійснюють фінансовий контроль за підвідомчими розпорядниками (одержувачі) бюджетних коштів в частині забезпечення правомірного , цільового, ефективного використання бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють контроль за використанням субсидій, субвенцій їх одержувачами відповідно до умов і цілями, визначеними при наданні
 8. 4. Надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг.
  Бюджетних коштів входить конкретизація умов надання зазначених субсидій. Субсидії надаються в межах бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів за кодами класифікації видатків бюджетів у зведеній бюджетного розпису відповідного бюджету на поточний фінансовий рік на цілі, установлені головним розпорядником
 9. Контрольні питання і завдання
  бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів Російської Федерації і
 10. 50. Повноваження учасників бюджетного процесу.
  158 БК РФ. Бюджетні повноваження головного адміністратора (адміністратора) доходів бюджету відображені у ст. 160.1. БК РФ. Бюджетні повноваження головного адміністратора (адміністратора) джерел фінансування дефіциту бюджету відображені у ст. 160.2. БК РФ. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів відображені в ст. 162 БК
© 2014-2022  yport.inf.ua