Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 59. Строковий трудовий договір

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Строковий трудовий договір укладається:
на час виконання обов'язків відсутнього працівника, за яким відповідно до трудового законодавства і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором зберігається місце роботи;
на час виконання тимчасових (до двох місяців) робіт;
для виконання сезонних робіт, коли в силу природних умов робота може проводитися тільки протягом певного пе-періоди (сезону);
з особами, які направляються на роботу за кордон;
для проведення робіт, що виходять за рамки звичайної діяльності роботодавця (реконструкція, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи), а також робіт, пов'язаних із завідомо тимчасовим (до одного року) розширенням виробництва або обсягу послуг;
з особами, які надходять на роботу в організації, створені на свідомо певний період або для виконання явно оп-ределенной роботи;
з особами, які приймаються для виконання явно певної роботи у випадках, коли її завершення не може бути визначенні-але конкретною датою;
для виконання робіт, безпосередньо пов'язаних зі стажуванням та з професійним навчанням працівника ;
у випадках обрання на певний строк до складу виборного органу або на виборну посаду на оплачувану роботу, а також надходження на роботу, пов'язану з безпосереднім забезпеченням діяльності членів обраних органів чи посадових осіб в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у політичних партіях та інших громадських об'єднаннях;
з особами, спрямованими органами служби зайнятості населення на роботи тимчасового характеру і громадські роботи;
з громадянами, спрямованими для проходження альтернативної цивільної служби;
в інших випадках, передбачених цим Кодексом або іншими федеральними законами.
За угодою сторін строковий трудовий договір може укладатися:
з особами, які надходять на роботу до роботодавців - суб'єктам малого підприємництва (включаючи індивідуальних підпри-приємець), чисельність працівників яких не перевищує 35 осіб (у сфері роздрібної торгівлі та побутового обслуговування - 20 чоло-вік);
із працювати пенсіонерами за віком, а також з особами, яким за станом здоров'я відповідно до міді- цинским висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Росій-ської Федерації, дозволена робота винятково тимчасового характеру;
з особами, які надходять на роботу в організації, розташовані в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, якщо це пов'язано з переїздом до місця роботи;
для проведення невідкладних робіт із запобігання катастроф, аварій, нещасних випадків, епідемій, епізоотій, а також для усунення наслідків зазначених та інших надзвичайних обставин ;
з особами, обраними за конкурсом на заміщення відповідної посади, проведеним в порядку, встановленому трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права;
з творчими працівниками засобів масової інформації, організацій кінематографії, театрів, театральних і концертних органі-зацій, цирків та іншими особами, що у створенні і (або) виконанні (експонуванні) творів, відповідно до пе-річкову робіт, професій, посад цих працівників, які затверджуються Урядом Російської Федерації з урахуванням думки Рос-сийской тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин;
(в ред. Федерального закону від 28.02.2008 N 13-ФЗ)
з керівниками, заступниками керівників та головними бухгалтерами організацій, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності;
з особами, які навчаються за очною формою навчання;
с членами екіпажів морських суден, суден внутрішнього плавання та суден змішаного (річка - море) плавання, зареєстрованих у Російському міжнародний реєстр суден;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.11.2011 N 305-ФЗ)
з особами, які надходять на роботу за сумісництвом;
в інших випадках, передбачених цим Кодексом або іншими федеральними законами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 59. Строковий трудовий договір "
 1. 3. Трудова книжка
  Трудова книжка працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 2. Стаття 58. Термін трудового договору
  Трудові договори можуть укладатися: 1) на невизначений термін; 2) на визначений строк не більше п'яти років (строковий трудовий договір), якщо інший строк не встановлений цим Кодексом та іншими федеральними законами. Строковий трудовий договір укладається, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи або умов її виконання, а
 3. Стаття 304. Строк трудового договору
  1. Коментована стаття встановлює, що трудовий договір між працівником і роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, може укладатися як на невизначений термін, так і на певний термін за згодою сторін. З метою забезпечення стабільності трудових відносин трудовий договір зазвичай укладається на невизначений термін (див. ст. 58 і коммент. до неї).
