Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 360. Порядок організації та проведення про-перевірок роботодавців

(в ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Порядок проведення перевірок посадовими особами федеральної інспекції праці визначається ратифікованими Росій-ської Федерацією конвенціями Міжнародної організації праці з питань інспекції праці, цим Кодексом, іншими федераль-ними законами, а також рішеннями Уряду Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Державні інспектори праці з метою здійснення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодав-ства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, проводять планові та позапланові перевірки на всій території Російської Федерації будь-яких роботодавців (організації незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також роботодавців - фізичних осіб) у порядку, встановленому федеральними законами з урахуванням особливостей , встановлених цією статтею.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Частини третя - п'ята втратили чинність з 1 серпня 2011 року. - Федеральний закон від 18.07.2011 N 242-ФЗ.
Предметом перевірки є дотримання роботодавцем в процесі своєї діяльності вимог трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, виконання приписів про усунення виявлених у ході перевірок порушень і про проведення заходів щодо запобігання порушень норм трудового права і щодо захисту трудових прав гра-ждан.
(Частина шоста введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Підставою для проведення позапланової перевірки є:
витікання терміну виконання роботодавцем виданого федеральної інспекцією праці приписи про усунення виявленого порушення вимог трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права;
надходження у федеральну інспекцію праці:
звернень та заяв громадян, у тому числі індивідуальних підприємців, юридичних осіб, інформації від органів державної влади (посадових осіб федеральної інспекції праці та інших федеральних органів виконавчої влади, здійснюва-ляющих державний контроль (нагляд), органів місцевого самоврядування, професійних спілок, із засобів масової інфор-мації про факти порушень роботодавцями вимог трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, в тому числі вимог охорони праці, що призвели до виникнення загрози заподіяння шкоди життю та здоров'ю працівників;
поводження чи заяви працівника про порушення роботодавцем його трудових прав;
запиту працівника про проведення перевірки умов і охорони праці на його робочому місці відповідно до статті 219 цього Кодексу;
наявність наказу (розпорядження) керівника (заступника керівника) федеральної інспекції праці про проведення внеплано-вої перевірки, виданого відповідно до доручення Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації або на підставі вимоги прокурора про проведення позапланової перевірки в рамках нагляду за виконанням законів по котрі вступили до органи прокуратури матеріалами і зверненнями.
(частина сьома введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Позапланова виїзна перевірка з підстав, зазначених в абзаці четвертому частини сьомої цієї статті, може бути про-ведена негайно з повідомленням органу прокуратури в порядку, встановленому федеральним законом, без узгодження з органами прокуратури.
(частина восьма введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Попереднє повідомлення роботодавця про проведення позапланової виїзної перевірки з підставі, зазначеному в абзаці четвертому чи п'ятому частини сьомої цієї статті, не допускається.
(частина дев'ята введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Особливості проведення перевірок дотримання вимог трудового законодавства та інших нормативних правових актів, зі-тримають норми трудового права, в організаціях, підвідомчих федеральним органам виконавчої влади в галузі оборони, безпеки, внутрішніх справ, виконання покарань та уповноваженому органу управління використанням атомної енергії, установлюються Президентом Російської Федерації або Урядом Російської Федерації.
(частина десята введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 360. Порядок організації та проведення про-перевірок роботодавців "
 1. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  Коментар до статті 1. Закріплення обов'язки роботодавця створювати для представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати
 2. Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Первинні профспілкові організації та їх органи представляють у соціальному партнерстві на локальному рівні інтереси робіт-ників даного роботодавця, є членами відповідних профспілок, а у випадках і порядку, що встановлені цим Кодексом, - інтереси всіх працівників даного роботодавця незалежно від їх членства в профспілках при
 3. Стаття 33. Представники роботодавців
  Інтереси роботодавця при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору, а також при розгляді та вирішенні колективних трудових спорів працівників з роботодавцем представляють керівник організації, роботодавець - індивідуальний підприємець (особисто) або уповноважені ними особи відповідно до цього Кодексу, іншими федеральними законами і
 4. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  Коментар до статті Встановлюючи обов'язки роботодавця при нещасному випадку, коментована стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати немає про всякому, а тільки про важкому
 5. Стаття 240. Право роботодавця на відмову від стягнення шкоди з працівника
  Відповідно до коментованої статті роботодавець має право з урахуванням конкретних обставин заподіяння шкоди відмовитися повністю або частково від його стягнення. Така відмова допустимо незалежно від того, чи несе працівник обмежену матеріальну відповідальність або повну, а також незалежно від форми власності організації. Прийняття такого рішення - суб'єктивне право роботодавця. Разом з
