Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 35. Розробка і встановлення нормативів допустимого впливу на водні об'єкти та цільових показ-ників якості води у водних об'єктах

1. Підтримання поверхневих і підземних вод в стані, відповідному вимогам законодавства, забезпечується шляхом встановлення та дотримання нормативів допустимого впливу на водні об'єкти.
2. Нормативи допустимого впливу на водні об'єкти розробляються на підставі гранично допустимих концентрацій хімічних речовин, радіоактивних речовин, мікроорганізмів та інших показників якості води у водних об'єктах.
3. Затвердження нормативів допустимого впливу на водні об'єкти здійснюється в порядку, визначеному Правительст-вом Російської Федерації.
4. Кількість речовин і мікроорганізмів, що містяться у скидах стічних вод і (або) дренажних вод у водні об'єкти, не повинно перевищувати встановлені нормативи допустимого впливу на водні об'єкти.
5. Цільові показники якості води у водних об'єктах розробляються уповноваженими Урядом Російської Федеративної-ції федеральними органами виконавчої влади для кожного річкового басейну або його частини з урахуванням природних особливостей реч-ного басейну, а також з урахуванням умов цільового використання водних об'єктів, розташованих у межах річкового басейну.
6. Цільові показники якості води у водних об'єктах затверджуються в порядку, встановленому Урядом Російської Фе-ської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 35. Розробка і встановлення нормативів допустимого впливу на водні об'єкти та цільових показ-ників якості води у водних об'єктах "
 1. Стаття 59. Охорона підземних водних об'єктів
  1. Фізичні особи, юридичні особи, діяльність яких надає чи може надати негативний вплив на стан підземних водних об'єктів, зобов'язані вживати заходів щодо запобігання забруднення, засмічення підземних водних об'єктів та істо-домлення вод, а також дотримувати встановлених нормативів допустимого впливу на підземні водні об'єкти. 2. На водозбірних площах підземних водних
 2. Стаття 66. Особливо охоронювані водні об'єкти
  1. Водні об'єкти або їх частини, що мають особливе природоохоронне, наукове, культурне, естетичне, рекреаційне та оздор-вительностью значення, можуть бути визнані особливо охоронюваними водними об'єктами. 2. Статус, режим особливої охорони та межі територій, у межах яких розташовані водні об'єкти, зазначені в частині 1 на-що стоїть статті, встановлюються відповідно до законодавства про особливо
 3. Стаття 14. Використання земель, що зазнали радіоактивного і хімічного забруднення
  1. Землі, які зазнали радіоактивного і хімічного забруднення і на яких не забезпечується виробництво продукції, яка відповідає встановленим законодавством вимогам, підлягають обмеженню у використанні, виключення їх з категорії земель сільськогосподарського призначення і можуть переводитися в землі запасу для їх консервації. На таких землях забороняються виробництво та
 4. § 3. Способи використання і охорони водних об'єктів
  (загальне та спеціальне водокористування; напрями і способи охорони вод; заходи охорони водних об'єктів) Водне законодавство Росії передбачає загальне та спеціальне водокористування (крім відокремленого і особливого), а також вимоги до охорони водних об'єктів. Загальне та спеціальне водокористування Загальним водокористуванням вважається використання водних об'єктів без застосування споруд,
 5. Коментар до статті 8.15
  1. Згідно ст. 1 Водного кодексу РФ під водогосподарським об'єктом розуміється споруда, пов'язане з використанням, відновленням і охороною водних об'єктів та їх водних ресурсів. До водогосподарським об'єктам за змістом ст. 105 Водного кодексу РФ ставляться, зокрема, водозабірні, скидні та інші гідротехнічні споруди (див. п. 4 коментарю до ст. 8.13). Відповідно до ст. 43
 6. Стаття 38. Види водокористування
  1. Виходячи з умов надання водних об'єктів у користування водокористування поділяється на: 1) спільне водокористування; 2) відокремлений водокористування. 2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізич-них осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній
 7. Стаття 8. Право власності на водні об'єкти
  1. Водні об'єкти знаходяться у власності Російської Федерації (федеральної власності), за винятком випадків, встановлених частиною 2 цієї статті. 2. Ставок, обводнених кар'єр, розташовані у межах земельної ділянки, що належить на праві власності суб'єкту Російської Федерації, муніципального утворення, фізичній особі, юридичній особі, знаходяться відповідно в
 8. 51. Стадія складання проектів бюджетів.
