Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 399. Висування вимог працівників та їх представників

Правом висунення вимог володіють працівники та їх представники, визначені відповідно до статей 29 - 31 і ча-стю п'ятої статті 40 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Вимоги, висунуті працівниками і (або) представницьким органом працівників організації (філії, представництва або іншого відокремленого структурного підрозділу), індивідуального підприємця, затверджуються на відповідному зборах (конференції) працівників, викладаються в письмовій формі та надсилаються роботодавцю представницьким органом працівників, уповноваженими ними на дозвіл колективного трудового спору.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
Збори працівників вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини працюючих. Конференція вважається правочинною, якщо на ній присутні не менше двох третин обраних делегатів. Рішення про затвердження висунутих вимог приймається більшістю голосів працівників (делегатів), присутніх на зборах (конференції). При неможливості проведе-ня зборів (скликання конференції) працівників представницький орган працівників має право затвердити своє рішення, зібравши підписи платників-сі більше половини працівників на підтримку висунутих ним вимог.
(В ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
Роботодавець зобов'язаний надати працівникам або представникам працівників необхідне приміщення для проведення зборів (конференції) щодо висування вимог і не має права перешкоджати його (її) проведення.
Частина п'ята втратила чинність. - Федеральний закон від 30.06.2006 N 90-ФЗ.
Вимоги професійних спілок та їх об'єднань (загальноросійських і міжрегіональних професійних спілок, їх територіальними організацій, об'єднань професійних спілок та об'єднань територіальних організацій професійних спілок) висуваються їх виборними колегіальними органами, уповноваженими на це статутами професійних спілок і статутами їх об'єднань, і направляються зазначеними органами відповідним сторонам соціального партнерства.
(Частина шоста в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
Вимоги (копія вимог) можуть бути спрямовані (може бути спрямована) до відповідного державний орган з врегулювання колективних трудових спорів, у тому числі у формі електронного документа. У цьому випадку державний орган по врегулюванню колективних трудових спорів зобов'язаний перевірити отримання вимог (копії вимог) іншою стороною колектив-ного трудового спору.
(Частина сьома в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 227-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 399. Висування вимог працівників та їх представників"
 1. Стаття 416. Відповідальність за ухилення від участі в примирних процедурах, невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу
  1. У ч. 1 коментованої статті йдеться про відповідальність представників роботодавця у випадках: 1) ухилення від отримання вимог працівників; 2) ухилення від участі в примирних процедурах; 3) ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) щодо висування вимог або оголошення страйку; 4) перешкоджання проведенню зборів або страйку.
 2. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  Ухилення роботодавця або його представника від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти
 3. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  Ухилення роботодавця або його представника від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч
 4. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
  1. Згідно ст. 399 ТК правом висування вимоги володіють тільки працівники (їх представники). Роботодавця ж ч. 1 коментованої статті зобов'язує прийняти до розгляду спрямовані вимоги працівників і повідомити про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня їх отримання представницькому органу працівників організації (філії, представництва або іншого відокремленого структурного
 5. Стаття 399. Висування вимог працівників та їх представників
  1. Дозвіл колективного трудового спору може здійснюватися виключно з ініціативи працівників або їх представників. Останні визначаються за правилами, встановленими ст. 29-31 ТК. 2. Відповідно з ч. 2 коментованої статті вимоги працівників викладаються в письмовій формі та надсилаються роботодавцю. Найбільш зручним оформленням письмових вимог працівників є
 6. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
  Коментар до статті 1. Відповідно до коментарів статтею роботодавець зобов'язаний розглянути спрямовані йому вимоги працівників. Про своє рішення він повинен повідомити представника працівників, уповноваженому на участь у вирішенні колективного трудового спору, в 3-денний термін з дня отримання вимог. 2 . Відповідь складається в письмовій формі, яку закон визнає обов'язковою. 3.
 7. Коментар до статті 5.32
  1. Про статус роботодавця, представника роботодавця див. відповідно п. 1 коментаря до ст. 5.29, п. 1 коментаря до ст. 5.28, про статус представників працівників див. п. 1 коментаря до ст. 5.28. Згідно з Федеральним законом від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів "під примирливими процедурами розуміється розгляд колективного трудового спору
 8. Стаття 31. Інші представники працівників
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) У випадках , коли працівники даного роботодавця не об'єднані в будь первинні профспілкові організації або жодна з наявних первинних профспілкових організацій не об'єднує більше половини працівників даного роботодавця та не уповноважена в порядку, встановленому цим Кодексом, представляти інтереси всіх працівників у соціальному
 9. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  Коментар до статті 1. Закріплення обов'язки роботодавця створювати для представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати
 10. Стаття 387. Порядок розгляду індивідуального трудового спору в комісії з трудових спорах
  Заява працівника, що надійшла до комісії з трудових спорів, підлягає обов'язковій реєстрації зазначеної комисси-ей. Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути індивідуальний трудовий спір протягом десяти календарних днів з дня по-дачі працівником заяви. Спір розглядається в присутності працівника, який подав заяву, або уповноваженого ним представника. Розгляд спо-ра в
 11. Стаття 398. Основні поняття
  Колективний трудовий спір - неврегульовані розбіжності між працівниками (їх представниками) і роботодавцями (їх представниками) з приводу встановлення і зміни умов праці (включаючи заробітну плату), укладення, зміни та виконання колективних договорів, угод, а також у зв'язку з відмовою роботодавця врахувати думку виборного представницького органу робіт-ників при прийнятті
 12. Стаття 5.45. Використання переваг посадового або службового становища в період виборчої кампанії, кампанії референдуму
  (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ) Використання особою, заміщує державну чи муніципальну посаду, державним чи муніципальним службовцям переваг свого посадового або службового становища в цілях висунення і (або) обрання кандидата, списку кандидатів, висування і (або) підтримки ініціативи проведення референдуму, отримання того чи іншого відповіді на
© 2014-2022  yport.inf.ua