 4. 4. Додаткова угода до трудового договору
  Як сказано в ст. 58 Трудового кодексу РФ, у разі, коли жодна зі сторін не зажадала розірвання строкового трудового договору у зв'язку з закінченням терміну його дії і працівник продовжує роботу, умова про строковий характер трудового договору втрачає силу, і трудовий договір вважається укладеним на невизначений термін. Таким чином, якщо термін договору закінчився, але працівник продовжує
 5. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  Коментар до статті Угода сторін як підстава припинення трудового договору застосовується у випадках, коли для припинення трудового договору бажання тільки працівника або тільки роботодавця недостатньо. Необхідно взаємне волевиявлення сторін на припинення трудового відносини. Як правило, за цим пунктом розривається строковий трудовий договір до закінчення його терміну. Хоча за
 6. 2. Наказ про прийом на роботу
  В наказі про прийом на роботу (форма N Т-1 або N Т-1а) за строковим договором заповнюють обидві комірки "з" і "по". При цьому в графі "по" може бути вказана: - або конкретна дата закінчення трудового договору; - або подія, з яким пов'язано припинення трудового договору. Але слід пам'ятати, що наказ про прийом на роботу повинен відповідати умовам трудового договору. Тому якщо в
 7. Стаття 58. Термін трудового договору
  1. Коментована стаття передбачає два види трудових договорів за терміном їх дії. Перший - це трудовий договір, укладений на невизначений строк. Так полягає звичайний найбільш поширений трудовий договір. При укладенні трудового договору на невизначений термін сторони визначають тільки дату його вступу в силу (див. ст. 61 ТК і коммент. до неї). Другий вид трудового
 8. Стаття 304. Строк трудового договору
  Коментар до статті 1. Коментована стаття в редакції Федерального закону від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ істотно змінює правила встановлення трудових відносин на визначений строк між роботодавцями - індивідуальними підприємцями і працівниками. Так, якщо раніше трудовий договір на певний термін міг бути укладений між роботодавцем - фізичною особою та працівником , незалежно від
 9. Стаття 79. Припинення строкового трудового договору
  Коментар до статті 1. Закінчення строку трудового договору, якщо строковий трудовий договір укладено правомірно, є підставою для його припинення (про умови укладення строкового трудового договору див. коментар. до ст. ст. 58, 59). Ініціатива у припиненні трудових відносин у зв'язку із закінченням строку трудового договору може виходити як від роботодавця, так і від працівника. Роботодавець,
 10. Стаття 79. Припинення строкового трудового договору
  1. Строковий трудовий договір припиняється з закінченням терміну його дії, про що працівник попереджається роботодавцем не менш ніж за три календарних дні до звільнення на відміну від колишній редакції статті. Попередження про припинення строкового трудового договору має бути обов'язково зроблено в письмовій формі. Законодавець встановлює загальне обов'язкове правило для роботодавця
 11. 1. Трудовий договір
  Строковий трудовий договір містить, крім загальних умов, ще дві обов'язкові умови. Це: - причини і підстави укладення договору; - термін дії договору. Важливо відзначити, що максимальний термін строкового трудового договору не більше п'яти років, а мінімальний законодавством не встановлений. Це випливає з положень ст . 58 Трудового кодексу РФ. Зверніть увагу! У тому випадку, якщо
 12. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  1. Коментована стаття, зазнали змін в 2006 р. і більше не передбачає можливість встановлення випробувального терміну (це питання регулюється загальною ст. 70 ТК), виділяє одну особливість укладення трудового договору про виконання сезонних робіт - умова саме про сезонний характер роботи має бути зазначено в самому трудовому договорі (див. ст. 57 ТК і коммент. до неї). Слід
 13. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ з інших підстав
  У цьому розділі розглянемо особливості процедури звільнення з загальних підставах, перерахованим у ст. 77 Трудового кодексу РФ, які виникають не з ініціативи роботодавця. Серед них звільнення: - за згодою сторін трудового договору; - за власним бажанням працівника; - після закінчення терміну строкового трудового договору; - за обставинами, не залежних від волі сторін ; - у зв'язку
 14. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  1. Наведена норма є новелою і містить загальні положення про одне з поширених на практиці видів трудових договорів - роботі по сумісництвом. Під сумісництвом слід розуміти виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час (див. ст. 282 ТК і коммент. до неї). Таким чином, істотними
 15. Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця
  1. Коментована стаття, на відміну від загального порядку (див. ст. 72.2 ТК), передбачає тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця у випадках, коли роботодавець не має можливості забезпечити участь спортсмена у спортивних змаганнях. Такий переклад допускається за погодженням між роботодавцями з письмової згоди спортсмена на термін, що не перевищує одного року. За місцем
 16. Стаття 58. Термін трудового договору
  Коментар до статті 1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті трудові договори залежно від терміну їх дії можуть укладатися на невизначений або певний термін. При укладенні трудового договору на невизначений термін сторони взагалі не обумовлюють термін його дії. Договором може бути визначена лише дата вступу його в силу (див. коментар. до ст. 61). Укладаючи трудовий
 17. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  Коментар до статті 1 . Крім підстав припинення трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті
 18. Глава 2. ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
  Загальний порядок оформлення документів при прийомі на роботу поширюється на всіх працівників організації. Однак для деяких категорій працівників існують свої специфічні особливості, про які роботодавцю необхідно знати. Зокрема, мова йде: - про прийом працівника з умовою проходження випробування. Під час випробувального терміну і працівник, і роботодавець має право прийняти рішення про
 19. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає додаткове, крім передбачених ст. 77 ТК, підстава для звільнення працівників, працюють за сумісництвом. Відповідно до коментарів статтею передбачене в ній додаткову підставу для припинення трудового договору може застосовуватися не до всіх працівників, які уклали трудовий договір про роботу за
© 2014-2022  yport.inf.ua