 6. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає адміністративний і (або) судовий порядок оскарження рішень державних інспекторів праці. Адміністративний порядок передбачає подачу скарги вищестоящому по підпорядкованості особі чи органу. В ст. 361 уточнюється, що рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю,
 7. 2.2. Скорочення штату або чисельності працівників
  Ще одна підстава для звільнення з ініціативи роботодавця передбачено п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ. Це скорочення чисельності або штату працівників організації. Порядок звільнення за скороченням штату чимось схожий з звільненням при ліквідації підприємства (відокремленого підрозділу). Наприклад, також необхідно повідомити працівників про майбутнє звільнення, в тій же сумі виплатити
 8. Стаття 380 . Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
  Коментар до статті Самозахист трудових прав здійснюється працівниками вільно. Керівник, інші посадові особи організації або роботодавець - фізична особа не можуть примушувати працівника до виконання роботи, погрожувати йому, здійснювати інший психологічний тиск. Не допускається також залучення працівників, що реалізують право на самозахист, до дисциплінарної відповідальності. Незаконні
 9. Стаття 180. Гарантії і компенсації працівникам при ліквідації організації, скорочення чисельності або штату працівників організації
  При проведенні заходів щодо скорочення чисельності або штату працівників організації роботодавець зобов'язаний запропонувати працівникові іншу наявну роботу (вакантну посаду) відповідно до частини третьої статті 81 цього Кодексу. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90 - ФЗ) Про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників
 10. Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
  1. Відповідно з п. 3 ст. 37 Конституції кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни. Відповідно до цієї конституційної норми коментована стаття передбачає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити здорові і безпечні умови праці, охорону праці для всіх працівників. Вона містить докладний перелік обов'язків роботодавця щодо забезпечення
 11. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  З метою забезпечення дотримання вимог охорони праці, здійснення контролю за їх виконанням у кожного роботодавця, який здійснює виробничу діяльність, чисельність працівників якого перевищує 50 осіб, створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій облас-ти. (в ред. Федерального
 12. 1. Поняття і види об'єднань роботодавців
  Особливою формою некомерційної організації, близької до об'єднань юридичних осіб, є об'єднання роботодавців. Об'єднання роботодавців - форма некомерційної організації, заснована на членстві роботодавців - юридичних та (або) фізичних осіб (ст . 3 Федерального закону від 30 жовтня 2002 р. "Про об'єднання роботодавців"). --- СЗ РФ. 2002. N 48.
 13. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  Спортсмен, тренер мають право працювати за сумісництвом у іншого роботодавця як спортсмена або тренера тільки з дозволу роботодавця за основним місцем роботи. У період тимчасового переведення спортсмена до іншого роботодавця (стаття 348.4 цього Кодексу) дозвіл на роботу за сумісництвом необхідно отримати як у роботодавця за місцем тимчасової роботи, так і у
 14. Стаття 371. Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу
  1. Відповідно до коментованої статті роботодавець у випадках, передбачених ТК, приймає рішення з урахуванням думки відповідного профспілкового органу. Виникає питання про конкретний визначенні профспілкового органу, врахування думки якого є для роботодавця обов'язковим, а також про порядок отримання та обліку відповідної думки. 2. Нині в ТК питання про профспілкове органі, облік
 15. Глава 1. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
  Загальний порядок прийняття на роботу здобувача можна викласти в наступному алгоритмі: 1) роботодавець проводить співбесіду з претендентом, за допомогою чого визначає, чи підходить претендент за своїми професійними і діловими якостями для даної конкретної роботи (посади) , 2) при прийнятті позитивного рішення за результатами співбесіди здобувач представляє необхідні для прийому на
 16. 2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
  Анію Звільнення працівників, які є членами профспілки, у зв'язку з невідповідністю займаній посаді проводиться з урахуванням мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації відповідно до ст. 373 Трудового кодексу РФ. Крім того, за наявності профспілки при проведенні атестації до складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку включається представник
 17. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  1. Розглянутої нормою встановлено новий вид матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником. Порушення строків виплати заробітної плати, а також оплати відпусток може мати місце, якщо роботодавець не дотримується правил, встановлених у ст. 136 ТК. Строки розрахунку при звільненні встановлені в ст. 140 ТК. Представляється, що будь-яка несвоєчасна виплата сум, належних працівникові,
 18. Стаття 360. Порядок інспектування роботодавців
  1. Згідно ст. 15 Конвенції МОП N 81 "Про інспекцію праці" інспекторам праці забороняється брати участь прямо чи опосередковано в справах підприємств, які перебувають під їх контролем. Проведення перевірок посадовими особами та органами федеральної інспекції праці визначається Конвенцією МОП N 155 "Про безпеку та гігієну праці" (1981 р.), що встановлює заходи на національному рівні та на рівні
© 2014-2022  yport.inf.ua