Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 50. Акредитація юридичних осіб на право проведення недержавної експертизи проектної доку-ментації та (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань

(в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
1. Недержавна експертиза проектної документації та (або) недержавна експертиза результатів інженерних вишуканості-ний проводяться юридичними особами, акредитованими на право проведення недержавної експертизи відповідного ві-да.
2. Юридична особа може бути акредитовано на право проведення недержавної експертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань за умови відповідності наступним мінімально необхід-мим вимогам:
1) наявність за місцем основної роботи відповідно не менше ніж п'ять працівників, які мають атестацію на право підготовки за-винятків експертизи проектної документації, або не менш як п'ять працівників, які мають атестацію на право підготовки висновків-ний експертизи результатів інженерних вишукувань. Перелік напрямів діяльності експертів, а також вимоги до змісту даних напрямків для отримання юридичною особою акредитації на право проведення недержавної експертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань встановлюються федеральним органом виконавчої-чої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно- правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування;
2) наявність у юридичної особи сайту в мережі "Інтернет";
3) наявність регламенту проведення недержавної експертизи проектної документації , затвердженого наказом керівника юридичної особи та розміщеного на сайті такої юридичної особи в мережі "Інтернет".
3. Порядок акредитації на право проведення недержавної експертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань встановлюється Урядом Російської Федерації.
4. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з формування єдиної національної системи акредитації й медитації і здійсненню контролю за діяльністю акредитованих осіб, за підсумками акредитації видає юридичній особі свідчення про акредитацію на право проведення недержавної експертизи проектної документації і (або) недержавної екс-пертизи результатів інженерних вишукувань або приймає рішення про відмову у видачі такого свідоцтва про акредитацію із зазначенням-ем причин прийнятого рішення.
5. Юридична особа, акредитована на право проведення недержавної експертизи проектної документації і (або) нього-жавної експертизи результатів інженерних вишукувань, зобов'язане розміщувати на своєму сайті в мережі "Інтернет" наступні інфор-мацію та документи:
1) найменування, адресу (місце знаходження) і номер контактного телефону юридичної особи;
2) склад органів управління юридичної особи;
3) прізвища, імена, по батькові працівників юридичної особи, атестованих на право підготовки висновків експертизи проект-ної документації та (або) результатів інженерних вишукувань, із зазначенням напрямів діяльності;
4) регламент проведення недержавної експертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результа- тов інженерних вишукувань.
6. Інформація та документи, що розміщуються на сайті організації в мережі "Інтернет" відповідно до частини 5 цієї статті, повинні бути доступні для ознайомлення без справляння плати.
7. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з формування єдиної національної системи акредитації й медитації і здійсненню контролю за діяльністю акредитованих осіб, веде державний реєстр юридичних осіб, аккредито-ванних на право проведення недержавної експертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань. У такому реєстрі щодо кожного із зазначених юридичних осіб повинні міститися такі відомостей-ня:
1) ідентифікаційний номер платника податків, повне найменування юридичної особи, її адресу (місце знаходження), номер контактного телефону, адресу сайту юридичної особи в мережі "Інтернет";
2) область акредитації юридичної особи із зазначенням виду недержавної експертизи, щодо якої отримана ак-тацію;
3) прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону керівника юридичної особи, акредитованого на право проведення недержавної експертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань;
4) прізвища, імена, по батькові працівників юридичної особи, атестованих на право підготовки висновків експертизи проект-ної документації та (або) результатів інженерних вишукувань, із зазначенням напрямів діяльності;
5) дата видачі свідоцтва про акредитацію;
6) дата початку зупинення дії свідоцтва про акредитацію;
7) дата поновлення дії свідоцтва про акредитацію;
8) дата анулювання свідоцтва про акредитацію;
9) інформація про оскарження в судовому порядку рішення про призупинення дії свідоцтва про акредитацію або про анулювання такого свідоцтва (найменування та реквізити акта, на підставі якого рішення про призупинення дії свідоцтв про акредитацію або про анулювання такого свідоцтва визнано недійсним).
