Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 21. Основні права та обов'язки працівника

Працівник має право на:
укладення, зміна і розірвання трудового договору в порядку та на умовах, які встановлені цим Кодексом, іншими федеральними законами;
надання йому роботи, обумовленої трудовим договором;
робоче місце, що відповідає державним нормативним вимогам охорони праці і умовам, передбаченим коллек-нормативним договором;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати відповідно до своєї кваліфікації, складністю праці, кількістю-ством і якістю виконаної роботи;
відпочинок, що забезпечується встановленням нормальної тривалості робочого часу, скороченого робочого часу для від-ділових професій і категорій працівників, наданням щотижневих вихідних днів, неробочих святкових днів, оплачуваної-екпортувати щорічних відпусток;
повну достовірну інформацію про умови праці та вимоги охорони праці на робочому місці;
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення своєї кваліфікації в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами;
об'єднання, включаючи право на створення професійних спілок та вступ до них для захисту своїх трудових прав, свобод і законних інтересів;
участь в управлінні організацією у передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами та колективним до-говором формах;
ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів і угод через своїх представників, а також на інформацію про виконання колективного договору, угод;
захист своїх трудових прав, свобод і законних інтересів всіма не забороненими законом способами;
дозвіл індивідуальних і колективних трудових спорів, включаючи право на страйк, у порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами;
відшкодування шкоди, заподіяної йому у зв'язку з виконанням трудових обов'язків, та компенсацію моральної шкоди в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами;
(в ред. Федерального закону від 30.06 .2006 N 90-ФЗ)
обов'язкове соціальне страхування у випадках, передбачених федеральними законами.
Працівник зобов'язаний:
сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, покладені на нього трудовим договором;
дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
дотримуватися трудової дисципліни;
виконувати встановлені норми праці;
дотримуватися вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці;
дбайливо ставитися до майна роботодавця (у тому числі до майну третіх осіб, що знаходиться у роботодавця, якщо работо-датель несе відповідальність за збереження цього майна) і інших працівників;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
негайно повідомити роботодавця або безпосередньому керівникові про виникнення ситуації, становить уг-троянду життю і здоров'ю людей, цілості майна роботодавця (у тому числі майна третіх осіб, що знаходиться у роботодавця, якщо роботодавець несе відповідальність за збереження цього майна).
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 21. Основні права та обов'язки працівника"
 1. 21. Сільськогосподарські працівники як суб'єкти аграрних правовідносин.
  До суб'єктів права юр наука відносить учасників заг відносин (громадян і юр осіб), кіт на основі чинного зак-ва явл носіями суб'єктивних прав і юр обов'язків. Суб'єктами агр права виступають громадяни, с / г підприємства всіх форм власності та форм господарювання. Правовий статус працівника с / г підприємства - це закріплена нормами чинного зак-ва совок реальних прав, юр обов'язків і
 2. Стаття 199. Зміст учнівського договору
  1. Зміст правовідносини, що виник на підставі учнівського договору, складають права та обов'язки його сторін, в тому числі обов'язок роботодавця забезпечити працівникові можливість навчання за одержуваної спеціальності, кваліфікації та право працівника їх придбати або обов'язки працівника пройти навчання і пропрацювати протягом строку, встановленого в учнівському договорі , і
 3. Стаття 309. Документи, що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб
  1. Стаття, що вперше встановлює обов'язок індивідуального підприємця вести трудові книжки на кожного працівника в порядку, встановленому ТК та іншими нормативними правовими актами РФ. У колишній редакції цієї статті така обов'язок не передбачалася, що створювало певні проблеми, пов'язані з доведенням існування трудових відносин. Трудова книжка
 4. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  Коментар до статті 1. Стаття, що передбачає додаткове, крім передбачених ст. 77 ТК, підстава для звільнення працівників, що працюють за сумісництвом. Відповідно до коментарів статтею передбачене в ній додаткову підставу для припинення трудового договору може застосовуватися не до всіх працівників, які уклали трудовий договір про роботу за
 5. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  1. Стаття, що носить відсильний характер. Про гарантії працівникам, які входять до складу виборних профспілкових колегіальних органів і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним до профспілкових органів, див. коментар. до ст. 375. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, см.
 6. Стаття 380. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
  1. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні ними захисту своїх трудових прав випливає з трудових правовідносин, що виникають між працівником і роботодавцем. 2. У разі, якщо в період самозахисту працівника на нього чиниться психологічний тиск або він піддається загрозам з боку керівника, інших посадових осіб організації по залученню його до
 7. Стаття 151. Оплата праці при суміщенні професій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи або виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
  1. Суміщення професій (посад) являє собою виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою). У такій ситуації працівник крім основної роботи виконує іншу роботу в межах встановленої для основної роботи тривалості робочого часу за рахунок інтенсивності (ущільнення) роботи в
 8. Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
  1. Стаття, що вперше в ТК описує поняття додаткової роботи, під якою слід розуміти суміщення професій (посад); розширення зон обслуговування, збільшення обсягу робіт; виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором. Виконання додаткової роботи доручається роботодавцем і може бути тільки з
 9. Стаття 187. Гарантії і компенсації працівникам, які направляються роботодавцем для підвищення кваліфікації
  Коментар до статті 1. У ст. 187 маються на увазі випадки направлення працівників для підвищення кваліфікації з відривом від основної роботи. Мається на увазі, що трудовий договір з працівником не припиняється і по завершенні навчання він повернеться до місця основної роботи. Відповідно ст. 187 передбачає збереження (за час навчання) місця роботи (посади). При цьому не виключена можливість
 10. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  1. Стаття, що докладно регламентує обов'язки роботодавця при нещасному випадку, що стався на його підприємстві, в тому числі, коли нещасний випадок призвів до загибелі працівника або групи працівників. 2. При виникненні нещасного випадку на виробництві роботодавець зобов'язаний: а) вжити заходів щодо надання першої допомоги потерпілому і при необхідності його доставки в
 11. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
  1. Стаття, що закріплює обов'язок роботодавця щодо забезпечення нормальних умов для виконання працівниками норм виробітку і призводить приблизний перелік таких умов. Хоча загальна обов'язок щодо забезпечення нормальних умов роботи (а отже, і для виконання інших норм праці) випливає з основних обов'язків роботодавця, перерахованих у ч. 2 ст. 22 ТК (див. коментар. До
 12. Стаття 167. Гарантії при направленні працівників у службові відрядження
  1. Коментована стаття встановлює гарантії і компенсації, що забезпечують права працівника при напрямку у відрядження: - збереження робочого місця (посади) на період відрядження; - збереження середнього заробітку за час відрядження; - відшкодування працівникові витрат, пов'язаних зі службовим відрядженням, зазначених у ст. 168 ТК (витрати по проїзду до місця відрядження і назад,
 13. Стаття 244. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність працівників
  1. У вилучення з основного виду матеріальної відповідальності працівників (за ст. 241 ТК) серед працівників є коло осіб, яким з метою виконання трудових обов'язків передаються під звіт грошові, товарні або інші цінності, у зв'язку з чим з ними можуть укладатися особливі письмові договори про повну матеріальну відповідальність. 2. Договір про повну матеріальну відповідальність є
 14. Стаття 155 . Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
  Коментар до статті 1. Обов'язок виконувати норми праці встановлена ст. 21 ТК і відноситься до основних обов'язків працівника. Норми праці (норми часу, виробітку, обслуговування) встановлюються в локальних нормативних актах. Вони обов'язкові для виконання. Невиконання норм праці є дисциплінарним проступком (див. коментар. до ст. 192). Факт невиконання норм праці повинен бути зафіксований
 15. Стаття 380 . Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
  Коментар до статті Самозахист трудових прав здійснюється працівниками вільно. Керівник, інші посадові особи організації або роботодавець - фізична особа не можуть примушувати працівника до виконання роботи, погрожувати йому, здійснювати інший психологічний тиск. Не допускається також залучення працівників, що реалізують право на самозахист, до дисциплінарної відповідальності. Незаконні
 16. Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
  Коментар до статті 1 . Основні права та обов'язки працівника в області соціально-трудових відносин визначені у ст. 21 ТК. 2. Гарантії, встановлені законодавством і забезпечують реалізацію наданих працівникам прав, можуть носити як нематеріальний (наприклад, збереження місця роботи, посади, надання іншої роботи), так і матеріальний (збереження середнього заробітку на
 17. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  Коментар до статті 1. Закріплення обов'язки роботодавця створювати для представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати
 18. Стаття 1461. Службова топологія
  1. Топологія, створена працівником у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця, визнається службової топологією. 2. Право авторства на службову топологію належить працівнику. 3. Виключне право на службову топологію належить роботодавцю, якщо договором між ним і працівником не передбачено інше. 4. Якщо виключне право на
© 2014-2022  yport.inf.ua