Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності

До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в області містобудівної діяльності від-носяться:
1) підготовка та затвердження документів територіального планування суб'єктів Російської Федерації;
2) затвердження документації з планування території для розміщення об'єктів регіонального значення у випадках, передбачених цим Кодексом;
(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3) затвердження регіональних нормативів містобудівного проектування;
4) здійснення регіонального державного будівельного нагляду у випадках , передбачених цим Кодексом;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
5) погодження проектів генеральних планів, проектів правил землекористування і забудови , підготовлених стосовно до територій історичних поселень, що мають особливе значення для історії та культури суб'єкта Російської Федерації (далі - істо-рические поселення регіонального значення), відповідно до Федерального закону від 25 червня 2002 року N 73-ФЗ "Про об'єкти куль-турного спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації ";
(п. 5 введений Федеральним законом від 12.11.2012 N 179-ФЗ)
6) здійснення моніторингу розробки та затвердження програм комплексного розвитку систем комунальної інфраструктури поселень, міських округів.
(П. 6 введений Федеральним законом від 30.12.2012 N 289-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності"
 1. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що перебувають в межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого
 2. 28. Федеративний устрій Росії
  повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, рівноправність і самовизначення народів в Російській Федерації. Усі суб'єкти Російської Федерації рівноправні у відносинах з федеральними органами державної влади. Організація державної влади суб'єктів Федерації відбувається шляхом прийняття
 3. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Повноважним Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення), сприяти федеральним органам державної влади (органам державної влади суб'єктів Російської Федерації) в
 4. Стаття 135. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, переданих на підставі договорів між органами державної влади автономного округу і відповідно органами державної влади краю чи області, укладених в соот- повідно до законодавства Російської Федерації; субсидій федеральному бюджету з бюджетів суб'єктів Російської Федерації; (абзац введений
 5. Стаття 14. Бюджет суб'єкта Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних-го фонду
  повноважень з предметів ведення суб'єктів Рос-сийской Федерації і повноважень з предметів спільного ведення, зазначених у пунктах 2 і 5 статті 26.3 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року N 184-ФЗ "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів государ- жавної влади суб'єктів Російської Федерації "(далі - Федеральний закон" Про загальні принципи
 6. § 2. Наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями.
  повноваженнями з передачею необхідних для їх здійснення матеріальних і фінансових коштів, тобто даною статтею встановлено необхідні вимоги: наділення державними повноваженнями законом - форма правової регламентації; передача необхідних коштів для виконання державних повноважень як гарантія державного забезпечення виконання цих повноважень, що може бути
 7. Стаття 9. Повноваження Російської Федерації в галузі земельних відносин
  повноважень Російської Федерації в галузі земельних відносин належать: 1) встановлення основ федеральної політики в галузі регулювання земельних відносин; 2) встановлення обмежень прав власників земельних ділянок , землекористувачів, землевласників, орендарів земельних ділянок, а також обмежень оборотоздатності земельних ділянок; 3) державне управління в
 8. Стаття 214. Право державної власності
  органи та особи, зазначені у статті 125 цього Кодексу. 4. Майно, що перебуває у державній власності, закріплюється за державними підприємствами і установами у володіння, користування і розпорядження відповідно до цього Кодексу (статті 294, 296). Засоби відповідного бюджету та інше державне майно, не закріплене за державними підприємствами та
 9. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  повноважень, віднесених до компетенції органів державної влади Російської Федерації, у випадках, встановлених федеральними законами. 2. Мета та умови надання та витрачання субсидій федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації встановлюються угодами між федеральним органом виконавчої влади і вищим виконавчим органом державної влади
 10. Стаття 1.3.1. Предмети ведення суб'єктів Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
  Повноважним складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені законами суб'єктів Російської Федерації; 7) регулювання законами суб'єктів Російської Федерації інших питань відповідно до цього Кодексу. 2. Законами суб'єктів Російської Федерації органи місцевого самоврядування можуть наділятися окремими повноваженнями суб'єкта Російської Федерації за рішенням
 11. Стаття 25. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин
  повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин відносяться: 1) володіння, користування, розпорядження водними об'єктами, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федеративної-ції; 2) встановлення ставок плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федеративної-ції, порядку розрахунку і справляння такої плати ;
 12. Стаття 31.1. Принцип рівності бюджетних прав суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень
  повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, встановлення і виконання видаткових зобов'язань, формування податкових та неподаткових доходів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, визначення обсягу, форм і порядку надання міжбюджетних трансфертів відповідно до єдиних принци-пами і вимогами,
© 2014-2022  yport.inf.ua