8. Відомості, що містяться в державному реєстрі юридичних осіб, акредитованих на право проведення недержавними-ної експертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань, підлягають размеще-нию на офіційному сайті федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з формування єдиної націо-нальної системи акредитації та здійсненню контролю за діяльністю акредитованих осіб, в мережі "Інтернет" і повинні бути доступні для ознайомлення без справляння плати.
9. В термін не пізніше одного робочого дня з дня акредитації юридичної особи на право проведення недержавної експертизи-тизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань, прийняття рішення про призупинення-новлении дії свідоцтва про акредитацію або про анулювання такого свідоцтва федеральний орган виконавчої вла -сти, який здійснює функції з формування єдиної національної системи акредитації та здійсненню контролю за діяльністю акредитованих осіб, вносить до державного реєстру юридичних осіб, акредитованих на право проведення недержавної експертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань, передбачені ча-стю 5 цієї статті відомості.
10. Юридична особа, акредитована на право проведення недержавної експертизи проектної документації та (або) не-державної експертизи результатів інженерних вишукувань, зобов'язана повідомити у письмовій формі про зміну відомостей, вказаних в пунктах 1, 3, 4 і 9 частини 7 цієї статті, федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з формуванню єдиної національної системи акредитації та здійсненню контролю за діяльністю акредитованих осіб, і одновремен-но подати відповідні документи. Протягом трьох днів з дня отримання таких повідомлення та документів зазначений орган вносить відповідні зміни до державного реєстру юридичних осіб, акредитованих на право проведення недержавними-ної експертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань.
11. Внесення відомостей до державного реєстру юридичних осіб, акредитованих на право проведення недержавної екс-пертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань, зміна таких відомостей здійснюються без стягнення плати.
12. Порядок ведення державного реєстру юридичних осіб, акредитованих на право проведення недержавної екс-пертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань, встановлюється Прави-будівництві Російської Федерації.
Дозволи на будівництво, видані фізичним та юридичним особам до введення в дію цього Кодексу, визнають-ся дійсними (Федеральний закон від 29.12.2004 N 191-ФЗ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 50. Акредитація юридичних осіб на право проведення недержавної експертизи проектної доку-ментації та (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань "
 1. Стаття 6. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в області містобудівної діяль-ності
  До повноважень органів державної влади Російської Федерації в області містобудівної діяльності відносяться: 1) підготовка та затвердження документів територіального планування Російської Федерації; 2) затвердження документації із плануванні території для розміщення об'єктів федерального значення у випадках, передбачених цим Кодексом; (в ред. Федерального закону від
 2. Стаття 49.1. Атестація фізичних осіб на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань
  (введена Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ) 1. Фізична особа може бути атестовано на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експер-тизи результатів інженерних вишукувань при умови його відповідності наступним вимогам: 1) має вищу професійну освіту відповідного профілю; 2) постійно проживає в Російській Федерації; 3) має
 3. Стаття 83. Порядок проведення експертизи
  Коментар до статті 1. Експертна установа - це державне судово-експертне та чи інша установа, якій доручено виробництво судової експертизи в порядку, встановленому процесуальним законодавством. При цьому дані положення не визначають порядок призначення та виробництва судової експертизи в експертній установі. Див: п. 2.1 Визначення КС РФ від 19.02.2009 N 88-О-О.
