Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 384. Освіта комісій по трудових спо-рам

Комісії з трудових спорів утворюються з ініціативи працівників (представницького органу працівників) і (або) роботодавця (організації, індивідуального підприємця) з рівного числа представників працівників і роботодавця. Роботодавець і предста-вительностью орган працівників, що отримали пропозицію в письмовій формі про створення комісії з трудових спорів, зобов'язані в десяти-денний термін направити до комісії своїх представників.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Представники роботодавця до комісії з трудових спорів призначаються керівником організації, роботодавцем - індиві- дуальним підприємцем. Представники працівників у комісію з трудових спорів обираються загальними зборами (конференцією) працівників або делегуються представницьким органом працівників з наступним затвердженням на загальних зборах (конференції) працівників.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
За рішенням загальних зборів працівників комісії з трудових спорів можуть бути утворені в структурних підрозділах організації. Ці комісії утворюються і діють на тих же підставах, що й комісії по трудових спорах організації. У комісіях по трудових спорах структурних підрозділів організацій можуть розглядатися індивідуальні трудові спори в межах повно-важень цих підрозділів.
Комісія по трудових спорах має свою печатку. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії з трудових спорів здійснюється роботодавцем.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Комісія по трудових спорах обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря комісії.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 384. Освіта комісій по трудових спо-рам"
 1. Стаття 385. Компетенція комісії по трудових спорах
  комісією з трудових спорів, якщо працівник самостійно або з участю свого представника не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з
 2. Стаття 388. Порядок прийняття рішення комісією з трудових спорів і його зміст
  комісії. У рішенні комісії з трудових спорів зазначаються: найменування організації або прізвище, ім'я, по батькові роботодавця - індивідуального підприємця, а у разі, коли інді-виділеного трудовий спір розглядається комісією з трудових спорів структурного підрозділу організації, - найменування структурного підрозділу, прізвище, ім'я, по батькові , посада, професія або
 3. Стаття 389. Виконання рішень комісії з трудо-вим спорах
  комісії по трудових спорах підлягає виконанню протягом трьох днів після закінчення десяти днів, передбачених на оскарження. У разі невиконання рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк зазначена комісія видає працівникові удо-стовереніе, що є виконавчим документом. Працівник може звернутися за посвідченням протягом одного місяця з дня прийняття рішення комісією
 4. Стаття 387. Порядок розгляду індивідуального трудового спору в комісії з трудових спорів
  комісію з трудових спорів, підлягає обов'язковій реєстрації зазначеної комисси-ей. Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути індивідуальний трудовий спір протягом десяти календарних днів з дня по-дачі працівником заяви. Спір розглядається в присутності працівника, який подав заяву, або уповноваженого ним представника. Розгляд спо-ра за відсутності працівника або його
 5. Стаття 386. Термін звернення до комісії по трудо-вим спорах
  комісію по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по трудових спорах може його відновити і раз-вирішити спір по
 6. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  комісій по трудових спорах надається вільний від роботи час для участі в роботі зазначеної комісії з со-зберіганням середнього заробітку. Порядок звільнення працівників, обраних до складу комісій по трудових спорах, визначається статтею 373 справжнього
 7. Стаття 382. Органи з розгляду индивидуаль-них трудових спорів
  комісіями по трудових спорах і
 8. Стаття 402. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією
  комісія створюється у строк до двох робочих днів з дня початку колективного трудового спору, а в разі виникнення колективного трудового спору на інших рівнях соціального партнерства - у термін до трьох робочих днів з дня початку колективного трудового спору. (Частина перша в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ) Рішення про створення примирної комісії при дозволі
 9. Стаття 35. Комісії з регулювання соціально-трудових відносин
  комісії з наділених необхідними повноваженнями представників сторін. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) На федеральному рівні утворюється постійно діюча Російська тристороння комісія з регулювання соціально-трудових відносин, діяльність якої здійснюється у відповідності з федеральним законом. Членами Російської тристоронньої комісії з регулювання
 10. Стаття 406. Ухилення від участі в примирних процедурах
  комісії: суперечка переноситься на розгляд трудового арбітражу. Слід мати на увазі, що трудовий арбітраж може бути створений виключно у разі, якщо сторони колективного трудового спору уклали письмову угоду про обов'язкове виконання його рішень. Це означає, що передача спору на розгляд трудового арбітражу в разі ухилення сторони спору від участі у створенні або роботі
© 2014-2022  yport.inf.ua