Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та додат -нениями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавець зобов'язаний прийняти до розгляду спрямовані йому вимоги працівників. Про прийняте рішення роботодавець повідомляе в представницький орган працівників організації (філії, представництва або іншого відокремленого структурного підрозділі- ня), індивідуального підприємця в письмовій формі протягом двох робочих днів з дня отримання зазначених вимог.
(в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
Об'єднання роботодавців, інші представники роботодавців, визначені відповідно до статті 34 цього Кодексу, зобов'язані прийняти до розгляду спрямовані ним вимоги професійних спілок (їх об'єднань) і повідомити в письмовій формі професійним спілкам (їх об'єднанням) про прийняте рішення протягом трьох тижнів з дня отримання зазначених вимог.
(в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань "
 1. Стаття 399. Висування вимог працівників та їх представників
  статтями 29 - 31 і ча-стю п'ятої статті 40 цього Кодексу. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Вимоги, висунуті працівниками і (або) представницьким органом працівників організації (філії, представництва або іншого відокремленого структурного підрозділу), індивідуального підприємця, затверджуються на відповідному зборах (конференції) працівників, викладаються
 2. Стаття 29. Представники працівників
  розгляді трудових спорів працівників з роботодавцем представляють первинна профспілкова організація або інші представники, обрані працівниками. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Інтереси працівників при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні угод, вирішенні колектив-них трудових спорів з приводу укладання або зміни угод,
 3. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
  вимоги працівників. Про своє рішення він повинен повідомити представника працівників, уповноваженому на участь у вирішенні колективного трудового спору, в 3-денний термін з дня отримання вимог. 2. Відповідь складається в письмовій формі, яку закон визнає обов'язковою. 3. Якщо роботодавець приймає рішення задовольнити вимоги працівників, колективної трудової суперечки не
 4. Стаття 29. Представники працівників
  розгляді трудових спорів з роботодавцем представляють первинна профспілкова організація або інші представники, обрані працівниками. Первинна профспілкова організація - це добровільне об'єднання членів профспілки, які працюють, як правило, на одному підприємстві, в одній установі, однієї організації незалежно від форм власності та підпорядкованості, чинне на підставі положення,
 5. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
  розгляду спрямовані вимоги працівників і повідомити про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня їх отримання представницькому органу працівників організації (філії, представництва або іншого відокремленого структурного підрозділу), індивідуального підприємця в письмовій формі. Бажано мати письмові докази отримання представником роботодавця вимог,
 6. Стаття 378. Відповідальність за порушення прав професійних спілок
  професійних спілок, несуть відповідальність згідно з цим Кодексом та іншими федеральними законами. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 7. Стаття 29. Представники працівників
  працівників. Насамперед, це профспілки та їх об'єднання. Представляти інтереси працівників може і первинна профспілкова організація, а також інші представники, обрані працівниками. Профспілкові організації і профспілки діють через свої органи. Згідно Закону про профспілки - це органи, утворені відповідно до статуту профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок або положенням про
 8. Стаття 411. Орган, який очолює страйк
  розгляд колективного трудового спору примирною комісією або в трудовому арбітражі. Роботодавець і відповідний державний орган по врегулюванню колективних трудових спорів повинні бути попереджені в письмовій формі про возоб-новлении страйку не пізніше ніж за два робочих дні, а про відновлення страйку, оголошеного професійною спілкою (об'єд-нением професійних
 9. Стаття 184.6. Право вимоги професійного об'єднання
  вимоги до боржника - страхової організації в межах сум вступних внесків, членських внесків, цільових внесків та інших платежів, які сплачуються професійному об'єднанню його членами відповідно до правил професійного об'єднання, а також вироблених компенсаційних виплат та інших витрат, пов'язаних з компенсаційними виплатами, відповідно до законодавства Російської
 10. Стаття 378. Відповідальність за порушення прав професійних спілок
  працівника до дисциплінарної відповідальності встановлений ст. 193 ТК. Статтею 5.27 КоАП передбачається, що порушення законодавства про працю та про охорону праці тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від 1000 до 5 тис. руб.; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від 1000 до 5 тис. руб. або адміністративне
 11. Стаття 370. Право професійних спілок на осуще ствления контролю за дотриманням трудового законодавець-ства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, виконанням умов колективних догово-рів, угод
  розгляду даної вимоги і вжиті заходи . (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Для здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять нор-ми трудового права, виконанням умов колективних договорів, угод загальноросійські професійні спілки та їх об'єд-нання можуть створювати правові та технічні
 12. Стаття 31. Право співробітників поліції на об'єднання у професійні спілки (асоціації)
  стаття регламентує право співробітників поліції на об'єднання у професійні спілки (асоціації) : у ч. 1 статті зазначено на право співробітників поліції з метою представництва і захисту своїх соціально-трудових прав та інтересів об'єднуватися або вступати в професійні спілки (асоціації); частина 2 статті щодо порядку створення та компетенція професійних спілок (асоціацій)
 13. Стаття 410. Оголошення страйку
  розгляду колективного трудового спору примирною комісією працівниками може бути одноразово проведе-на годинна попереджувальний страйк. Проведення попереджувального страйку допускається при розгляді колективного тру-дового спору на локальному рівні соціального партнерства після трьох календарних днів роботи примирної комісії з поперед-ждения роботодавця в письмовій
 14. 1. Поняття і види об'єднань роботодавців
  професійними спілками та їх об'єднаннями, органами державної влади та місцевого самоврядування. Установчим документом об'єднання роботодавців є статут, який крім загальнообов'язкових відомостей повинен включати умову про порядок наділення представника і (або) представників об'єднання роботодавців повноваженнями на ведення колективних переговорів з підготовки, укладення та
© 2014-2022  yport.inf.ua