 4. § 4. Договір підряду на проведення проектних та пошуково робіт
  Поняття договору підряду на проведення проектних та пошуково робіт. Договір підряду на проведення проектних та пошуково робіт є різновідом договором підряду, до Якого застосовують положення ЦК України, ЯКЩО Інше не встановлено законом. За договором підряду на проведення проектних та пошуково робіт Підрядник зобов'язується Розробити за Завдання замовника проектну або іншу технічну
 5. Стаття 60. Відшкодування шкоди, заподіяної слідом-ствие недоліків робіт з інженерних вишукувань, по під-готуванні проектної документації, з будівництва, рекон-струкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
  (в ред. Федерального закону від 22.07. 2008 N 148-ФЗ) 1. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків робіт з інженерних вишукувань, здійснюється особою, виконавши-шим такі роботи. Субсидіарну відповідальність за заподіяння зазначеного шкоди несе: (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 1) втратив чинність. - Федеральний закон від 27.07.2010 N 240-ФЗ; 2) саморегульована
 6. Коментар до п. 2
  3. Відповідно до коментованої нормою громадянину, успішно завершив навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі при державному, муніципальному або має державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавному освітній установі вищої професійної освіти, одночасно із зарахуванням в запас
 7. Стаття 49. Експертиза проектної документації та результатів інженерних вишукувань, державна екологічна експертиза проектної документації об'єктів, будівництво, реконструкцію яких передбачається здійснювати у виключній економічній зоні Росій-ської Федерації, на континентальному шельфі Російської Феде-рації, у внутрішніх морських водах, територіальному морі Російської Федерації , на землях особливо охоронюваних природних територій
  (в ред. Федеральних законів від 16.05.2008 N 75-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ) 1. Проектна документація об'єктів капітального будівництва та результати інженерних вишукувань, виконаних для під-готовки такої проектної документації, підлягають експертизі, за винятком випадків, передбачених частинами 2, 3 і 3.1 цієї стат-ті. Експертиза проектної документації і (або) експертиза результатів
 8. Стаття 146. Відновлення провадження у справі
  Коментар до статті Закінчення строку, зазначеного в ухвалі про призначення експертизи, якщо провадження у справі було при-зупинено, тягне відповідно до п. 4 ст. 145 та ст. 146 Кодексу обов'язкове відновлення судом провадження у справі. За необхідності продовження термінів проведення експертизи суд вправі, відновивши виробництво, знову призупинити його і встановити новий термін проведення
 9. Список рекомендованої літератури
  1. Знам'янський ГОЛ. Відповідальність за договором на виконання проектних та вишукувальних робіт: Автореф. дис ... канд. юрид. наук / Моск. держ. ун-т ім. М.В. Ломоносова. - М., 1968. - 16 с. 2. Куровський В.В. Ефективність вдосконалення планування проектно-вишукувальних робіт (на прикладі Української РСР): Автореф. дис. ... канд. економ, наук: 08.00.08 / Науково-дослідний економічний
 10. 2. Медико-соціальна експертиза (ст. 50 Основ).
    Медико-соціальна експертиза проводиться федеральними установами медико-соціальної експертизи в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Громадянин або його законний представник має право на запрошення за своєю заявою будь-якого фахівця з його згоди для участі у проведенні медико-соціальної експертизи. Таким чином, в якості суб'єктів медико-соціальної
 11. Стаття 759. Вихідні дані для виконання проектних та вишукувальних робіт
    1. За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання технічної документації. Завдання на виконання проектних робіт може бути за дорученням замовника підготовлено підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження
 12. 15.1. Правове регулювання питань проведення експертизи якості медичної допомоги
    В даний час в російському законодавстві в особливу групу виділено нормативно-правові акти, що регулюють питання організації та проведення експертизи якості медичної допомоги. Основи законодавства РФ про охорону здоров'я громадян містять спеціальний розділ, присвячений медичній експертизі (розділ IX). Згідно з цим розділом, виділені п'ять видів медичних
 13. Стаття 215. Відповідність виробничих об'єктів і продукції державним нормативним вимогам охорони праці
    Коментар до статті 1. Стаття, що в редакції Федерального закону від 22 липня 2008 р. N 157-ФЗ (СЗ РФ. 2008. N 30 (ч. I). Ст. 3613) підвищує рівень вимог держави до виробничих об'єктів і до оснащення їх обладнанням, передбачаючи, що вже на стадії проектування проекти будівництва та реконструкції виробничих об'єктів, машин, механізмів та іншого
 14. Стаття 145. Строки зупинення провадження у справі
    Коментар до статті В силу ч. 4 ст. 82 АПК РФ в ухвалі про призначення експертизи вказується термін її проведення, який може бути визначений шляхом зазначення точної календарної дати закінчення експертизи небудь періоду, протягом якого вона повинна бути проведена. Див: п. 13 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 "Про деякі питання практики застосування арбітражними судами
© 2014-2022  yport.inf.ua