Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 390. Оскарження рішення комісії з тру-довим спорах і перенесення розгляду індивідуального трудового спору до суду

У випадку, якщо індивідуальний трудовий спір не розглянуто комісією по трудових спорах у десятиденний строк, працівник име-ет право перенести його розгляд до суду.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Рішення комісії по трудових спорах може бути оскаржене працівником або роботодавцем до суду в десятиденний строк з дня вручення йому копії рішення комісії.
У разі пропуску з поважних причин установленого строку суд може відновити цей строк і розглянути індивіду-альний трудовий спір по суті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 390. Оскарження рішення комісії з тру-довим спорах і перенесення розгляду індивідуального трудового спору до суду "
 1. Стаття 389. Виконання рішень комісії з трудо-вим спорах
  Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню протягом трьох днів після закінчення десяти днів, передбачених на оскарження. У разі невиконання рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк зазначена комісія видає працівникові удо-стовереніе, що є виконавчим документом. Працівник може звернутися за посвідченням протягом одного місяця з дня прийняття рішення
 2. Стаття 385. Компетенція комісії по трудових спорах
  Комісія по трудових спорах є органом по розгляду індивідуальних трудових спорів, за винятком спорів, за якими цим Кодексом та іншими федеральними законами встановлено інший порядок їх розгляду. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Індивідуальний трудовий спір розглядається комісією з трудових спорів, якщо працівник самостійно або з участю свого
 3. Стаття 388. Порядок прийняття рішення комісією з трудових спорів і його зміст
  Комісія по трудових спорах приймає рішення таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на за-седанів членів комісії. У рішенні комісії з трудових спорів зазначаються: найменування організації або прізвище, ім'я, по батькові роботодавця - індивідуального підприємця, а у разі, коли інді-виділеного трудовий спір розглядається комісією з трудових спорів
 4. Стаття 387. Порядок розгляду індивідуального трудового спору в комісії з трудових спорів
  Заява працівника, що надійшла до комісії з трудових спорів, підлягає обов'язковій реєстрації зазначеної комисси-ей. Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути індивідуальний трудовий спір протягом десяти календарних днів з дня по-дачі працівником заяви. Спір розглядається в присутності працівника, який подав заяву, або уповноваженого ним представника. Розгляд спо-ра в
 5. Стаття 390. Оскарження рішення комісії з трудових спорів та перенесення розгляду індивідуального трудового спору до суду
  Коментар до статті 1. Перенесення індивідуального трудового спору на розгляд до суду можливо, коли КТЗ протягом встановленого строку не провела відповідного засідання або виявилася неправомочною розглядати трудовий спір, оскільки на її засіданні було присутнє менше половини членів, що представляють працівників, або менше половини членів, що представляють роботодавця. 2. Працівникові,
 6. Стаття 384. Освіта комісій по трудових спо-рам
  Комісії з трудових спорів утворюються з ініціативи працівників (представницького органу працівників) і (або) роботодавця (організації, індивідуального підприємця) з рівного числа представників працівників і роботодавця. Роботодавець і предста-вительностью орган працівників, що отримали пропозицію в письмовій формі про створення комісії з трудових спорів, зобов'язані в десяти-денний термін
 7. Стаття 390. Оскарження рішення комісії з трудових спорів та перенесення розгляду індивідуального трудового спору до суду
  1. Коментована стаття встановлює два випадки, коли спір може опинитися на розгляді в суді (крім того, підстави для розгляду спору безпосередньо в суді містяться в ст. 391 ТК). По-перше, працівник має право перенести розгляд трудового спору до суду, якщо спір не розглянуто КТС в 10-денний термін. Доказом несвоєчасного розгляду трудового спору КТС є виписка
 8. Стаття 386. Термін звернення до комісії по трудо-вим спорах
  Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по трудових спорах може його відновити і раз-вирішити спір по
 9. Стаття 391. Розгляд індивідуальних трудо-вих спорів у судах
  У судах розглядаються індивідуальні трудові спори за заявами працівника, роботодавця чи професійної спілки, що захищає інтереси працівника, коли вони не згодні з рішенням комісії по трудових спорах або коли працівник звертається до суду, минаючи комісію по трудових спорах, а також за заявою прокурора, якщо рішення комісії з трудових спорах не відповідними-ет трудовому
 10. Стаття 382. Органи з розгляду индивидуаль-них трудових спорів
  Індивідуальні трудові спори розглядаються комісіями по трудових спорах і
 11. Стаття 389. Виконання рішень комісії з трудових спорів
  1. Рішення КТС підлягає обов'язковому виконанню. Коментована стаття встановлює термін добровільного виконання - 3 дні після закінчення 10 днів, передбачених для оскарження. Таким чином, після закінчення 13 днів з дня прийняття рішення, якщо жодна зі сторін не оскаржила його, рішення КТС має бути виконане. 2. Для примусового виконання рішення працівник повинен отримати в комісії
 12. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів і не звільненим від виконання трудових обов'язків, і порядок звільнення зазначених працівників визначаються відповідними розділами цього Кодексу. Членам комісій по трудових спорах надається вільний від роботи час для участі в роботі зазначеної комісії з со-зберіганням середнього заробітку. Порядок звільнення працівників,
 13. Стаття 383. Порядок розгляду трудових спорів
  Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів регулюється цим Кодексом та іншими федеральними законами, а порядок розгляду справ по трудових спорах у судах визначається, крім того, цивільним процесуальним законодавством Рос-сийской Федерації. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів окремих категорій працівників встановлюються цим Кодексом та іншими
 14. Стаття 225.9. Особливості оскарження визначень ар-арбітражного суду з корпоративних спорів
  Коментар до статті 225.См., наприклад: п. 20 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 65 "Про підготовку справи до судового
 15. Коментар до п. 7
  21. Комментируемая норма права регулює порядок оскарження рішення призовної комісії. 22. Оскарження в адміністративному порядку представляє собою наступне подачу скарги на рішення призовної комісії в призовну комісію суб'єкта Російської Федерації. Оскарження рішення призовної комісії військового комісаріату в призовну комісію суб'єкта Російської Федерації не виключає надалі
 16. Стаття 225.8. Розгляд справ у спорах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі
  Коментар до статті 225.Особенності розгляду справ у спорах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі, обумовлені специфікою корпоративних відносин і стосуються процесуального статусу осіб, що у справі, а також розподілу судових витрат. Див, наприклад: Постанова ФАС Московського округу від 17.05.2011 N
 17. Стаття 387. Порядок розгляду індивідуального трудового спору в комісії з трудових спорів
  Коментар до статті 1. На практиці реєстрація заяв працівників проводиться в журналі. Із записом, виробленої в журналі про реєстрацію поданої заяви, працівник має право ознайомитися. Реєстрація можлива також на картках, у комп'ютері. 2. Обов'язок комісії вирішити спір по суті в 10-денний термін забезпечує якнайшвидше відновлення порушеного права працівника. Дата
 18. Стаття 388. Порядок прийняття рішення комісією з трудових спорів і його зміст
  1. Результатом розгляду трудового спору по суті заявлених працівником вимог є рішення КТС. Щоб уникнути надання тиску на членів КТС, рішення приймається таємним голосуванням. Членам КТС лунають бюлетені, заповнюючи які вони висловлюють свою волю. Не дивлячись на те що КТС складається з рівної кількості представників роботодавця та працівників, кожен член КТС виступає
© 2014-2022  yport.inf.ua