Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішньо-го трудового розпорядку

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників у порядку, встановленому статтею 372 цього Кодексу для прийняття локальних нормативних актів.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Правила внутрішнього трудового розпорядку, як правило, є додатком до колективного договору.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Глава 30. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішньо-го трудового розпорядку"
 1. Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
  Коментар до статті 1. Утвердженню правил внутрішнього трудового розпорядку керівником організації передує їх попереднє обговорення з представницьким органом працівників. Відповідно до ст. 29 ТК інтереси працівників під час такого обговорення представляє орган первинної профспілкової організації. Працівники, які не є членами профспілки, можуть уповноважити орган первинної
 2. Стаття 189. Дисципліна праці та трудовий розпорядок
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Дисципліна праці - обов'язкове для всіх працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним згідно з цим Кодексом, іншими федеральними законами , колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим дого-вором. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Роботодавець зобов'язаний відповідно до
 3. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  Оскільки учнівський договір є підставою виникнення правовідносин, безпосередньо і тісно пов'язаних з трудовими, на учнів з моменту його укладення поширюються норми трудового законодавства, включаючи і норми, що регулюють охорону праці. Всі учні користуються трудовими правами і несуть обов'язки нарівні з працівниками даної організації, включаючи підпорядкування правилам
 4. Стаття 15. Трудові відносини
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Трудові відносини - відносини, засновані на угоді між працівником і роботодавцем про особисте виконання працівни-ком за плату трудової функції (роботи за посадою відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з вказівкою кваліфікації; конкретного виду доручається працівникові роботи), підпорядкуванні працівника правилам внутрішнього
 5. Стаття 111. Вихідні дні
  Усім працівникам надаються вихідні дні (щотижневий безперервний відпочинок). При п'ятиденному робочому тижні працівни-кам надаються два вихідних дні на тиждень, при шестиденному робочому тижні - один вихідний день. Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні встановлюється колектив-ним договором або правилами внутрішнього трудового
 6. 1. Дисциплінарна відповідальність.
  Дисциплінарна відповідальність передбачає накладення заходів за дисциплінарні проступки на робітників і службовців адміністрацією підприємств, установ, організацій. Залучення до дисциплінарної відповідальності має здійснюватися роботодавцем згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Процедура застосування дисциплінарних стягнень визначається в правилах внутрішнього трудового розпорядку в
 7. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  Коментар до статті 1. З укладенням учнівського договору на учня поширюються правові норми, що регулюють трудовий процес, тобто норми трудового законодавства. Учні, що проходять професійне навчання (підготовку та перепідготовку) в організації, користуються всіма правами і несуть обов'язки працівників даної організації. На них поширюються які у організації правила
 8. Стаття 15. Трудові відносини
  Коментар до статті 1. У коментованій статті дається визначення поняття трудового відносини. У цьому визначенні виділяються ознаки, що дозволяють відмежувати трудові відносини від цивільних. Серед них Кодекс виділяє таку ознаку, як виконання трудової функції з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку. Під трудовою функцією розуміється будь-яка робота з певної посади в
 9. Ознайомлення працівника з локальними нормативними актами
  При підписанні трудового договору важливо ознайомити працівника під підпис з усіма локальними нормативними актами, діючими у роботодавця і пов'язаними з трудовою діяльністю працівника. Такі правила встановлені ст. 68 Трудового кодексу РФ. Згідно з вимогами трудового законодавства обов'язковими для ознайомлення є: - правила внутрішнього трудового розпорядку (ст. 68 Трудового
 10. Стаття 343. Внутрішні встановлення релігійної організації
  1. У коментованій статті, так само як і в ст. 15 Федерального закону "Про свободу совісті та релігійні об'єднання" передбачається, що релігійні організації діють у відповідності зі своїми внутрішніми законами. Головне, щоб ці внутрішні встановлення не суперечили законодавству РФ. У Росії існують різні релігії (християнство , іслам, іудаїзм, буддизм та ін.), і
 11. Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
  1. Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників і є, як правило, додатком до колективного договору. При цьому відсутність представницького органу працівників не може перешкоджати одноосібного прийняття роботодавцем локального нормативного акта, в тому числі і правил внутрішнього трудового розпорядку (ст. 8 ТК).
 12. Стаття 108. Перерви для відпочинку і харчування
  Протягом робочого дня (зміни) працівнику має бути надана перерва для відпочинку і харчування тривалістю не бо-леї двох годин і не менше 30 хвилин, який в робочий час не включається. Час надання перерви і її конкретна тривалість встановлюються правилами внутрішнього трудового распо-рядка або за угодою між працівником і роботодавцем. (в ред. Федерального
 13. Стаття 68. Оформлення прийому на роботу
  Прийом на роботу оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, виданим на підставі укладеного трудового договору. Зміст наказу (розпорядження) роботодавця має відповідати умовам укладеного трудового договору. Наказ (розпорядження) роботодавця про прийом на роботу оголошується працівникові під розпис у триденний строк з дня фактіче-ського початку роботи. На вимогу
 14. 62. Поняття трудового договору
  Регулювання трудових відносин може здійснюватися шляхом укладення, зміни, доповнення працівниками і роботодавцям колективних договорів, угод, трудових договорів. У трудовому праві свобода праці, гарантована Конституцією РФ, трансформується в свободу трудового договору. Трудовий договір - це двостороння угода між працівником і роботодавцем (ст. 20 ТК РФ),
 15. Стаття 189. Дисципліна праці та трудовий розпорядок
  Коментар до статті 1. Дисципліна праці - це встановлений порядок, без підтримки якого неможливо забезпечити узгоджену діяльність в процесі спільної праці працівників організації. Дисципліна праці вимагає від працівників належного виконання трудових обов'язків, закріплених у ст. 21 ТК, інших федеральних законах та інших нормативних правових актах, що містять норми трудового
 16. Стаття 11. Основні обов'язки засуджених
  Коментар до статті 11 січня. Природно, що однією з основних обов'язків для засуджених є виконання обов'язків громадян Російської Федерації. Засуджені зобов'язані дотримувати прийняті в суспільстві моральні норми поведінки. Так, для засуджених до позбавлення волі встановлено заборону на використання жаргону, нанесення татуювань, присвоєння кличок в п. 15 Правил внутрішнього розпорядку
 17. Стаття 100. Режим робочого часу
  Режим робочого часу повинен передбачати тривалість робочого тижня (п'ятиденний з двома вихідними днями, шестиденний з одним вихідним днем , робочий тиждень з наданням вихідних днів за змінним графіком, неповний робочий тиждень), роботу з ненормованим робочим днем для окремих категорій працівників, тривалість щоденної роботи (зміни), в тому числі неповного робочого
 18. Стаття 109. Спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку
  На окремих видах робіт передбачається надання працівникам протягом робочого часу спеціальних перерв, обумовлених технологією і організацією виробництва і праці. Види цих робіт, тривалість і порядок надання таких перерв встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Працівникам, що працюють в
© 2014-2022  yport.inf.ua