Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 63. Особливості здійснення містобудівельно-котельної діяльності в суб'єктах Російської Федерації - містах федерального значення Москві і Санкт-Петербурзі

1. Містобудівна діяльність в суб'єктах Російської Федерації - містах федерального значення Москві і Санкт-Петербурзі регулюється цим Кодексом з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.
2. У разі, якщо законами суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга повно-важення в області містобудівної діяльності не віднесені до переліку питань місцевого значення, визначеному законами вказаний-них суб'єктів Російської Федерації відповідно до статті 79 Федерального закону від 6 жовтня 2003 року N 131-ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації", повноваження, встановлені частиною 3 статті 8 цього Кодексу, здійснюються органами державної влади суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга.
3. Документами територіального планування суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга є генеральні плани міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга. Генеральні плани міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга включають в себе відомості, передбачені статтею 23 цього Кодексу, а також карти планованого розміщення об'єктів регіонального значення на території міста федерального значення Москви або Санкт-Петербурга. Генеральні плани міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга затверджуються законодавчими (предста-вітельнимі) органами державної влади міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга відповідно до вимоги-ми, встановленими цим Кодексом. Узгодження проектів генеральних планів міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга з органами місцевого самоврядування внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга не здійснюється. Публічні слухання по проектах генеральних планів міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга мають бути проведені в кожному внутрішньоміському муніципальному освіту міст федерального значення Мо-скви і Санкт-Петербурга.
(В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Проект генерального плану міста Москви узгоджується з Урядом Російської Федерації відповідно до федеральним законом про статус столиці Російської Федерації.
5. Наділення органів місцевого самоврядування внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга окремими повноваженнями в області містобудівної діяльності здійснюється відповідно зако-нами суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 63. Особливості здійснення містобудівельно-котельної діяльності в суб'єктах Російської Федерації - містах федерального значення Москві і Санкт-Петербурзі "
 1. Стаття 4. Відносини, регульовані законодавець-ством про містобудівну діяльність
  особливостей, встановлених Федеральним законом "Про штучні земельних ділянках, створених на водних об'єктах, що перебувають у федеральній власності, і про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федеративної- ції ". (Частина 5 введена Федеральним законом від 19.07.2011 N
 2. Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності
  здійснення регіонального державного будівельного нагляду у випадках, передбачених цим Кодексом; (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ) 5) погодження проектів генеральних планів, проектів правил землекористування і забудови, підготовлених стосовно до територій історичних поселень, що мають особливе значення для історії і культури суб'єкта Російської
 3. Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
  здійснення контролю документи і матеріали, 2) направляти до органу, який здійснює контроль за дотриманням законодавства про містобудівної діяльності, копії докумен-тів територіального планування, правил землекористування та забудови на паперовому або електронному носії у двухнедель-ний термін після їх затвердження у встановленому порядку; 3) сприяти посадовим особам
 4. Стаття 6.1. Передача здійснення повноважень Російської Федерації в області містобудівної діяльності
  здійснення повноважень у сфері організації та проведення державної експертизи проектної документації, державної експертизи результатів інженерні шукування, за винятком зазначеної в пункті 5.1 статті 6 цього Кодексу державної експертизи проектної докумен-тації, державної експертизи результатів інженерних вишукувань, якщо інше не передбачено Федеральним законом
 5. Стаття 81.1. Резервний фонд суб'єкта Російської Федерації
  суб'єкта Російської Федерації (за винятком закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Росій-ської Федерації) може бути передбачено створення Резервного фонду суб'єкта Російської Федерації. У разі створення Резервного фонду суб'єкта Російської Федерації порядок формування і використання коштів зазначеного Фонду встановлюється законом суб'єкта Російської Федерації (за
 6. Стаття 84. Витратні зобов'язання Російської Феде-рації
  здійсненні федеральними органами державної влади повноважень з предметів ведення Російської Фе-ської Федерації і (або) повноважень з предметів спільного ведення, не віднесеними відповідно до Федерального закону "Про загальні прин-ципах організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Феде-рації "до повноважень органів
 7. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  здійсненні окремих бюджетних повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації (органів місцевого самоврядування), здійснювати і (або) контролювати здійснення від-ділових бюджетних повноважень виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації (місцевої
 8. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  суб'єктів Російської Федерації відносяться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого самоврядування . (в ред.
 9. Стаття 119. Обслуговування державного (муници-пального) боргу
  здійсненню ними функцій, передбачених агентськими угодами, укладеними з Міні-ством фінансів Російської Федерації , проводиться за рахунок коштів федерального бюджету. 5. Виконання кредитної організацією або іншою спеціалізованою фінансовою організацією функцій генерального агента (агента) виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації з
 10. Коментар до п. 1
  здійснення методичного керівництва нижчестоящими призовними комісіями, контролю за їх діяльністю та виконання інших завдань, визначених коментованим Законом, рішенням вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) створюється призовна комісія суб'єкта Російської
 11. Стаття 2. Структура бюджетного законодавства Російської Федерації
  тільних органів муни-ціпальних утворень про місцеві бюджети (далі - закон (рішення) про бюджет), інших федеральних законів, законів суб'єктів Росій-ської Федерації і муніципальних правових актів представницьких органів муніципальних утворень, що регулюють правовідносини, зазначені у статті 1 цього Кодексу. Федеральні закони, закони суб'єктів Російської Федерації, муніципальні
 12. Стаття 14. Бюджет суб'єкта Російської Федерації та бюджети територіальних державних позабюджетних-го фонду
  здійсненням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації повноважень з предметів ведення суб'єктів Рос-сийской Федерації і повноважень з предметів спільного ведення, зазначених у пунктах 2 і 5 статті 26.3 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року N 184-ФЗ "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади
© 2014-2022  yport.inf.ua