Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 56. Податкові доходи бюджетів суб'єктів Рос-сийской Федерації

(в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
1. До бюджетів суб'єктів Російської Федерації підлягають зарахуванню податкові доходи від наступних регіональних подат-гов:
податку на майно організацій - за нормативом 100 відсотків;
податку на гральний бізнес - по нормативом 100 відсотків;
транспортного податку - за нормативом 100 відсотків.
2. До бюджетів суб'єктів Російської Федерації підлягають зарахуванню податкові доходи від наступних федеральних податків і зборів, у тому числі передбачених спеціальними податковими режимами податків:
податку на прибуток організацій за ставкою, встановленою для зарахування зазначеного податку до бюджетів суб'єктів Російської Фе-ської Федерації, - за нормативом 100 відсотків;
податку на прибуток організацій при виконанні угод про розподіл продукції, укладених до набрання чинності Федеральної-го закону "Про угоди про розподіл продукції" і не передбачають спеціальних податкових ставок для зарахування зазначеного на-логу у федеральний бюджет і бюджети суб'єктів Російської Федерації, - за нормативом 80 відсотків;
податку на доходи фізичних осіб - за нормативом 80 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 361-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці п'ятому пункту 2 статті 56 цифри "100" будуть замінені цифрами "50".
Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується іноземними громадянами у вигляді фіксованого авансового платежу при здійсненням ними на території Російської Федерації трудової діяльності на підставі патенту, - за нормативом 100 відсотків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 19.05.2010 N 86-ФЗ)
акцизів на спирт етиловий з харчової сировини - за нормативом 50 відсотків;
акцизів на спиртовмісну продукцію - за нормативом 50 відсотків;
Відповідно до Федерального закону від 06.04.2011 N 68-ФЗ з 1 січня 2014 абзац восьмий пункту 2 статті 56 після слів "(інжекторних) двигунів" буде доповнено словами ", вироблені на території Російської Федерації,", слова "100 відсотків" будуть замінені словами "72 відсотка".
Дія абзацу восьмого пункту 2 статті 56 Бюджетного кодексу РФ (у частині нормативу зарахування до бюджетів суб'єктів Росій-ської Федерації податкових доходів від сплати акцизів на автомобільний і прямогонний бензин, дизельне паливо, моторні масла для дизельних і (або) карбюраторних (інжекторних) двигунів) призупинено до 1 січня 2014 року Федеральним законом від 30.09.2010 N 245-ФЗ (ред. від 03.12.2012).
Акцизів на автомобільний бензин, прямогонний бензин, дизельне паливо, моторні масла для дизельних і карбюраторних (інжекторних) двигунів - за нормативом 100 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
акцизів на алкогольну продукцію з об'ємною часткою етилового спирту понад 9 відсотків, за винятком пива, вин, фруктових вин, ігристих вин (шампанських), винних напоїв, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого-го з харчової сировини, і (або) спиртованих виноградного чи іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і (або) фруктового дистиляту, - за нормативом 40 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
акцизів на алкогольну продукцію з об'ємною часткою етилового спирту понад 9 відсотків, що включає пиво, вина, фруктові вина, ігристі вина (шампанські), винні напої, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого-го з харчової сировини, і (або) спиртованих виноградного чи іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і (або) фруктового дистиляту, - за нормативом 100 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 22.09.2009 N 218-ФЗ;
акцизів на алкогольну продукцію з об'ємною часткою етилового спирту до 9 відсотків включно - за нормативом 100 відсот-ків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
податку на видобуток загальнопоширених корисних копалин - за нормативом 100 відсотків;
податку на видобуток корисних копалин (за винятком корисних копалин у вигляді вуглеводневої сировини, природних алмазів і загальнопоширених корисних копалин) - за нормативом 60 відсотків;
податку на видобуток корисних копалин у вигляді природних алмазів - за нормативом 100 відсотків;
регулярних платежів за видобуток корисних копалин (роялті) при виконанні угод про розподіл продукції у вигляді вуглеводів-рідного сировини (за винятком газу пального природного) - за нормативом 5 відсотків;
збору за користування об'єктами водних біологічних ресурсів (виключаючи внутрішні водні об'єкти) - за нормативом 80 про-центів;
(в ред. Федерального закону від 06.12.2007 N 333-ФЗ)
збору за користування об'єктами водних біологічних ресурсів (за внутрішнім водним об'єктам) - за нормативом 80 відсот-ків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 06.12.2007 N 333-ФЗ)
