Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 242. Завершення поточного фінансового року

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Операції по виконанню бюджету завершуються 31 грудня, за винятком операцій, зазначених у пункті 2 цієї стат-ті.
Завершення операцій з виконання бюджету в поточному фінансовому році здійснюється у порядку, встановленому фінансовим органом відповідно до вимог цієї статті.
2. Завершення операцій органами Федерального казначейства з розподілу відповідно до статті 40 цього Кодексу надходжень звітного фінансового року між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації та їх зарахування в відпо-вующие бюджети проводиться в перші п'ять робочих днів поточного фінансового року. Зазначені операції відображаються у звітності про виконання бюджетів звітного фінансового року.
3. Бюджетні асигнування, ліміти бюджетних зобов'язань та граничні обсяги фінансування поточного фінансового року припиняють свою дію 31 грудня.
До останнього робочого дня поточного фінансового року включно орган, що здійснює касове обслуговування исполне-ня бюджету, зобов'язаний оплатити санкціоновані до оплати в установленому порядку бюджетні зобов'язання в межах залишку коштів на єдиному рахунку бюджету.
4. Не використані одержувачами бюджетних коштів залишки бюджетних коштів, що містяться не на єдиному рахунку бюджету, не пізніше двох останніх робочих днів поточного фінансового року підлягають перерахуванню одержувачами бюджетних коштів на єдиний рахунок бюджету.
5. Не використані в поточному фінансовому році міжбюджетні трансферти, отримані у формі субсидій, субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів, які мають цільове призначення, підлягають поверненню до доходу бюджету, з якого вони були предоставле-ни.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 09.04.2009 N 58-ФЗ.
Відповідно до рішення головного адміністратора бюджетних коштів про наявність потреби в міжбюджетних трансфертах, отриманих у формі субсидій та інших міжбюджетних трансфертів, які мають цільове призначення, не використаних у поточному фінан-совом році, кошти в обсязі, що не перевищує залишку зазначених міжбюджетних трансфертів, можуть бути повернуті в черговому фінансовому році в дохід бюджету, якому вони були раніше надані, для фінансового забезпечення видатків бюджету, відпо-чих цілям надання зазначених міжбюджетних трансфертів.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
У випадку, якщо невикористаний залишок міжбюджетних трансфертів, отриманих у формі субсидій, субвенцій та інших між -бюджетних трансфертів, які мають цільове призначення, не перераховано в дохід відповідного бюджету, зазначені кошти підлягають стягненню в доход бюджету, з якого вони були надані, в порядку, що визначається відповідним фінансовим органом з дотриманням загальних вимог, встановлених Міністерством фінансів Російської Федерації.
(В ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 310-ФЗ, від 09.04.2009 N 58-ФЗ)
Стягнення невикористаних міжбюджетних трансфертів, наданих з федерального бюджету, здійснюється в порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації.
6. Фінансовий орган встановлює порядок забезпечення одержувачів бюджетних коштів при завершенні поточного фінансового року готівкою, необхідними для здійснення їх діяльності в неробочі святкові дні в Російській Федерації в січні чергового фінансового року.
7. Допускається наявність на кінець поточного фінансового року коштів, розміщених у відповідності з цим Кодексом на бан-ківських депозитах.
(П. 7 введений Федеральним законом від 24.11.2008 N 205-ФЗ)
8. Залишки коштів федерального бюджету (бюджету суб'єкта Російської Федерації) в іноземній валюті, що утворилися на 1 січня поточного фінансового року на рахунках, відкритих відповідному фінансовому органу в уповноваженої організації або дру-гой спеціалізованої організації, що виконує функції генерального агента (агента) Уряду Російської Федерації, вис -шого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації з обслуговування державних зовнішніх дол-гових зобов'язань, не підлягають перерахуванню на єдиний рахунок відповідного бюджету і використовуються в першій декаді січня теку-ного фінансового року для здійснення касових виплат.
(П. 8 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
9. Залишки коштів федерального бюджету і бюджету суб'єкта Російської Федерації, не використані одержувачами бюджетних коштів, що знаходяться на спеціальних рахунках, відкритих відповідно до умов угод з міжнародними фінансовими організаціями, не підлягають перерахуванню одержувачами бюджетних коштів на єдиний рахунок бюджету і підлягають використанню ними в поточному фінансовому році на ті ж цілі.
