Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 8. Повноваження органів місцевого само-врядування в області містобудівної діяльності

1. До повноважень органів місцевого самоврядування поселень в області містобудівної діяльності відносяться:
1) підготовка та затвердження документів територіального планування поселень;
2) затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування поселень;
3) затвердження правил землекористування і забудови поселень;
4) затвердження підготовленої на підставі документів територіального планування поселень документації з планування території, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом;
5) видача дозволів на будівництво, дозволів на введення об'єктів в експлуатацію при здійсненні будівництва, реконст-рукції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розташованих на територіях поселень;
6) прийняття рішень про розвиток забудованих територій;
(п. 6 введений Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
7) проведення огляду будівель, споруд на предмет їх технічного стану та належного технічного обслуговування відповідно до вимог технічних регламентів, що пред'являються до конструктивних та іншим характеристикам надійності та безпеки зазначених об'єктів, вимогами проектної документації, видача рекомендацій про заходи щодо усунення виявлених порушень у випадках, передбачених цим Кодексом;
(п. 7 введений Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
8) розробка і затвердження програм комплексного розвитку систем комунальної інфраструктури поселень.
(П. 8 введений Федеральним законом від 30.12.2012 N 289-ФЗ)
2. До повноважень органів місцевого самоврядування муніципальних районів в області містобудівної діяльності відносять-ся:
1) підготовка та затвердження документів територіального планування муніципальних районів;
2) затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування межселенних територій;
3) затвердження правил землекористування і забудови відповідних межселенних територій;
4) затвердження підготовленої на підставі документів територіального планування муніципальних районів документації з планування території, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом;
5) видача дозволів на будівництво, дозволів на введення об'єктів в експлуатацію при здійсненні будівництва, реконст-рукції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розташованих на відповідних межселенних територій-ях ;
6) ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності, здійснюваної на територіях муниципаль-них районів.
3. До повноважень органів місцевого самоврядування міських округів в області містобудівної діяльності відносяться:
1) підготовка та затвердження документів територіального планування міських округів;
2) затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування міських округів;
3) затвердження правил землекористування і забудови міських округів;
4) затвердження підготовленої на основі документів територіального планування міських округів документації по плани-ровке території, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом;
5) видача дозволів на будівництво, дозволів на введення об'єктів в експлуатацію при здійсненні будівництва, реконст-рукції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розташованих на територіях міських округів;
6) ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності, здійснюваної на територіях міських ок-Ругова;
7) прийняття рішень про розвиток забудованих територій;
(п. 7 введений Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
8) проведення огляду будівель, споруд на предмет їх технічного стану та належного технічного обслуговування відповідно до вимог технічних регламентів, що висуваються до конструктивних та іншим характеристикам надійності та безпеки зазначених об'єктів, вимогами проектної документації, видача рекомендацій про заходи щодо усунення виявлених порушень у випадках, передбачених цим Кодексом;
(п. 8 введений Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
9) розробка і затвердження програм комплексного розвитку систем комунальної інфраструктури міських округів.
(П. 9 введений Федеральним законом від 30.12.2012 N 289-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 8. Повноваження органів місцевого само-врядування в області містобудівної діяльності"
 1. Стаття 27 . Повноваження органів місцевого само-врядування в галузі водних відносин
  повноважень органів місцевого самоврядування щодо водних об'єктів, що знаходяться у власності муніципальних утворень, відносяться: 1) володіння, користування, розпорядження такими водними об'єктами; 2) здійснення заходів щодо запобігання негативного впливу вод і ліквідації його наслідків; 3) здійснення заходів з охорони таких водних об'єктів; 4) встановлення ставок плати за
 2. Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
  органом виконавчої влади, що здійснює функції з реалізації державної політики, надання державних послуг, управління державним майном у сфері будівництва, містобудування, промисловості буді-вельних матеріалів та житлово-комунального господарства, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації здійснюва-ляется державний контроль за
 3. Стаття 57. Порядок ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності та на-дання відомостей інформаційних систем забезпечення градо-будівельної діяльності
  Повноважним Урядом Російської Федерації федеральним орга-ном виконавчої влади. (В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ) 6. Органи місцевого самоврядування міських округів, органи місцевого самоврядування муніципальних районів зобов'язані пре-доставляти відомості інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності за запитами органів державної влади,
