Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 349.2. Особливості регулювання праці пра-цівників Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонду со-ціального страхування Російської Федерації, Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, інших органі-зацій, створених Російською Федерацією на підставі федеральних законів, організацій, створюваних для виконання за-дач, поставлених перед федеральними державними ор-ганами

(введена Федеральним законом від 03.12.2012 N 231-ФЗ)
На працівників Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонду соціального страхування Російської Федерації, Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, інших організацій, створених Російською Федерацією на підставі федеральних зако-нів, організацій, створюваних для виконання завдань, поставлених перед федеральними державними органами, у випадках і по-рядку, які встановлені Урядом Російської Федерації, поширюються обмеження, заборони і обов'язки, встановлений-ні Федеральним законом від 25 грудня 2008 року N 273-ФЗ "Про протидію корупції" та іншими федеральними законами з метою протидії корупції.
Працівникам Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонду соціального страхування Російської Федерації, Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, інших організацій, створених Російською Федерацією на підставі федеральних зако-нів, їх подружжю і неповнолітнім дітям у випадках, передбачених Федеральним законом "Про заборону окремим категоріям осіб відкривати і мати рахунки (вклади), зберігати готівкові грошові кошти і цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти і (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами", забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові грошові кошти і цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти і (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами.
(Частина друга введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 102-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 349.2. Особливості регулювання праці пра-цівників Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонду со-ціального страхування Російської Федерації, Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, інших органі-зацій, створених Російською Федерацією на підставі федеральних законів, організацій, створюваних для виконання за-дач, поставлених перед федеральними державними ор-ганами "
 1. Стаття 186.8. Особливості задоволення вимог кредиторів недержавного пенсійного фонду
  пенсійного фонду, щодо яких настала обов'язок зазначеного фонду з виплати довічної недержавної пенсії і які не задоволені за рахунок коштів пенсійних резервів у порядку, встановленому підпунктом 1 пункту 1 статті 186.7 цього Закону; 2) вимоги з передачі до Пенсійного фонду Російської Федерації відображених на пенсійних рахунках накопичувальної частини
 2. Стаття 186.6. Рахунки недержавного пенсійного фонду в ході конкурсного виробництва
  пенсійних резервів, коштів пенсійних накопичень і коштів, що становлять майно, призначене для забезпечення статутної діяльності недержавного пенсійного фонду. 2. Зі спеціального банківського рахунку боржника - недержавного пенсійного фонду, на якому знаходяться кошти пенсійних резервів, здійснюється виплата або перерахування викупних сум відповідно до статті
 3. Стаття 186.2. Додаткові підстави для застосування заходів щодо попередження банкрутства недержавного пенсійного фонду
  пенсійного фонду є: 1) зниження за підсумками кварталу нормативного розміру пенсійних резервів для пенсійних схем з визначеними виплатами нижче розміру, передбаченого контрольним органом; 2) встановлення збільшення актуарного дефіциту за результатами щорічного актуарного оцінювання діяльності недержавного пенсійного фонду в порівнянні з попереднім
 4. Контрольні питання і завдання
  фондам? 3. Назвіть основні джерела фінансування Пенсійного фонду Російської Федерації. 4. На які цілі витрачаються кошти Пенсійного фонду Росій ської Федерації? 5. Яке призначення Федерального фонду обов'язкового міді цинського страхування? 6. Що становить джерела формування і напрями витрачання коштів Федерального фонду обов'язкового
 5. Стаття 186.7. Порядок задоволення вимог кредиторів за рахунок коштів пенсійних резервів та пенсійних накопичень
  пенсійного фонду задовольняються за рахунок коштів пенсійних резервів в наступному порядку: 1) у першу чергу - вимоги учасників недержавного пенсійного фонду, щодо яких настала обов'язок такого фонду з виплати довічної недержавної пенсії шляхом визначення зобов'язань такого фонду з виплати довічних недержавних пенсій і виділення зі складу
 6. Стаття 186.5. Особливості використання коштів пенсійних резервів і коштів пенсійних накопичень
  регулювання діяльності фондів з недержавного пенсійного забезпечення, обов'язкового пенсійного страхування і професійному пенсійному страхуванню, а також нагляд і контроль за вказаною діяльністю. 3. За настали зобов'язаннями недержавного пенсійного фонду з виплати довічної недержавної пенсії викупні суми не виплачуються. Зазначені зобов'язання
 7. Стаття 186.10. Особливості продажу майна недержавного пенсійного фонду
  пенсійного фонду, в яке розміщені кошти пенсійних резервів і інвестовані кошти пенсійних накопичень, підлягають обліку спеціалізованим депозитарієм. Порядок проведення спеціалізованим депозитарієм облікових операцій встановлюється контрольним органом. 2. Цінні папери, що належать недержавному пенсійному фонду і допущені до торгів організатора торгівлі на ринку
 8. Стаття 186.3. Покриття витрат тимчасової адміністрації недержавного пенсійного фонду
  пенсійного фонду, пов'язані з її діяльністю, у тому числі винагорода членів даної тимчасової адміністрації, покриваються за рахунок майна, призначеного для забезпечення статутної діяльності цього
 9. Стаття 186.11. Обмеження продажу підприємства і заміщення активів недержавного пенсійного фонду
  пенсійного фонду не допускаються. Статті 187 - 189. Втратили чинність. - Федеральний закон від 22.04.2010 N 65
 10. Стаття 186.4. Особливості встановлення вимог кредиторів у справі про банкрутство недержавного пенсійного фонду
  пенсійного забезпечення передбачають: 1) виплату викупних сум або їх переведення в інші фонди; 2) передачу обов'язки з виплати довічно призначених учасникам недержавного пенсійного фонду недержавних пенсій (далі - довічні недержавні пенсії) і коштів пенсійних резервів іншому недержавному пенсійному фонду за погодженням з контрольним органом для
 11. § 30. Пенсійний фонд Російської Федерації
  регулювання діяльності Фонду здійснюється Федеральним законом від 15 грудня 2001 р. № 167-ФЗ «Про обов'язкове пенсійне страхування в Росій ської Федерації» 1, а також Федеральним законом від 17 грудня 2001 р . № 173-ФЗ «Про трудові пенсії в Російській Федерації» 2. Пенсійний фонд, будучи державною установою і страховиком з обов'язкового пенсійного страхування в
 12. Стаття 96.10. Фонд національного добробуту
  пенсійних накопичень громадян Російської Федерації, а також забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється обсяг коштів федерального бюджету, що спрямовуються на цілі, зазначені в пункті 1 цієї статті. 3. Фонд національного
 13. Стаття 144. Склад бюджетів державних внебюд-житніх фондів
  фонду Російської Федерації; 2) бюджет Фонду соціального страхування Російської Федерації; 3) бюджет Федерального фонду обов'язкового медичного страхування. 3. Бюджетами територіальних державних позабюджетних фондів є бюджети територіальних фондів обов'язковий-ного медичного
© 2014-2022  yport.inf.ua