  Бюджетний процес складається з п'яти стадій: складання проекту бюджету; розгляд проекту бюджету; затвердження бюджету; виконання бюджету; розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Складанню проекту бюджету передує розробка планів іпрогнозов розвитку територій і цільових програм. Рішення про початок роботи над складанням проекту федерального бюджету приймається
 9. Стаття 31. Державний водний реєстр
  1. Державний водний реєстр являє собою систематизований звід документованих відомостей про водні об'єктах-тах, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних образо-ваний, власності фізичних осіб, юридичних осіб, про їх використання, про річкових басейнах, про басейнових округах. 2. У державному водному
 10. Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі
  В цілях цього Кодексу використовуються такі основні поняття: 1) акваторія - водний простір в межах природних, штучних або умовних кордонів; 2) водне господарство - діяльність у сфері вивчення, використання, охорони водних об'єктів, а також запобігання та ліквідує-ції негативного впливу вод; 3) водні ресурси - поверхневі і підземні води, які знаходяться в
 11. § 2. Державне управління в галузі охорони вод
  (спеціально уповноважений державний орган управління; сфери державного управління) Принципами державного управління водним фондом є сталий розвиток, поєднання басейнового і адміністративно-територіального способів управління, розмежування функцій охорони і функцій господарського використання вод. Федеральні органи виконавчої влади (Уряд РФ,
 12. Стаття 40. Права власників земельних ділянок на використання земельних ділянок
  1. Власник земельної ділянки має право: 1) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, прісні підземні води, а також ставки, обводнені кар'єри відповідно до законодавства Російської Федерації; (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ) 2) зводити житлові, виробничі ,
 13. Стаття 50. Податкові доходи федерального бюдже-та
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) У федеральний бюджет зараховуються податкові доходи від наступних федеральних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами: податку на прибуток організацій за ставкою, встановленою для зарахування зазначеного податку у федеральний бюджет, - за нормативом 100 відсотків; податку на прибуток організацій (у частині доходів
 14. 14.1. Поняття, основні риси та види методів державного управління
  Методи державного управління способи, прийоми впливу суб'єкта управління на об'єкт управління в рамках управлінських відносин, які використовуються для досягнення цілей і завдань управління, реалізації функцій управління. Основні риси методів державного управління: 1) реалізуються в процесі управлінської діяльності; 2) органічно пов'язані з цільовим призначенням
 15. Коментар до статті 8.13
  1. За змістом ч. 1 коментованої статті мається на увазі порушення встановленого Водним кодексом РФ режиму водокористування на водозбірних площах - на територіях, стік з яких формує водний об'єкт. Згідно п. 3 ст. 40 Федерального закону від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища" при розміщенні гідроелектростанцій повинні передбачатися заходи щодо збереження водних об'єктів,
 16. Стаття 179.3. Відомчі цільові програми
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У федеральному бюджеті, бюджеті суб'єкта Російської Федерації, місцевий бюджет можуть передбачатися бюджетні асигнувань на реалізацію відомчих цільових програм, розробка, затвердження та реалізація яких здійснюються в порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим органом виконавчої влади
 17. Стаття 251. Забруднення атмосфери Коментар до статті 251
  1. Загальним поняттям "забруднення атмосфери" охоплюються два самостійних складу злочину: порушення правил викиду в атмосферу забруднюючих речовин і порушення експлуатації установок, споруд та інших об'єктів. Об'єднання їх в одній статті пояснюється тим, що в результаті їх здійснення страждає один і той же об'єкт і наступають однакові наслідки - забруднення або інша зміна
© 2014-2022  yport.inf.ua