Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 57. Неподаткові доходи бюджетів суб'єктів-тов Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
Неподаткові доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації формуються відповідно до статей 41 , 42, 46 цього Кодексу, у тому числі за рахунок:
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
доходів від використання майна , що перебуває у державній власності суб'єктів Російської Федерації, за винятком майна бюджетних і автономних установ суб'єктів Російської Федерації, а також майна державних унітарних підприємств суб'єктів Російської Федерації, в тому числі казенних, - за нормативом 100 відсотків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ, в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
доходів від продажу майна (крім акцій та інших форм участі в капіталі), що перебуває у державній власності суб'єктів Російської Федерації, за винятком майна бюджетних і автономних установ суб'єктів Російської Федерації, а також майна державних унітарних підприємств суб'єктів Російської Федерації, в тому числі казенних, - за нормативом 100 відсотків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ, в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
доходів від платних послуг, що надаються казенними установами суб'єктів Російської Федерації;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ, в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
частини прибутку унітарних підприємств, створених суб'єктами Російської Федерації, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, - у розмірах, що визначаються у порядку, встановленому законами суб'єктів Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 26.04 .2007 N 63-ФЗ)
плати за негативний вплив на навколишнє середовище - за нормативом 40 відсотків;
плати за використання лісів, розташованих на землях лісового фонду, в частині, що перевищує мінімальний розмір орендної плати та мінімальний розмір плати за договором купівлі-продажу лісових насаджень, плати за договором купівлі-продажу лісових насаджень ний для власних потреб, а також плати за використання лісів, розташованих на землях інших категорій, що перебувають у власне- сти суб'єктів Російської Федерації, - за нормативом 100 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
абзац втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ;
деклараційного платежу - за нормативом 100 відсотків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 30.12.2006 N 265-ФЗ)
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 374-ФЗ;
З 1 січня 2014 абзац одинадцятий частини першої статті 57 втрачає чинність (абзац четвертий підпункту "а" пункту 6 статті 1 Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ).
доходів від передачі в оренду земельних ділянок, державна власність на які не розмежована і які располо-дружини в межах міських округів, а також коштів від продажу права на укладення договорів оренди зазначених земельних ділянок - за нормативом 20 відсотків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
З 1 січня 2014 абзац дванадцятий частини першої статті 57 втрачає чинність (абзац четвертий підпункту "а" пункту 6 статті 1 Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ).
доходів від продажу земельних ділянок, державна власність на які не розмежована і які розташовані в межах міських округів, - за нормативом 20 відсотків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63 -ФЗ)
доходів від продажу земельних ділянок, які перебувають у федеральній власності та здійснення повноважень Росій-ської Федерації з управління та розпорядження якими передано органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, передачі в оренду таких земельних ділянок, продажу прав на укладення договорів оренди таких земельних ділянок - за нормативом не більше 50 відсотків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 24.07.2008 N 161-ФЗ)
доходів від продажу об'єктів нерухомого майна одночасно із зайнятими такими об'єктами нерухомого майна земельними ділянками, які знаходяться у федеральній власності та здійснення повноважень Російської Федерації з управління нию і розпорядження якими передано органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, - за нормативом не більше 50 відсотків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 24.07.2008 N 161-ФЗ)
плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федерації, - за нормативом 100 відсотків ;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
разових платежів за користування надрами при настанні певних подій, обумовлених у ліцензії (бонуси), по ділянках надр, що містять родовища природних алмазів, - за нормативом 100 відсотків.
(абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
До бюджетів суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга підлягають зараховані-нию:
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2016 року в абзаці другому частини другої статті 57 цифри "80" будуть замінені цифрами "95".
