Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 389. Виконання рішень комісії з трудо-вим спорах

Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню протягом трьох днів після закінчення десяти днів, передбачених на оскарження.
У разі невиконання рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк зазначена комісія видає працівникові удо-стовереніе, що є виконавчим документом. Працівник може звернутися за посвідченням протягом одного місяця з дня прийняття рішення комісією з трудових спорів. У разі пропуску працівником зазначеного строку з поважних причин комісія по трудових спорах може відновити цей термін. Посвідчення не видається, якщо працівник чи роботодавець звернувся в установлений-ний строк із заявою про перенесення трудового спору до суду.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
На підставі посвідчення, виданого комісією з трудових спорів і пред'явленого не пізніше тримісячного терміну з дня його отримання, судовий пристав наводить рішення комісії по трудових спорах у виконання в примусовому порядку.
У разі пропуску працівником встановленого тримісячного строку з поважних причин комісія по трудових спорах, що видала посвідчення, може відновити цей термін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 389. Виконання рішень комісії з трудо-вим суперечкам "
 1. Стаття 386. Термін звернення до комісії по трудо-вим спорах
  комісію по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по трудових спорах може його відновити і раз-вирішити спір по
 2. Стаття 388. Порядок прийняття рішення комісією з трудових спорів і його зміст
  рішення таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на за-седанів членів комісії. У рішенні комісії з трудових спорів зазначаються: найменування організації або прізвище, ім'я, по батькові роботодавця - індивідуального підприємця, а у разі, коли інді-виділеного трудовий спір розглядається комісією з трудових спорів структурного підрозділу організації, -
 3. Стаття 391. Розгляд індивідуальних трудо-вих спорів у судах
  рішенням комісії по трудових спорах або коли працівник звертається до суду, минаючи комісію по трудових спорах, а також за заявою прокурора, якщо рішення комісії з трудових спорах не відповідними- ет трудовому законодавству та іншим актам, що містить норми трудового права. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Безпосередньо в судах розглядаються індивідуальні трудові спори
 4. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  виконання трудових обов'язків, і порядок звільнення зазначених працівників визначаються відповідними розділами цього Кодексу. Членам комісій по трудових спорах надається вільний від роботи час для участі в роботі зазначеної комісії з со-зберіганням середнього заробітку. Порядок звільнення працівників, обраних до складу комісій по трудових спорах, визначається статтею 373
 5. Стаття 385. Компетенція комісії по трудових спорах
  комісією з трудових спорів, якщо працівник самостійно або з участю свого представника не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з
 6. Стаття 387. Порядок розгляду індивідуального трудового спору в комісії з трудових спорів
  рішення про зняття питання з розгляду, що не позбавляє ра-ботника права подати заяву про розгляд трудового спору повторно в межах строку, встановленого цим Кодексом. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Комісія по трудових спорах має право викликати на засідання свідків, запрошувати фахівців. На вимогу комісії роботодавець (його представники) зобов'язаний у
 7. Стаття 389. Виконання рішень комісії з трудових спорів
  стаття встановлює строк добровільного виконання - 3 дні після закінчення 10 днів, передбачених для оскарження. Таким чином, після закінчення 13 днів з дня прийняття рішення, якщо жодна зі сторін не оскаржила його, рішення КТС має бути виконане. 2. Для примусового виконання рішення працівник повинен отримати в комісії відповідне посвідчення. Однак із заявою про видачу
 8. Стаття 382. Органи з розгляду индивидуаль-них трудових спорів
  комісіями по трудових спорах і
 9. Стаття 31. Підвідомчість справ про оскарження рі-шень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів
  виконанні рішень третейських судів і міжнародних комерційних арбітражів, винесених з економічних спорів та інших справах, пов'язаних із здійсненням економічної діяльності, і в тих випадках, коли такі рішення прийняті про права та обов'язки фізичних осіб. Стаття 31 АПК РФ не пов'язує підвідомчість арбітражним судам справ про оскарження рішень третейських судів та про видачу
 10. Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудо-вих спорів працівників релігійних організацій
  трудові спори, не врегульовані самостійно працівником і релігійною організацією як роботодавцем-лем, розглядаються в суді. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 11. Стаття 225.8. Розгляд справ у спорах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі
  спорах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі, обумовлені специфікою корпоративних відносин і стосуються процесуального статусу осіб, що у справі, а також розподілу судових витрат. Див, наприклад: Постанова ФАС Московського округу від 17.05.2011 N
 12. Стаття 5.3. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму
  виконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму, прийнятого в межах її компетенції, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 13. Стаття 390. Оскарження рішення комісії з трудових спорів та перенесення розгляду індивідуального трудового спору до суду
  рішення КТС, яке вони реалізують в протягом 10-денного терміну з дня вручення копії рішення комісії. Сторони можуть бути не згодні з винесеним рішенням як повністю, так і частково. В силу тимчасової непрацездатності працівника, перебування його у службовому відрядженні та інших поважних причин отримання ним копії рішення КТС може мати місце в інший час, ніж вручення копії рішення КТС
© 2014-2022  yport.inf.ua