Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника імущест-ва організації

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У разі розірвання трудового договору з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером у зв'язку зі сме-ної власника майна організації новий власник зобов'язаний виплатити зазначеним працівникам компенсацію в розмірі не нижче трьох середніх місячних заробітків працівника.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника імущест-ва організації"
 1. Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації
  Коментар до статті 1. Розірвання трудового договору з керівником організації, його заступниками, головним бухгалтером у зв'язку зі зміною власника майна організації є самостійною підставою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (див. коментар. До п. 4 ч. 1 ст. 81). Право на розірвання трудового договору належить новому власнику майна організації
 2. Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації
  1. При зміні власника майна організації новий власник має право не пізніше трьох місяців з дня виникнення у нього права власності розірвати трудовий договір з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером (див. ч. 1 ст. 75 ТК). При розірванні трудового договору з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером у зв'язку зі зміною
 3. 2.7. Інші підстави звільнення з ініціативи роботодавця
  Не розглянуто в попередніх розділах наступні підстави для звільнення працівників за п. 4 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ з ініціативи роботодавця: - незадовільний результат випробування при прийнятті на роботу (ст. 71 Трудового кодексу РФ); - зміна власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників та головного бухгалтера). Це підстава
 4. 2. Зміна власника
  За основи п. 4 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ при зміні власника майна організації трудові договори з ініціативи роботодавця можуть бути розірвані тільки з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером. Це підтверджено і в п. 32 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 17 березня 2004 р. N 2. Таким чином, при розірванні трудового договору у зв'язку зі
 5. Стаття 145. Оплата праці керівників організацій, їх заступників і головних бухгалтерів
  Коментар до статті 1. Дана стаття згадує організації, що фінансуються з бюджету, в той час як ст. ст. 135 і 144 ТК вживають термін "державні та муніципальні установи". Очевидно, що маються на увазі одні й ті ж види юридичних осіб і було б доцільно навести в єдність термінологію, використовувану в гол. 21 ТК. 2. Оплата праці керівників, їх заступників і головних
 6. Стаття 75. Трудові відносини при зміні собст-венника майна організації, зміні підвідомча-сти організації, її реорганізації
  При зміні власника майна організації новий власник не пізніше трьох місяців з дня виникнення у нього права власності має право розірвати трудовий договір з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером. Зміна власника майна організації не є підставою для розірвання трудових договорів з іншими працівниками організації. У разі відмови
 7. Стаття 75. Трудові відносини при зміні власника майна організації, зміні підвідомчості організації, її реорганізації
  1. Коментована стаття визначає правові наслідки для працівників при зміні власника майна організації (підприємства), при зміні підвідомчості (підпорядкованості) організації (підприємства) та їх реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення та перетворення). У зв'язку зі зміною власника майна організації (підприємства) новий власник має право замінити
 8. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відпові-дальності керівника організації, керівника струк-турне підрозділи організації, їх заступників з вимогами представницького органу працівників
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Роботодавець зобов'язаний розглянути заяву представницького органу працівників про порушення керівником організації, керів-водієм структурного підрозділу організації, їх заступниками трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, умов колективного договору, угоди і повідомити про результати його
 9. Коментар до статті 15.2
  1. Відповідно до п. 41 Порядку ведення касових операцій у РФ, затвердженого рішенням Ради директорів ЦБ РФ від 22 вересня 1993 р. N 40, банки систематично перевіряють дотримання підприємствами вимог Порядку ведення касових операцій. Перевірка порядку ведення касових операцій в бюджетних організаціях здійснюється відповідними фінансовими органами. Про здійснення кредитними
 10. Стаття 279. Гарантії керівнику організації у разі припинення трудового договору
  На відміну від колишньої редакції ст. 279, в якій говорилося про розірвання трудового договору до закінчення терміну його дії та передбачалася компенсація за дострокове розірвання з ним трудового договору, нині чинна редакція ст. 279 говорить про припинення трудового договору відповідно до п. 2 ст. 278 при відсутності винних дій (бездіяльності) керівника. Стаття, що
 11. Стаття 145. Оплата праці керівників організацій, їх заступників і головних бухгалтерів
  1. Стаття, що закріплює диференціацію правового регулювання оплати праці керівників організацій, їх заступників і головних бухгалтерів у бюджетних організаціях в залежності від рівня відповідного бюджету. 2. Частина 1 коментованої статті визначає органи, які встановлюють порядок і розміри оплати праці керівників бюджетних організацій відповідного рівня. 3.
 12. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, яв-лявшего членами виборного профспілкового органу
  Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з підстав, передбачених пунктами 2, 3 або 5 частини першої статті 81 цього Кодексу з керівником виборного органу первинної профспілкової організації та його заступниками протягом двох років після закінчення строку їх повноважень допускається тільки з дотриманням порядку, встановленого статтею 374 цього Кодексу. (В ред.
 13. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  1. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці розглядають справи про адміністративні правопорушення , передбачених частиною 1 статті 5.27, статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці
 14. 26. Внутрішньовідомчий, аудиторський і громадський фінансовий контроль.
  Відомчий і внутрішньогосподарський контроль. Відомчий фінансовий контроль здійснюється вищестоящими по відношенню до перевіряється структурі, органами міністерств, відомств. Внутрішньогосподарський контроль, здійснюваний в рамках конкретних підприємств для підвищення надійності їх роботи, забезпечення його якості. Він реалізується такими підрозділами підприємств, як фінансові розрахункові
 15. 1.1. Загальні підстави для розірвання трудового договору з працівником
  Загальні підстави розірвання трудового договору перераховані в ст. 77 Трудового кодексу РФ. Перелічимо їх і коротко зупинимося на особливостях кожного підстави. Отже, загальними підставами припинення трудового договору є: 1) угода сторін. У цьому випадку ініціаторами для розірвання трудового договору виступають обидві сторони: і працівник, і роботодавець. Особливостям припинення трудових
© 2014-2022  yport.inf.ua