(П. 9 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 242. Завершення поточного фінансового року"
 1. Розділ 2. Поняття бюджетного (фінансового) року і бюджетного періоду
  поточний фінансовий рік, черговий фінансовий рік, який в свою чергу є першим роком дворічного планового періоду. Звітний фінансовий рік - це рік, що передує поточному фінансовому році. Бюджет цього року вже виконаний, але відбувається складання, зовнішня перевірка, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Поточний фінансовий рік - це рік, в якому здійснюється
 2. Стаття 59. Повноваження суб'єктів Російської Феде-рації з формування доходів бюджетів суб'єктів Росій-ської Федерації
  поточний фінансовим-вий рік (поточний фінансовий рік і плановий період) "будуть замінені словами" поточний фінансовий рік і плановий період ". 3. Внесення змін до законодавства суб'єктів Російської Федерації про податки і збори, що передбачають їх вступ в силу протягом поточного фінансового року, допускається тільки у разі внесення відповідних змін до законів суб'єктів Рос-сийской
 3. Стаття 226.1. Граничні обсяги фінансування
  поточного фінансового року (граничні обсяги фінансування). 2. Граничні обсяги фінансування встановлюються в цілому відносно головного розпорядника, розпорядника та одержувачів ля бюджетних коштів помісячно або поквартально наростаючим підсумком з початку поточного фінансового року або на відповідний квартал на основі заявок на фінансування головних розпорядників, розпорядників та
 4. Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету
  поточного фінансового року представляють річну бюджетну звітність в Рахункову палату Російської Федерації для зовнішньої перевірки. Результати зовнішньої перевірки річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів федерального бюджету оформляються-ються висновками по кожному головному адміністраторові коштів федерального бюджету в термін до 1 червня поточного фінансового го-да. 3. Уряд
 5. 20. Форми і види державного та муніципального фінансового контролю.
  завершення фінансових операцій шляхом аналізу і ревізії бухгалтерської і фінансової документації, проведення зовнішнього аудиту звітів про виконання бюджетів, державних позабюджетних фондів, галузевих програм або кошторисів державних (муніципальних) унітарних
 6. Стаття 185. Внесення проекту закону (рішення) про бюджет на розгляд законодавчого (представник-ного) органу
  поточного року, проект рішення про місцевий бюджет у строки, встановлені муніципальним правовим актом представник-ного органу муніципального утворення, але не пізніше 15 листопада поточного року. (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 216-ФЗ) 2. Одночасно з проектом бюджету в законодавчий (представницький) орган представляються документи і матеріали в со-відповідності зі статтею 184.2
 7. Стаття 212. Внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період
  статтями (державними програмами Російської Федерації та непро-програмним напрямам діяльності), групам видів витрат федерального бюджету ". відомості про виконання федерального бюджету за минулий звітний період поточного фінансового року; оцінка очікуваного виконання федерального бюджету в поточному фінансовому році; Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня
 8. Стаття 264.10 . Подання річного звіту про виконання федерального бюджету до Державної Думи
  поточного року. (В ред. Федеральних законів від 19.07.2009 N 192-ФЗ, від 27.07.2010 N 216-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2015 року пункт 2 статті 264.10 буде доповнений під- пунктом 7.5 такого змісту: "7.5) зведений річний доповідь про хід реалізації та про оцінку ефективності державних про-грам Російської Федерації;". 2. Одночасно з річним
 9. Стаття 149. Звіти про виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів
  поточного року звіти про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації за звітний фінансовий рік представляються Урядом Російської Федерації в Рахункову палату Російської Федеративної-ції для їх зовнішньої перевірки. (В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 216-ФЗ) 2. Рахункова палата Російської Федерації проводить перевірку звітів про виконання бюджетів
 10. Стаття 96.12. Облік і звітність за операціями з до-виконавчими нафтогазовими доходами федерального бюд-жету, із засобами Резервного фонду і Фонду національного добробуту
  поточного фінансового року "будуть замінені словами" у поточному фінансовому році на формування Резервного фонду і Фонду національного добробуту при досягненні нормативної величини Резервного фонду ". Дія пункту 2 статті 96.12 призупинено до 1 січня 2014 року Федеральним законом від 25.12.2012 N 268-ФЗ. 2. Залишки коштів федерального бюджету на початок поточного фінансового року,
 11. Стаття 190. Тимчасове управління бюджетом
  поточного фінансового року: фінансовий орган правомочний щомісяця доводити до головних розпорядників бюджетних коштів бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань у розмірі, що не перевищує однієї дванадцятої частини бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань в звітному фінансовому році; інші показники, які визначаються законом (рішенням) про бюджет, застосовуються у розмірах
 12. Стаття 53. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів
  поточного фінансового року і призводять до зміни доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федеративної-ції, допускається тільки у разі внесення відповідних змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінан-совий рік і плановий
 13. Стаття 232. Використання доходів, фактично отриманий-них при виконанні бюджету понад затверджені законом (рішенням) про бюджет
  242 цього Кодексу, фактично отримані при виконанні бюджету понад затверджені законом (рішенням) про бюджет доходів, направляються на відвели-чення видатків бюджету відповідно цілям надання субсидій, субвенцій, інших міжбюджетних трансфертів, мають цільових перевірок витті призначення, з внесенням змін в зведену бюджетний розпис без внесення змін до закону (рішення) про бюджет на поточний
 14. Стаття 183.3. Зміна структури активів і пасивів фінансової організації
  поточних і короткострокових зобов'язань у загальній структурі пасивів фінансової організації; 3) збільшення питомої ваги середньострокових і довгострокових зобов'язань у загальній структурі пасивів фінансової організації; 4) інші заходи щодо зміни структури пасивів фінансової
 15. Стаття 213. Розгляд та затвердження федераль-ного закону про внесення змін у федеральний закон про федеральному бюджеті
  поточний фінансовий рік і плановий період розглядається Державною Думою у позачерговому порядку протягом 25 днів у трьох читаннях. 2. При розгляді зазначеного законопроекту в першому читанні заслуховуються доповідь Уряду Російської Федерації і доповідь Рахункової палати Російської Федерації. (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) При розгляді в першому читанні зазначеного
 16. Стаття 184.2. Документи і матеріали, представ-ляем одночасно з проектом бюджету
  поточного фінансовим-вого року та очікувані підсумки соціально-економічного розвитку відповідної території за поточний фінансовий рік; прогноз соціально-економічного розвитку відповідної території; прогноз основних характеристик (загальний обсяг доходів, загальний обсяг видатків, дефіциту (профіциту) бюджету) консолідованої ванного бюджету відповідної території на черговий фінансовий рік і
 17. 7. Джерела фінансового права. Особливості прийняття федерального закону про бюджет.
  статтями функціональної та відомчої класифікації видатків федерального бюджету щомісяця (до прийняття закону) у розмірі однієї дванадцятої від суми фактично зроблених поточних витрат за попередній рік. Надання фінансової допомоги суб'єктам Російської Федерації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації в цьому випадку буде проводитися в частках,
 18. 53. Стадія виконання бюджетів.
    завершено федеральним казначейством 28 грудня. До 31 грудня включно федеральне казначейство зобов'язане оплатити прийняті та підтверджені бюджетні зобов'язання. Рахунки, що використовуються для виконання федерального бюджету завершуємо року, підлягають закриттю в 24 години 31 грудня. Кошти, отримані бюджетними установами від підприємницької діяльності і не використані станом
 19. Стаття 5. Поточні платежі
    поточними платежами розуміються грошові зобов'язання і обов'язкові платежі, що виникли після дати прийняття заяви про визнання боржника банкрутом. Виникли після порушення провадження у справі про банкрутство вимоги кредиторів про оплату поставлених товарів, наданих послуг і виконаних робіт є поточними. 2. Вимоги кредиторів за поточними платежами не підлягають включенню до
 20. Стаття 264.7. Складання та подання бюджетної звітності Російської Федерації
    поточного фінансового року утвер-ждается Урядом Російської Федерації і направляється до Державної Думи, Рада Федерації і Рахункову палату Росій-ської Федерації. Одночасно із звітами про виконання федерального бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінан-сового року Урядом Російської Федерації представляється інформація: (абзац запроваджено Федеральним
© 2014-2022  yport.inf.ua