 4. Стаття 302. Порушення заборони на розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах або передачу їх у довірче управління
  органів, органів місцевого само-врядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, вилучення в безспірному порядку розміщених (переданий- вих) бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені Кримінальним кодексом Російської
 5. Стаття 2. Основні принципи законодавства про містобудівну діяльність
  органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування за забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини; 7) здійснення містобудівної діяльності з дотриманням вимог технічних регламентів; 8) здійснення містобудівної діяльності з дотриманням вимог безпеки
 6. Стаття 3. Законодавство про містобудівну діяльність
  області містобудівної діяльності, не можуть суперечити цьому Кодексу. 3. Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації, що містять норми, що регулюють відносини в області містобудівної діяльності, не можуть суперечити цьому Кодексу. 4. З питань містобудівної діяльності приймаються муніципальні правові акти, які не повинні
 7. Стаття 63. Особливості здійснення містобудівельно-котельної діяльності в суб'єктах Російської Федерації - містах федерального значення Москві і Санкт-Петербурзі
  повноваження, встановлені частиною 3 статті 8 цього Кодексу, здійснюються органами державної влади суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви і Санкт-Петербурга. 3. Документами територіального планування суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга є генеральні плани міст федерального значення Москви
 8. Стаття 11. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин
  повноважень органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин належать резервування земель, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для муніципальних потреб, встановлення з урахуванням вимог законодавства Російської Федерації правил землекористування і забудови територій міських і сільських поселень, територій інших муніципальних утворень, розробка та
 9. Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності
  повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в області містобудівної діяльності від-носяться: 1) підготовка та затвердження документів територіального планування суб'єктів Російської Федерації ; 2) затвердження документації з планування території для розміщення об'єктів регіонального значення у випадках, передбачених цим Кодексом; (в ред. Федерального
 10. Стаття 58. Відповідальність за порушення законодав-ства про містобудівну діяльність
  містобудівної діяльності, несуть дисциплінарну, майнову, адміні-стративно, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської
 11. Місцеве управління.
  повноважень у проведенні незалежною від бюрократичного нагляду місцевої політики. Основним важелем впливу на діяльність місцевих органів стала їх фінансова залежність від дотацій уряду. Таке становище місцевих органів управління було закріплено актами 1929 і 1933 рр.. Акт 1929 про місцеве управлінь надав уряду повноваження обмежувати розміри дотацій, якщо воно вважало
 12. Стаття 5. Суб'єкти містобудівних відносин
  органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Рос-сийской Федерації, органи місцевого самоврядування в межах своєї
 13. § 1. Класифікація повноважень органів місцевого самоврядування
  повноваженнями, а при здійсненні переданих окремих державних повноважень - державно-владними повноваженнями. І адміністративно-владні, і державно-владні повноваження органів місцевого самоврядування можна класифікувати через призму управлінських функцій: керівних, регулюючих, розрахунково-аналітичних, організаційних, контрольних. Таким чином, можна говорити про
 14. § 5. Державний контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень.
  повноважень, а також за використанням наданих на ці цілі матеріальних ресурсів та фінансових коштів. Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані надавати уповноваженим державним органам документи, пов'язані із здійсненням окремих державних повноважень. У разі виявлення порушень вимог законів з питань здійснення
 15. Стаття 6.1. Передача здійснення повноважень Російської Федерації в області містобудівної діяльності
  повноважень в області організації і проведення державної експертизи проектної документації, державної експертизи результатів інже -шукування, за винятком зазначеної в пункті 5.1 статті 6 цього Кодексу державної експертизи проектної докумен-тації, державної експертизи результатів інженерних вишукувань, якщо інше не передбачено Федеральним законом від 29 грудня
 16. § 1. Адміністрація муніципального освіти в системі органів місцевого самоврядування
  повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та повноваженнями для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними та регіональними законами. Місцевої адміністрацією керує голова місцевої адміністрації на засадах єдиноначальності. Главою місцевої адміністрації є глава муніципального освіти або особа, яка призначається на
 17. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого
 18. § 4. Правове регулювання містобудівної діяльності
  органами контролю і нагляду. На основі містобудівних прогнозів і програм розробляються основні види містобудівної документації. При спорудженні більшості об'єктів практичне значення для кожного забудовника мають такі їх види, як генеральні плани міст, інших поселень і їх систем, проекти міської та селищної адміністративної риси, а також сільських поселень,
© 2014-2022  yport.inf.ua