Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 242.2. Виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації, му муніципальні утворення про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів ме-стного самоврядування або посадових осіб цих органів, і про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк

(в ред. Федерального закону від 30.04.2010 N 69-ФЗ)
1. Для виконання судових актів з позовами до Російської Федерації про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями (бездіяльністю) державних органів Російської Федерації або їх посадових осіб, у тому числі в результаті видання державного-веннимі органами Російської Федерації актів, що не відповідають закону або іншому нормативному правовому акту , а також судових актів з іншим позовами про стягнення грошових коштів за рахунок скарбниці Російської Федерації (за винятком судових актів про стягнення грошових коштів в порядку субсидіарної відповідальності головних розпорядників коштів федерального бюджету), судових актів про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк за рахунок коштів федерального бюджету документи, зазначені в пункті 2 статті 242.1 цього Кодексу, направляються для вико-нання до Міністерства фінансів Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 30.04.2010 N 69-ФЗ)
2. Головний розпорядник коштів федерального бюджету, який представляв у суді інтереси Російської Федерації відповідно до пункту 3 статті 158 цього Кодексу, зобов'язаний направити до Міністерства фінансів Російської Федерації інформацію про результа-тах розгляду справи в суді протягом 10 днів після винесення (прийняття) судового акта в остаточній формі.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
При задоволенні судом позовних чи інших вимог, що пред'являються до Російської Федерації та задовольняються за рахунок скарбниці Російської Федерації, головний розпорядник коштів федерального бюджету, який представляв у суді інтереси Російської Фе-ської Федерації, також інформує Міністерство фінансів Російської Федерації про наявність підстав для оскарження судового акта.
За наявності підстав для оскарження судового акта головний розпорядник коштів федерального бюджету зобов'язаний нада-вити до Міністерства фінансів Російської Федерації інформацію про результати оскарження не пізніше одного місяця з дня вступле-ня судового акта в законну силу.
3. Для виконання судових актів з позовами до суб'єктів Російської Федерації про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями (бездіяльністю) державних органів суб'єктів Російської Федерації або їх посадових осіб, у тому числі в результаті видання державними органами суб'єктів Російської Федерації актів, що не відповідають закону або іншому нормативному пра -вовому акту, а також судових актів з іншим позовами про стягнення грошових коштів за рахунок коштів скарбниці суб'єкта Російської Федерації (за винятком судових актів про стягнення грошових коштів в порядку субсидіарної відповідальності головних розпорядників коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації), судових актів про присудження компенсації за порушення права на виконання су-дебного акта в розумний строк за рахунок коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації документи, зазначені в пункті 2 статті 242.1 цього Кодексу, направляються для виконання у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 30.04.2010 N 69-ФЗ)
Головний розпорядник коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, який представляв у суді інтереси суб'єкта Російської Федерації відповідно до пункту 3 статті 158 цього Кодексу, зобов'язаний направити у фінансовий орган суб'єкта Російської Феде-рації інформацію про результати розгляду справи в суді протягом 10 днів після винесення (прийняття) судового акта в остаточній формі.
При задоволенні судом позовних чи інших вимог, що пред'являються до суб'єкта Російської Федерації і що задовольняються за рахунок скарбниці суб'єкта Російської Федерації, головний розпорядник коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, представляв-ший в суді інтереси суб'єкта Російської Федерації, також інформує фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації про наявність підстав для оскарження судового акта.
За наявності підстав для оскарження судового акта головний розпорядник коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації зобов'язаний надати у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації інформацію про результати оскарження не пізніше одного місяця з дня набрання судового акта в законну силу.
(П. 3 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Для виконання судових актів з позовами до муніципальних утворень про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними дей-ствиями (бездіяльністю) органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб, у тому числі в результаті видання органами місцевого самоврядування муніципальних правових актів, що не відповідають закону або іншому нормативному правовому акту , а також судових актів з іншим позовами про стягнення грошових коштів за рахунок коштів скарбниці муніципального освіти (за винятком судових актів про стягнення грошових коштів в порядку субсидіарної відповідальності головних розпорядників коштів місцевого бюджету), судових актів про присудження компенсації за порушення права на виконання судового акта в розумний строк за рахунок коштів місцевого бюджету документи, зазначені в пункті 2 статті 242.1 цього Кодексу, направляються для виконання у фінансовий орган муніципального освіти.
(В ред. Федерального закону від 30.04.2010 N 69-ФЗ)
Головний розпорядник коштів бюджету муніципального освіти, який представляв у суді інтереси муніципального образо-вання відповідно до пункту 3 статті 158 цього Кодексу, зобов'язаний направити у фінансовий орган муніципального освіти інформацію про результати розгляду справи в суді протягом 10 днів після винесення (прийняття) судового акта в остаточній фор-ме.
При задоволенні судом позовних чи інших вимог, що пред'являються до муніципального утворення і задовольняються за рахунок муніципальної скарбниці, головний розпорядник коштів бюджету муніципального освіти, який представляв у суді інтереси му-муніципальні освіти, також інформує фінансовий орган муніципального освіти про наявність підстав для оскарження судового акта.
За наявності підстав для оскарження судового акта головний розпорядник коштів бюджету муніципального освіти зобов'язаний надати у фінансовий орган муніципального освіти інформацію про результати оскарження не пізніше одного місяця з дня набрання судового акта в законну силу.
(П. 4 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
5. Виконання судових актів здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених на ці цілі законом (рішенням) про бюджет. При виконанні судових актів в обсягах, що перевищують асигнування, затверджені законом (рішенням) про бюджет на ці цілі, вно-сятся відповідні зміни в зведену бюджетний розпис.