збору за користування об'єктами тваринного світу - за нормативом 100 відсотків;
податку, що стягується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, - за нормативом 100 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 24.07.2009 N 213-ФЗ)
абзац втратив чинність з 1 січня 2013 року. - Федеральний закон від 25.06.2012 N 94-ФЗ;
мінімального податку, що стягується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, - за нормативом 100 відсот-ків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 24.07.2009 N 213-ФЗ)
абзац втратив чинність з 1 січня 2013 року. - Федеральний закон від 25.06.2012 N 94-ФЗ;
державного мита (підлягає зарахуванню за місцем державної реєстрації, здійснення юридично значущих дій або видачі документів) - за нормативом 100 відсотків:
по справах, що розглядаються конституційними (статутними) судами відповідних суб'єктів Російської Федерації;
за вчинення нотаріальних дій нотаріусами державних нотаріальних контор та (або) посадовими особами органів виконавчої влади, уповноваженими відповідно до законодавчих актами Російської Федерації і (або) законодавчими актами суб'єктів Російської Федерації на вчинення нотаріальних дій;
за державну реєстрацію міжрегіональних, регіональних та місцевих громадських об'єднань, відділень громадськості них об'єднань, а також за державну реєстрацію змін їх установчих документів;
за державну реєстрацію регіональних відділень політичних партій;
за державну реєстрацію договору про заставу транспортних засобів, включаючи видачу свідоцтва, а також за видачу дуб-Ліката свідоцтва про державну реєстрацію договору про заставу транспортних засобів замість втраченого або що прийшов в НЕ-придатність в частині реєстрації застави тракторів, самохідних дорожньо-будівельних машин та інших машин і причепів до них;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
за видачу кваліфікаційного атестата, що надає право здійснювати кадастрову діяльність;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
за видачу свідоцтва про державну акредитацію регіональної спортивної федерації;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
за реєстрацію засобів масової інформації, продукція яких призначена для поширення переважно на тер-ритор суб'єкта Російської Федерації, а також за видачу дубліката свідоцтва про таку реєстрацію;
за дії уповноважених органів, пов'язані з ліцензуванням користування ділянками надр місцевого значення;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
за дії уповноважених органів, пов'язані з ліцензуванням заготівлі, переробки та реалізації брухту кольорових металів, з ліцензуванням заготівлі, переробки та реалізації брухту чорних металів;
за надання ліцензій на роздрібний продаж алкогольної продукції, що видаються органами виконавчої влади суб'єктів-тов Російської Федерації;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 27.12.2009 N 374-ФЗ)
за дії органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, пов'язані з ліцензуванням освітньої діяль-ності, здійснюваним в межах переданих повноважень Російської Федерації в галузі освіти;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 08.11.2010 N 293-ФЗ)
за дії органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, пов'язані з державною акредитацією образо- вательность установ, здійснюваної в межах переданих повноважень Російської Федерації в галузі освіти;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 08.11.2010 N 293-ФЗ)
за надання ліцензії на виробництво, зберігання і постачання спиртовмісної нехарчової продукції в частині проведений-ної з конфіскованих етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, що не відповідає національним стандартам і технічним регламентам, або одержуваної при переробці відходів виробництва етилового спирту і алкогольної продукції;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
за видачу виконавчими органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, уповноваженими в галузі контролю (нагляду), свідоцтв про акредитацію з метою визнання компетентності організації у відповідній сфері науки, тех-ніки та господарської діяльності для участі у проведенні заходів з контролю;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
за дії органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації з проставлення апостиля на документах державного-венного зразка про освіту, про вчені ступені і вчені звання в межах переданих повноважень Російської Федерації в об-ласті освіти;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 08.11.2010 N 293-ФЗ)
за видачу уповноваженим органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації спеціального дозволу на движ-ня по автомобільних дорогах транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, великовагових і (або) великогабаритних вантажів.
Абзаци тридцять шостий - тридцять восьмий втратили чинність з 1 січня 2013 року. - Федеральний закон від 03.12.2012 N 244-ФЗ.
Дія абзацу тридцять дев'ятого (у частині нормативу зарахування до бюджетів суб'єктів Російської Федерації податкових доходів від сплати акцизів на автомобільний і прямогонний бензин, дизельне паливо, моторні масла для дизельних і (або) карбюраторних (інжекторних) двигунів) пункту 2 статті 56 призупинено до 1 січня 2014 року Федеральним законом від 30.09.2010 N 245-ФЗ (ред. від 03.12.2012).
Зарахування до бюджетів суб'єктів Російської Федерації податкових доходів від сплати акцизів на автомобільний і прямогонний бензин, дизельне паливо, моторні масла для дизельних і (або) карбюраторних (інжекторних) двигунів відповідно до нормати-вом, зазначеним у цій статті, здійснюється в порядку, встановленому федеральним законом про федеральний бюджет на очеред-ної фінансовий рік і плановий період.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 08.11.2007 N 257-ФЗ)
3. До бюджетів суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга підлягають зараховані-нию податкові доходи від федеральних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами, що підлягають відповідно до цього Кодексу зарахуванню до місцевих бюджетів і бюджетів суб'єктів Російської Федерації.
4. Податкові доходи від регіональних податків, встановлених органами державної влади краю (області), до складу якого входить автономний округ, підлягають зарахуванню до бюджету краю (області). Податкові доходи від регіональних податків, встановлених органами державної влади автономного округу, підлягають зарахуванню до бюджету автономного округу.
Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 абзац другий пункту 4 статті 56 буде додат-нен словами ", за винятком податку на доходи фізичних осіб за нормативом 20 відсотків, що підлягає зарахуванню до бюджету автономних округу, переданого в повному обсязі органами державної влади автономного округу до відповідних місцевих бюд-Жети в порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу ".
Якщо інше не встановлено федеральним законом про федеральний бюджет і договором між органами державної влади краю (області), до складу якого входить автономний округ, і органами державної влади відповідного автономного округу, податкові доходи, зазначені в пункті 2 цієї статті, підлягають зарахуванню до бюджету краю (області).
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
5. Зазначені в цій статті податкові доходи можуть бути передані повністю або частково органами державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації до відповідних місцевих бюджетів у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодек-са.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 56. Податкові доходи бюджетів суб'єктів Рос-сийской Федерації"
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
    податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів. Доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Податкові доходи
 2. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
    податкові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством про податки і збори; неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень; (в ред. Федерального
 3. Стаття 19. Склад бюджетної класифікації Рос-сийской Федерації
    доходів бюджетів; класифікацію видатків бюджетів; класифікацію джерел фінансування дефіцитів бюджетів; класифікацію операцій публічно-правових утворень (далі - класифікація операцій сектора державного
 4. Стаття 61.2. Податкові доходи бюджетів міських округів
    податкові доходи від наступних місцевих податків, встановлюваних представник-ними органами міських округів відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори: земельного податку - за нормативом 100 відсотків; податку на майно фізичних осіб - за нормативом 100 відсотків. 2. До бюджетів міських округів зараховуються податкові доходи від наступних федеральних податків і
 5. Стаття 236. Розміщення бюджетних коштів на банків-ських депозитах, передача бюджетних коштів в довіритель-ве управління
    доходів у процесі виконання бюджету за рахунок розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах і передача отриманих доходів в довірче управління не допуска-каються, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. (В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 195-ФЗ) 2. Дія цієї статті не поширюється на Російську Федерацію, а також на суб'єкти Російської
 6. Стаття 61. Податкові доходи бюджетів поселень
    податкові доходи від наступних місцевих податків, встановлюваних представницькими ор-ганами поселень відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори: земельного податку - за нормативом 100 відсотків; податку на майно фізичних осіб - за нормативом 100 відсотків. 2. До бюджетів поселень зараховуються податкові доходи від наступних федеральних податків і зборів, у тому числі
 7. 32. Доходи регіональних бюджетів
    податкові доходи від регіональних податків - податку на майно організацій, податку на гральний бізнес, транспортного податку. У регіональні бюджети також зараховуються доходи від ряду федеральних податків і зборів та податків, передбачених спеціальними податковими режимами. Зокрема, до бюджетів суб'єктів частково зараховуються доходи від податку на прибуток організацій, податку на доходи фізичних осіб,
 8. Стаття 41. Види доходів бюджетів
    податкові доходи, неподаткові доходи і безоплатні надходження. 2. До податкових доходів бюджетів належать доходи від передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, передбачених спеціальними податковими режимами, регіональних і місцевих податків, а також пені і штрафів по них. 3. До неподаткових доходів бюджетів
 9. 13. Доходи бюджету
    податковим законодавством. Згідно п. 2 ст. 39 БК РФ в доходах бюджетів можуть бути частково централізовані доходи, що зараховуються до бюджетів інших рівнів бюджетної системи РФ для цільового фінансування централізованих заходів, а також безоплатного перерахування. Згідно ст. 41 БК РФ доходи бюджету поділяються на три види: 1) податкові доходи; 2) неподаткові доходи; 3) безоплатні та
 10. 37. Поняття і характеристика податкових доходів бюджетів.
    податків і неподаткових платежів за своїм економічним змістом, тому фактично виступають дві самостійні групи доходів бюджету - податки та неподаткові платежі. Головною з них, звичайно, є податки. Податки - обов'язкові платежі, що стягуються центральними та місцевими органами державної влади з фізичних та юридичних осіб, що надходять до державного та місцевих бюджетів. Податки -
 11. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
    доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного управління, від-носяться до доходів бюджету; видатків бюджету за
 12. Стаття 133. Субвенції бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету
    доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів), не допускається. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 5. Методики (проекти методик) розподілу субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету подаються Урядом Російської Федерації у складі документів і матеріалів, що вносяться до Державної Думи одно-тимчасово з проектом
 13. Стаття 85. Витратні зобов'язання суб'єкта Рос-сийской Федерації
    доходів та джерел фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації. (П. 4 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 5. Органи державної влади суб'єкта Російської Федерації самостійно визначають розміри та умови оплати праці державних цивільних службовців суб'єкта Російської Федерації і працівників державних установ суб'єкта Росій-ської Федерації
 14. Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації
    податків і зборів, у тому числі від податків, пре-чених спеціальними податковими режимами, регіональних та місцевих податків до бюджетів бюджетної системи Російської Феде-рації; встановлення нормативів відрахувань від федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, передбачених спеціальними податковими режимами, до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації; визначення загальних принципів
 15. Стаття 93.6. Бюджетні кредити на поповнення ос-залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів)
    податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що підлягають розподілу територіальним органом Федерального казначейства до бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету), що має заборгованість по наданому бюджетному кредиту, включаючи штрафи і пені за порушення терміну його повернення. Порядок звернення стягнення заборгованості за вказаною бюджетному кредиту встановлюється
 16. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
    доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи; принцип самостійності бюджетів; принцип рівності бюджетних прав суб'єктів РФ і муніципальних утворень; принцип повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання
 17. Стаття 38.2. Принцип єдності каси
    бюджету, за винятком операцій з виконання бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативними правовими актами орга-нів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, муніципальними правовими актами органів місцевого самоврядування за межами території відповідно Російської Федерації, суб'єкта Росій-ської Федерації,
 18. 35. Доходи місцевих бюджетів
    податкові доходи місцевих бюджетів розрізняються залежно від форми муніципальних утворень. Так, до бюджетів поселень в повному обсязі зараховуються доходи від земельного податку і податку на майно фізичних осіб, а також частина податків на доходи фізичних осіб та єдиного сільськогосподарського податку. До бюджетів муніципальних районів підлягають зарахуванню податкові доходи від земельного податку та
© 2014-2022  yport.inf.ua