плата за негативний вплив на навколишнє середовище - за нормативом 80 відсотків;
доходи від передачі в оренду земельних ділянок, державна власність на які не розмежована і які розта-дружини в межах міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга, а також кошти від продажу права на укладення догово-рів оренди зазначених земельних ділянок - за нормативом 100 відсотків, якщо законодавством відповідного суб'єкта Росій-ської Федерації не встановлено інше;
доходи від продажу земельних ділянок, державна власність на які не розмежована і які розташовані в гра-ницах міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга, - за нормативом 100 відсотків, якщо законодавством відпо-вующего суб'єкта Російської Федерації не встановлено інше;
доходи від продажу земельних ділянок, які перебувають у федеральній власності та здійснення повноважень Росій-ської Федерації з управління та розпорядження якими передано органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, передачі в оренду таких земельних ділянок, продажу прав на укладення договорів оренди таких земельних ділянок - за нормативом 100 відсотків, якщо законодавством відповідного суб'єкта Російської Федерації не встановлено інше;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 24.07.2008 N 161-ФЗ)
доходи від продажу об'єктів нерухомого майна одночасно із зайнятими такими об'єктами нерухомого майна земельними ділянками, які знаходяться у федеральній власності та здійснення повноважень Російської Федерації з управління нию і розпорядження якими передано органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, - за нормативом 100 відсот-ків, якщо законодавством відповідного суб'єкта Російської Федерації не встановлено інше;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 24.07.2008 N 161-ФЗ)
плата за зняття заборони на реконструкцію, будівництво будинків, будівель, споруд на земельній ділянці - за нормативом 100 відсотків.
(абзац запроваджено Федеральним законом від 24.07.2007 N 212 - ФЗ)
(частина друга в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року статтю 58 буде доповнено пунктом 1.1 і пунктом 3.1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 57. Неподаткові доходи бюджетів суб'єктів-тов Російської Федерації"
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  Поняття доходів бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету.
 2. Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів означає, що витрати бюджету не можуть бути пов'язані з певними доходами бюджету та джерелами фінансування дефіциту бюджету, якщо інше не передбачено законом (рішенням) про бюджет в частині, що стосується: субвенцій і субсидій, отриманих з інших бюджетів бюджетної системи Російської
 3. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) До власних доходів бюджетів належать : податкові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством про податки і збори; неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними
 4. 36. Поняття і характеристика неподаткових доходів бюджетів.
  податкові доходи - обов'язкові, безоплатні, безповоротні платежі на користь бюджету До неподаткових доходів бюджетів належать: доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних; доходи від
 5. Стаття 41. Види доходів бюджетів
  (в ред . Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. До доходів бюджетів належать податкові доходи, неподаткові доходи і безоплатні надходження. 2. До податкових доходів бюджетів належать доходи від передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори федеральних податків і зборів, в тому числі від податків, передбачених спеціальними податковими режимами, регіональних та
 6. 37. Поняття і характеристика податкових доходів бюджетів.
  Ці доходи не мають принципової відмінності від податків і неподаткових платежів за своїм економічним змістом, тому фактично виступають дві самостійні групи доходів бюджету - податки та неподаткові платежі. Головною з них, звичайно, є податки. Податки - обов'язкові платежі, що стягуються центральними та місцевими органами державної влади з фізичних та юридичних осіб, що надходять в
 7. 13. Доходи бюджету
  Доходи бюджету-грошові кошти, що надходять в безоплатному і безповоротній порядку відповідно до чинного законодавства у розпорядження органів державної влади РФ, органів державної влади відповідних суб'єктів РФ та органів місцевого самоврядування. Доходи бюджетів формуються відповідно до бюджетного і податкового законодавства. Згідно п. 2 ст. 39 БК РФ в
 8. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  (введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єктів-та Російської Федерації та бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується від-повідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади
 9. 1.1. Соціально-економічні передумови реформи податкового права
  У період існування соціалістичної економіки багато хто всерйоз вважали, що податки з населення і насамперед прибутковий податок з робітників і службовців не мають політичної та соціальної грунту і не дуже важливі як джерело бюджету. На самих різних рівнях висловлювалася думка про необхідність обмежитися справлянням до бюджету платежів з доходів підприємств, об'єднань, організацій. У 1960 році
 10. Стаття 30 . Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної сис-теми Російської Федерації означає закріплення відповідно до законодавства Російської Федерації доходів, витрат і дже-рел фінансування дефіцитів бюджетів за бюджетами бюджетної системи Російської Федерації, а також
 11. Стаття 174.1. Прогнозування доходів бюджету
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Доходи бюджету прогнозуються на основі прогнозу соціально-економічного розвитку території в умовах діючого на день внесення проекту закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган законодавства про податки і збори і бюджетного законодавства Російської Федерації, а також законодавства Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua