Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 20. Постійне (безстрокове) користування земельними ділянками


З дня введення в дію цього Кодексу земельні ділянки, що перебувають у державній або муніципальній власності, в постійне (безстрокове) користування надаються тільки у випадках, встановлених пунктом 1 статті 20 (Федеральний закон від 25.10.2001 N 137-ФЗ).
1. У постійне (безстрокове) користування земельні ділянки надаються державним і муніципальним установам, казенним підприємствам, центрам історичної спадщини президентів Російської Федерації, які припинили виконання своїх повноважень, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
(в ред. Федеральних законів від 29.12 .2006 N 261-ФЗ, від 13.05.2008 N 68-ФЗ)
2. Громадянам земельні ділянки в постійне (безстрокове) користування не надаються.
Юридичні особи , за винятком зазначених у пункті 1 цієї статті, зобов'язані переоформити право постійного (безстрокового) користування земельними ділянками на право оренди земельних ділянок або придбати земельні ділянки у власність, релігійні організації, крім того - переоформити на право безоплатного термінового користування за своїм бажанням до 1 січня 2012 року в відповідно до правил статті 36 даного документа (Федеральний закон від 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. від 27.12.2009)).
КонсультантПлюс: примітка.
З 1 січня 2013 Кодекс України про адміністративні правопорушення буде доповнено статтею 7.34, що встановлює відповідальність за порушення строків та порядку переоформлення права постійного (безстрокового) користування земельними ділянками на право оренди земельних ділянок або термінів і порядку придбання земельних ділянок у власність.
Про переоформлення у власність земельних ділянок, наданих громадянам у постійне (безстрокове) користування, см. пункти 3, 9, 9.1 і 12 статті 3 Федерального закону від 25.10.2001 N 137-ФЗ.
3. Право постійного (безстрокового) користування перебувають у державній або муніципальній власності земельними ділянками, що виникло у громадян або юридичних осіб до введення в дію цього Кодексу, зберігається.
4. Громадяни або юридичні особи, які володіють земельними ділянками на праві постійного (безстрокового) користування, не має права розпоряджатися цими земельними ділянками.
5. Втратив чинність з 1 вересня 2006 року. - Федеральний закон від 30.06.2006 N 93-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 20. Постійне (безстрокове) користування земельними ділянками"
 1. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  Створення речі. Набуття права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. § 3 . Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого в тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 5. 1. Поняття договору оренди земельної ділянки
  Предметом договору оренди земельної ділянки можуть бути земельні ділянки, за винятком вилучених з обороту (зазначених у п. 4 ст. 27 ЗК), а також частини земельних ділянок (ст. 6 ЗК). Здача земельної ділянки в оренду на термін більше року можлива тільки після його кадастрового обліку відповідно до чинного законодавства. Дані кадастрового обліку є юридичною основою для
 6. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
  Цивільні правовідносини прийнято ділити за різними ознаками. При цьому, як правило, на основі двучленной формули. З усіх видів освічених таким чином пар "речове - зобов'язальне" має особливе значення. Це пов'язано з тим, що на відміну, наприклад, від такого , як "майнове - немайнове" або "абсолютна - відносне", що розглядається розподіл дозволяє в один і той же час
 7. 2. Договірні умови
  Договірні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав та обов'язків. З цієї причини, коли говорять про зміст договору в його якості правовідносини, мають на увазі права і обов'язки контрагентів. На відміну від цього зміст договору - угоди складають договірні умови. Їх фіксаціонная роль дозволила протягом певного часу широко використовувати в законодавстві та
 8. Стаття 170. Реєстрація незаконних операцій із землею Коментар до статті 170
  Стаття, що передбачає три самостійних складу злочину, які відрізняються один від одного об'єктивними ознаками. Об'єктом першого злочину є встановлений порядок державної реєстрації угод із землею. Права володіння, користування і розпорядження, а також інші речові права на землю виникають з підстав, встановлених цивільним та земельним
 9. Стаття 264. Справи про встановлення фактів, мають юридичне значення
  1. У судовому порядку можуть бути встановлені будь-які факти, які тягнуть за собою виникнення правових наслідків для заявника. Будь-яких перешкод для встановлення таких фактів в даний час немає (див. п . 4 коментаря до ст. 265 ЦПК). 2. Факт родинних відносин осіб встановлюється в судовому порядку, коли це безпосередньо породжує юридичні наслідки, наприклад, якщо
 10. § 2. Земельні правовідносини
  1. У процесі придбання, господарського використання і охорони земельних ділянок між органами виконавчої влади, з одного боку, і громадянами та юридичними особами - з іншого, а також між громадянами і юридичними особами виникають різні відносини. Будучи врегульованими нормами земельного права , тобто визнаними відповідними вимогам закону, ці відносини стають
© 2014-2021  yport.inf.ua