Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60. Заборона вимагати виконання ра-боти, не обумовленої трудовим договором

Забороняється вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, за винятком випадків, передбачених бачених цим Кодексом та іншими федеральними законами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60. Заборона вимагати виконання ра-боти, не обумовленої трудовим договором "
 1. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, знаходить вираження один з основних принципів регулювання трудових відносин, закріплених ст. 2 ТК, а саме свобода праці, включаючи право на працю, який кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується, право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, обирати професію і рід діяльності. 2.
 2. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  стаття містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків, передбачених ТК.
 3. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (див. ст. 60 ТК і коммент. До неї). Зміна визначених сторонами умов трудового договору - це зміна одного або декількох обов'язкових або додаткових умов трудового договору. Зміна змісту (умов) трудового договору можливе у таких формах: а) переведення на іншу роботу (див. ст. 72.1 ТК і
 4. Стаття 310. Надомники
  виконанні роботи на дому з матеріалів і з використанням інструментів і механізмів, що виділяються роботодавцем або придбаних надомником за свій рахунок. Надомник може виконувати ро-боту, обумовлену трудовим договором, за участю членів його сім'ї. При цьому трудові відносини між членами сім'ї надомника і роботодавцем не виникають. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) В
 5. Стаття 379. Форми самозахисту
  статтю доповнено ч. 2, в якій вказується на право працівника в цілях самозахисту трудових прав відмовитися від виконання роботи також і в інших випадках, передбачених ТК або іншими федеральними законами. Наприклад, згідно зі ст. 142 ТК при затримці виплати заробітної плати на термін більше 15 днів, працівник має право припинити роботу на весь період до виплати затриманої суми. Таке
 6. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  виконання роботи у вільний від основної роботи час. Виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час іменується сумісництвом (див. коментар. до ст. 282). Робота, виконувана у вільний від основної роботи час на підставі трудового договору, укладеного з тим же роботодавцем, з яким працівник перебуває вже в
 7. Стаття 711. Порядок оплати роботи
  вимагати виплати йому авансу або завдатку тільки у випадках і в розмірі, зазначених у законі або договорі
 8. Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
  виконанню додаткової роботи за іншою або такий же професії (посади) протягом встановленої тривалості робочого дня (зміни). 2. Згідно з ч. 1 коментованої статті роботодавець може доручити працівнику виконання такої додаткової роботи тільки за його письмовою згодою і за додаткову плату. Розмір додаткової плати відповідно до ст. 151 ТК встановлюється за
 9. Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконан-ня робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
  виконанні робіт в умовах, що відхиляються від нормальних (при виконанні робіт різної кваліфікації, суміщення професій (посад) , понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні і при виконанні робіт в інших умовах, що відхиляються від нормальних), працівникові виробляються відповідні виплати, передбачені трудовим зако-нодательством та іншими
 10. Стаття 220 . Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  статтями розділів "Робочий час" і "Час відпочинку"), а також інші вимоги, пропоновані законами і правилами охорони праці (див. коментар . до ст. ст. 212, 184, 219, 221, до статей гл. 57 ТК "Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового
 11. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  виконаний обсяг роботи. 3. Якщо працівник уклав трудовий договір про роботу за сумісництвом в районі, в якому встановлені районні коефіцієнти і надбавки до заробітної плати, оплата його праці повинна провадитися з урахуванням цих коефіцієнтів і надбавок (див. коментар. до ст. ст. 316,
 12. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  стаття передбачає додаткове, крім передбачених ст. 77 ТК, підстава для звільнення працівників, що працюють за сумісництвом. Відповідно до коментарів статтею передбачене в ній додаткову підставу для припинення трудового договору може застосовуватися не до всіх працівників, які уклали трудовий договір про роботу за сумісництвом, а тільки до тих, хто уклав такий
 13. Стаття 415. Заборона локауту
  трудового спору, включаючи проведення страйку, забороняється локаут - звільнення пра-цівників з ініціативи роботодавця у зв'язку з їх участю в колективному трудовому спорі або в
© 2014-2022  yport.inf.ua