6. Виконання судових актів здійснюється протягом трьох місяців з дня надходження виконавчих документів на исполне-ня.
Виконання судових актів може бути призупинено відповідно до законодавства Російської Федерації.
7. Органи, що виконують судові акти (Міністерство фінансів Російської Федерації, фінансові органи суб'єктів Росій-ської Федерації, фінансові органи муніципальних утворень), ведуть облік і здійснюють зберігання виконавчих документів та інших документів, пов'язаних з їх виконанням.
Про порядок звернення стягнення на кошти бюджетних установ див. Федеральний закон від 08.05.2010 N 83-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 242.2. Виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації, му муніципальні утворення про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів ме-стного самоврядування або посадових осіб цих органів, і про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк "
 1. 8. Виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів.
  Порядок виконання судових актів визначений у гл. 24.1 ("Виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації") БК РФ. Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи за доходами і видатками здійснюється Федеральним казначейством та його територіальними органами. Кошти бюджетів надаються фактичним одержувачам
 2. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 3. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації означає єдність бюджетного законодавства Російської Феде-рації, принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, форм бюджетної документації і бюд-житній звітності, бюджетної класифікації бюджетної системи Російської Федерації, санкцій за порушення
 4. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  1. До повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого
 5. Стаття 2. Земельне законодавство
  1. Земельне законодавство відповідно до Конституції Російської Федерації знаходиться у спільному віданні Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації. Земельне законодавство складається з цього Кодексу, федеральних законів і прийнятих відповідно до них законів суб'єктів Російської Федерації. Норми земельного права, містяться в інших федеральних законах, законах
 6. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 141-ФЗ) 1. Під субсидіями федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації з метою співфінансування виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при виконанні повноважень, віднесених до компетенції
 7. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До державному боргу Російської Федерації ставляться боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами Російської Федерації, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, іноземними го-сударство, міжнародними фінансовими організаціями, іншими суб'єктами міжнародного права, іноземними
 8. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  БНА ФОИВ - Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади Бюлетень НД РФ - Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації Відомості СНР і ЗС РФ - Відомості Ради народних депутатів і Верховної Ради Російської Федерації ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс України про адміністративні правопорушення
 9. Стаття 87. Реєстри видаткових зобов'язань
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані вести реєстри видаткових зобов'язань. 2. Під реєстром видаткових зобов'язань розуміється використовуваний при складанні проекту бюджету звід (перелік) законів, інших нормативних правових актів, муніципальних правових актів, що обумовлюють публічні нормативні
 10. Стаття 32.9. Виконання постанови про адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства
  Постанова про адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства виповнюється: 1) прикордонними органами - при вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 18.1, частиною 2 статті 18.4 цього Кодексу; (в ред. Федеральних законів від 30.06.2003 N 86-ФЗ, від 07.03.2005 N 15-ФЗ) 2) федеральним органом
 11. Стаття 102. Відповідальність за борговими зобов'язанням Російської Федерації, суб'єктів Російської Фе-ської Федерації, муніципальних утворень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Боргові зобов'язання Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти повністю і без умов забезпечуються усім, хто знаходиться у власності Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти майном, що є відповідну скарбницю, і виконуються за рахунок коштів
 12. Стаття 84. Витратні зобов'язання Російської Феде-рації
    (В ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Витратні зобов'язання Російської Федерації виникають в результаті: прийняття федеральних законів і (або) нормативних правових актів Президента Російської Федерації та Уряду Росій-ської Федерації при здійсненні федеральними органами державної влади повноважень з предметів ведення Російської Фе-ської Федерації і (або) повноважень з
 13. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської
 14. Стаття 3. Сімейне законодавство і інші акти, що містять норми сімейного права
    1. Відповідно до Конституції Російської Федерації сімейне законодавство перебуває у спільному віданні Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації. 2. Сімейне законодавство складається з цього Кодексу та прийнятих відповідно до них інших федеральних законів (далі - закони), а також законів суб'єктів Російської Федерації. Закони суб'єктів Російської Федерації
 15. Стаття 112. Перевищення граничного обсягу боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципального боргу та граничних обсягів видатків на обслуговування дер-ного боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципальної-го боргу
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Якщо при виконанні бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету порушуються граничні значення, зазначені у статтях 107 і 111 цього Кодексу, уповноважений державний орган суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого само-управління не вправі приймати нові боргові зобов'язання, за винятком прийняття відповідних
 16. Стаття 69. Бюджетні асигнування
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетних асигнувань відносяться асигнування на: надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт), включаючи асигнування на оплату державних (муни-ціпальних) контрактів на поставку товарів, виконання робіт , надання послуг для державних (муніципальних) потреб; (в ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 310-ФЗ, від
 17. Джерела виконавчого провадження
    Джерела виконавчого провадження - нормативні правові акти, що містять правові норми, що регулюють умови і порядок примусового виконання судових актів судів загальної юрисдикції та арбітражних судів, а також актів інших органів, яким при здійсненні встановлених законом повноважень надано право покладати на громадян, організації або бюджетів усіх рівнів обов'язки по
 18. Стаття 222.1. Право на звернення до арбітражного суду з заяв-ленням про присудження компенсації за порушення права на судопро-ництво в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
    Коментар до статті 222.1. Справи про присудження компенсації підвідомчі арбітражним судам у разі, якщо вимога про присудження компенсації викликано тривалим терміном судочинства у справі в арбітражному суді або тривалим невиконанням судового акта арбітражного суду. Див: п. 7 Постанови Пленуму ЗС РФ і Пленуму ВАС РФ від 23.12.2010 N 30/64 "Про деякі питання, що виникли при
© 2014-2022  yport.inf.ua