Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 242.1. Загальні положення

1. Виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації вироб-водиться відповідно до цього Кодексу на підставі виконавчих документів (виконавчий лист, судовий наказ) з ука-занием сум, що підлягають стягненню у валюті Російської Федерації, а також відповідно до встановленими законодавством Рос-сийской Федерації вимогами, що пред'являються до виконавчих документів, термінів пред'явлення виконавчих документів, перерви строку пред'явлення виконавчих документів, відновленню пропущеного строку пред'явлення виконавчих доку-ментів.
2. До виконавчим документом (за винятком судового наказу), який направляється для виконання судом на прохання взискате-ля або самим стягувачем, повинні бути додані копія судового акта, на підставі якого він виданий, а також заява стягувача із зазначенням реквізитів банківського рахунку стягувача (реквізитів банківського рахунку стягувача при пред'явленні виконавчого до-кумента в порядку, встановленому статтею 242.2 цього Кодексу), на який мають бути перераховані кошти, що підлягають взи-Скан.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Заява підписується стягувачем або його представником із додатком довіреності або нотаріально засвідченої ко-ПІІ довіреності або іншого документа, що посвідчує повноваження представника.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Дублікат виконавчого листа надсилається на виконання разом з копією ухвали суду про його видачу.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Виконавчий документ, виданий на підставі судового акта про присудження компенсації за порушення права на судопро-ництво в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк, надсилається на виконання судом незалежно від прохання стягувача. До такого виконавчим документом має бути додана копія судового акта, на підставі якого він ви-дан.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 30.04.2010 N 69-ФЗ, в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
3. Підставою для повернення стягувачу документів, що надійшли на виконання, є:
неподання будь-якого документа, зазначеного в пункті 2 цієї статті;
невідповідність документів, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї статті, вимогам, встановленим Цивільним процессуаль-ним кодексом Російської Федерації, Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації і законодавством Російської Федерації про виконавче провадження;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104 -ФЗ)
надання документів, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї статті, до органу Федерального казначейства (фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації, фінансовий орган муніципального освіти), в якому не відкрито особовий рахунок боржника;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
порушення встановленого законодавством Російської Федерації строку пред'явлення виконавчого документа до исполне-нию;
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ;
уявлення стягувачем заяви про відкликання виконавчого документа.
(В ред. Федерального закону від 02.11.2007 N 247-ФЗ)
3.1. Підставою для повернення в суд виконавчих документів, що надійшли на виконання, є:
уявлення судом заяви (або судового акта) про відкликання виконавчого документа;
уявлення боржником, або стягувачем , або судом документа, що скасовує судовий акт, що підлягає виконанню;
неможливість здійснити повернення документів, що надійшли на виконання, стягувачу.
У разі повернення в суд виконавчих документів за вказаними в абзацах другому і третьому цього пункту підстав взи-скателю надсилається повідомлення з додатком всіх надійшли від нього документів.
(П. 3.1 введений Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3.2. Підставами для повернення стягувачеві або до суду документів, що надійшли на виконання, є неможливість перечис-лення грошових коштів за реквізитами банківського рахунку, зазначеного стягувачем і (або) судом у виконавчому документі, і отсутст-віє протягом 30 днів з дня направлення стягувачеві або в суд повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунку стягувача.
(П. 3.2 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
4. Повернення виконавчого документа стягувачеві не є перешкодою для нового пред'явлення зазначеного документа до виконання в межах строку, обчислюваного відповідно до законодавства Російської Федерації.
5. Дія (бездіяльність) органів, які виконують судові акти в порядку, визначеному цією главою, або відмова в вдосконалення-шении таких дій можуть бути оскаржені стягувачем відповідно до законодавства Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 242.1. Загальні положення "
 1. Стаття 420. Поняття договору
  загальні положення про зобов'язання (статті 307 - 419), якщо інше не передбачено правилами цієї глави і правилами про окремих видах договорів, що містяться в цьому Кодексі. 4. До договорів, що укладаються більш як двома сторонами, загальні положення про договір застосовуються, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру таких
 2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  положення "(Книга 1) включена в інформаційний банк відповідно до публікації - М.: Видавництво "Статут", 2001 (видання 3-е, стереотипне). Брагінський М.І. Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1998. Гол. 5. Іоффе Про . С. Зобов'язальне право. М., 1975. Разд. 2. Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. Гол. 6. Отнюкова Г. Виконання зобов'язань / /
 3. § 1. Загальні положення
  положення
 4. 1. Загальні положення
  положення
 5. § 1. Загальні положення
  положення
 6. § 1. Загальні положення
  положення
 7. § 1. Загальні положення
  положення
 8. § 1. Загальні положення
  положення
 9. Держави , які підписали цю Конвенцію, бажаючи встановити загальні положення щодо закону, застосовного до купівлі-продажу товарів, вирішили укласти з цією метою Конвенцію та домовилися про таке:
  Стаття
 10. Розділ I. Загальні положення
  положення
 11. Глава I. Загальні положення
  положення
 12. Глава 43 . Загальні положення
  положення
 13. Глава 27. Загальні положення
  положення
 14. Глава 37. Загальні положення
  положення
 15. Глава 40. Загальні положення
  положення
© 2014-2022  yport.inf.ua