Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 28. Публічні слухання по проектах генеральних планів поселень, генеральних планів міських округів

1. З метою дотримання права людини на сприятливі умови життєдіяльності, прав і законних інтересів правовласників земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва публічні слухання за проектами генеральних планів, у тому числі по вне-нию до них змін (далі - публічні слухання), за участю жителів поселень, міських округів проводяться в обов'язковому поряд-ке.
2. Порядок організації та проведення публічних слухань визначається статутом муніципального освіти і (або) норматив-ними правовими актами представницького органу муніципального утворення з урахуванням положень цієї статті.
3. Публічні слухання проводяться в кожному населеному пункті муніципального освіти. У разі внесення змін до ге-ральним план щодо частини території поселення або міського округу публічні слухання проводяться за участю правообла-давців земельних ділянок та (або) об'єктів капітального будівництва, що перебувають у межах території поселення або міського округу, у відношенні якої здійснювалася підготовка зазначених змін.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. При проведенні публічних слухань з метою забезпечення всім зацікавленим особам рівних можливостей для участі в публічних слуханнях територія населеного пункту може бути розділена на частини. Гранична чисельність осіб, які проживають або зареєстрованих на такій частині території, встановлюється законами суб'єктів Російської Федерації виходячи з вимоги забезпе-чення всім зацікавленим особам рівних можливостей для вираження своєї думки.
5. З метою доведення до населення інформації про зміст проекту генерального плану уповноважені на проведення публич-них слухань орган місцевого самоврядування поселення або орган місцевого самоврядування міського округу в обов'язковому порядку організовують виставки, експозиції демонстраційних матеріалів проекту генерального плану, виступи представників органів ме-стного самоврядування, розробників проекту генерального плану на зборах мешканців, у друкованих засобах масової інформації, по радіо і телебаченню.
6. Учасники публічних слухань має право подати до уповноважених на проведення публічних слухань орган місцевого само-врядування поселення або орган місцевого самоврядування міського округу свої пропозиції та зауваження, що стосуються проекту ге-мінерального плану, для включення їх до протоколу публічних слухань.
7. Висновок про результати публічних слухань підлягає опублікуванню в порядку, встановленому для офіційного опублікування-кованими муніципальних правових актів, іншої офіційної інформації, і розміщується на офіційному сайті поселення (при наявності офіційного сайту поселення), офіційному сайті міського округу (за наявності офіційного сайту міського округу) в інфор-ційно-телекомунікаційної мережі "Інтернет" (далі - мережа "Інтернет").
(В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 11.07.2011 N 200-ФЗ)
8. Термін проведення публічних слухань з моменту оповіщення жителів муніципального освіти про час і місце їх про-ведення до дня опублікування висновку про результати публічних слухань визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального освіти і не може бути менше одного місяця і більше трьох місяців.
9. Голова місцевої адміністрації з урахуванням висновку про результати публічних слухань приймає рішення:
(в ред. Федерального закону від 25.12.2008 N 281-ФЗ)
1) про згоду з проектом генерального плану і направлення його до представницького органу муніципального освіти;
2) про відхилення проекту генерального плану і про направлення його на доопрацювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 28. Публічні слухання по проектах генеральних планів поселень, генеральних планів міських округів "
 1. § 9. Публічні слухання.
  Згідно ст. 28 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" для обговорення проектів муніципальних правових актів з питань місцевого значення за участю жителів муніципального освіти представницьким органом муніципального освіти, головою муніципального освіти можуть проводитися публічні слухання. Публічні слухання проводяться за
 2. Стаття 173. Прогноз соціально-економічного роз-витку
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці першому пункту 1 статті 173 слова "муніципального району (міського округу)" будуть замінені словами "муніципального освіти". 1. Прогноз соціально-економічного розвитку Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального району
 3. Стаття 169. Загальні положення
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Проект бюджету складається на основі прогнозу соціально-економічного розвитку з метою фінансового забезпечення витрата-них зобов'язань. 2. Проект федерального бюджету і проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаючи-ються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, відповідно до
 4. Стаття 185. Внесення проекту закону (рішення) про бюджет на розгляд законодавчого (представник-ного) органу
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 1 статті 185 слова "на черговий фі-нансових рік і плановий період" і слова "на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" будуть исклю-чени. 1. Уряд Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної
 5. Розділ 2. Поняття бюджетного (фінансового) року і бюджетного періоду
  У РФ приймається так званий "ковзний" федеральний бюджет. Він приймається щорічно, але на три роки (черговий фінансовий рік і плановий період). Бюджети суб'єктів РФ і муніципальних районів приймаються строком на один рік (черговий фінансовий рік) або на три роки (черговий фінансовий рік і плановий період). Якщо дані бюджети приймаються на один рік, то орган виконавчої
 6. Стаття 200. Порядок підготовки до розгляду у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Го-жавної Думою
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Протягом 10 днів з дня внесення до Державної Думи проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період профільні комітети готують і направляють в Комітет з питань бюджету укладення за вказаною за-конопроект та пропозиції про прийняття чи про відхилення поданого законопроекту, а також
 7. Стаття 195. Розподіл функцій з розглянуто-нію проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Дер-ної Думі
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період, внесений з дотриманням вимог цього Кодексу, протягом трьох днів надсилається Радою Державної Думи або в період парламентських канікул Головою Державної Думи до Ради Федерації, іншим суб'єктам права законодавчої
 8. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 9. Стаття 204. Повернення проекту федерального за-кону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Уряд Російської Федерації у разі його відхилення у першому читанні Державної Ду-мій
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У разі відхилення Державною Думою в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і повернення його на доопрацювання в Уряд Російської Федерації Уряд Російської Федерації протягом 20 днів доопрацьовує зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і рекомендацій ,
 10. Стаття 207. Розгляд у третьому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ. Положення абзацу другого пункту 1 статті 207 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правоот-носіння, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на
© 2014-2022  yport.inf.ua