Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 186.9. Передача обов'язки з виплати недержавної пенсії

1. При застосуванні заходів з попередження банкрутства недержавного пенсійного фонду, а також у ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, може бути здійснена передача обов'язки з виплати довічних недержавних пенсій і коштів пенсійних резервів іншому недержавному пенсійному фонду за погодженням з контрольним органом для виконання зазначеного обов'язку. При цьому зазначені обов'язок і кошти пенсійних резервів щодо всіх учасників недержавного пенсійного фонду, яким призначена недержавна пенсія, повинні бути передані одному недержавному пенсійному фонду.
Порядок передачі зазначеної обов'язки і вимоги до недержавного пенсійного фонду, якому можуть бути передані вказані обов'язок і кошти пенсійних резервів, встановлюються контрольним органом.
2. Рішення, передбачене пунктом 1 цієї статті, приймається:
1) тимчасовою адміністрацією недержавного пенсійного фонду за згодою органу управління боржника, уповноваженого відповідно до установчими документами боржника, - в ході застосування заходів з попередження банкрутства недержавного пенсійного фонду;
2) конкурсним керуючим за погодженням з контрольним органом - в ході конкурсного виробництва.
3. Рішення про передачу обов'язки з виплати довічних недержавних пенсій і коштів пенсійних резервів іншому недержавному пенсійному фонду для виконання зазначеного обов'язку підлягає опублікуванню в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону.
Тимчасова адміністрація недержавного пенсійного фонду або конкурсний керуючий зобов'язані направити всім учасникам недержавного пенсійного фонду, яким призначена довічна недержавна пенсія, повідомлення з додатком копії такого рішення не пізніше дня, наступного після дня опублікування такого рішення, способом, забезпечує доставку не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дати відправлення ув'язнення в контрольний орган.
У цьому повідомленні має бути зазначено умови передачі іншій недержавному пенсійному фонду обов'язки з виплати довічних недержавних пенсій і коштів пенсійних резервів для її виконання, відомості про збереження або про зміну умов виплати учаснику недержавного пенсійного фонду довічної недержавної пенсії , а також інші умови виплати учаснику даного фонду довічної недержавної пенсії в разі їх зміни.
4. У разі достатності коштів, зазначених у статті 186.7 цього Закону, а також коштів, спрямованих на задоволення вимог, встановлених підпунктом 1 пункту 1 статті 186.8 справжнього Федерального закону, для формування виплатного фонду, що забезпечує виконання обов'язку недержавного пенсійного фонду з виплати довічних недержавних пенсій в обсязі, встановленому договорами, відповідно до яких проводиться виплата довічної недержавної пенсії, при передачі обов'язки з виплати довічних недержавних пенсій і коштів пенсійних резервів іншому недержавному пенсійному фонду для виконання зазначеного обов'язку має бути збережено умови виплати довічної недержавної пенсії учаснику фонду, обов'язки якого передаються.
У разі, якщо коштів, зазначених у статті 186.7 цього Закону, а також коштів, спрямованих на задоволення вимог, встановлених підпунктом 1 пункту 1 статті 186.8 справжнього Федерального закону, недостатньо для формування виплатного фонду, що забезпечує виконання обов'язку недержавного пенсійного фонду з виплати довічних недержавних пенсій в обсязі, встановленому договорами, відповідно до яких проводиться виплата довічної недержавної пенсії, зобов'язання недержавного пенсійного фонду, якому передані зобов'язання з даними договорами, пропорційно зменшуються.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 186.9. Передача обов'язки з виплати недержавної пенсії "
 1. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Стаття 186.4. Особливості встановлення вимог кредиторів у справі про банкрутство недержавного пенсійного фонду
  1. Для цілей цього параграфа зобов'язання з недержавного пенсійного забезпечення передбачають: 1) виплату викупних сум або їх переведення в інші фонди; 2) передачу обов'язки з виплати довічно призначених учасникам недержавного пенсійного фонду недержавних пенсій (далі - довічні недержавні пенсії) і коштів пенсійних резервів іншому
 4. Стаття 186.5. Особливості використання коштів пенсійних резервів і коштів пенсійних накопичень
  1. Кошти пенсійних накопичень не включаються до складу ліквідаційної маси і використовуються тільки на цілі, передбачені підпунктом 1 пункту 7 статті 186.4 цього Закону. Кошти пенсійних накопичень передаються до Пенсійного фонду Російської Федерації в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. 2. Кошти пенсійних резервів не включаються до складу ліквідаційної маси і
 5. Стаття 186.7. Порядок задоволення вимог кредиторів за рахунок коштів пенсійних резервів та пенсійних накопичень
  1. Зобов'язання перед вкладниками, учасниками недержавного пенсійного фонду задовольняються за рахунок коштів пенсійних резервів в наступному порядку: 1) у першу чергу - вимоги учасників недержавного пенсійного фонду, щодо яких настала обов'язок такого фонду з виплати довічної недержавної пенсії шляхом визначення зобов'язань такого фонду з виплати
 6. Стаття 186.8. Особливості задоволення вимог кредиторів недержавного пенсійного фонду
  1. У складі вимог кредиторів першої черги підлягають задоволенню: 1) вимоги учасників недержавного пенсійного фонду, щодо яких настала обов'язок зазначеного фонду з виплати довічної недержавної пенсії і які не задоволені за рахунок коштів пенсійних резервів у порядку, встановленому підпунктом 1 пункту 1 статті 186.7 справжнього Федерального
 7. Стаття 6. Операції з коштами або іншим майном, що підлягають обов'язковому контролю
  1. У коментованій статті згідно її назві перераховані операції з грошовими коштами або іншим майном, що підлягають обов'язковому контролю. Поняття "операції з грошовими коштами або іншим майном" визначено в ст. 3 коментованого Закону як дії фізичних і юридичних осіб з грошовими коштами або іншим майном незалежно від форми і способу їх здійснення, спрямовані
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 9. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 10. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
© 2014-2022  yport.inf.ua