Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина


Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадянина, проводиться за загальними правилами виконання деліктних зобов'язань за винятком таких особливостей даного виду відповідальності.
Підстава даного виду зобов'язань з відшкодування шкоди - це заподіяння смерті, каліцтва, травми, а також моральної шкоди, що обумовлює статус потерпілого - ним може бути тільки громадянин.
За діючими правилами відшкодовується не тільки позадоговірні шкоду, а й шкоду, заподіяну життю і здоров'ю громадянина при виконанні певних договорів. Слід мати на увазі, що якщо законом або договором передбачається більш високий розмір відшкодування шкоди, то пріоритет мають норми цього закону або договору.
Обсяг відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, складають:
а) втрачений потерпілим заробіток (дохід), який він мав або точно міг мати;
б) додаткові витрати.
При визначенні втраченого заробітку (доходу) не враховуються і не тягнуть зменшення розміру відшкодування шкоди (не зараховуються в рахунок відшкодування шкоди):
- пенсія по інвалідності, призначена потерпілому у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
- інші пенсії, допомоги та інші подібні виплати, призначені як до, так і після спричинення шкоди здоров'ю;
- заробіток (дохід), одержуваний потерпілим після ушкодження здоров'я.
Додаткові витрати відшкодовуються, якщо встановлено, що потерпілий потребує цих видах допомоги та догляду і не має права на їх безкоштовне отримання. До таких витрат, зокрема, належать:
а) витрати на лікування;
б) додаткове харчування;
в) придбання ліків, протезування;
г) сторонній догляд, санаторно-курортне лікування;
д) придбання спеціальних транспортних засобів;
е) підготовку до іншої професії.
Розмір підлягає відшкодуванню заробітку потерпілого визначається з урахуванням усіх видів оплати його праці за трудовими і цивільно-правовими договорами, що обкладаються прибутковим податком, крім виплат одноразового характеру (наприклад, вихідна допомога при звільненні). Доходи від підприємницької діяльності (на підставі даних податкової інспекції), а також авторський гонорар включаються до складу втраченого заробітку. У разі, коли потерпілий на момент заподіяння шкоди не працював, враховується за його бажанням заробіток до звільнення або звичайний розмір винагороди працівника його кваліфікації у цій місцевості, але не менше встановленої відповідно до закону величини прожиткового мінімуму працездатного населення в цілому по Російській Федерації.
Порядок виплат відшкодування шкоди, викликаного зменшенням працездатності або смертю потерпілого, наказаний Цивільним кодексом у вигляді щомісячних платежів. І лише на прохання заподіювача і на підставі рішення суду платежі можуть бути зроблені одноразово, але не більше ніж за три роки.
Відшкодування додаткових витрат здійснюється по мірі їх несення потерпілим. Разом з тим суд може зобов'язати заподіювача шкоди виплачувати ці суми заздалегідь, якщо необхідність несення в майбутньому додаткових витрат випливає з медичної експертизи чи іншим чином обгрунтована (ст. 1092 ЦК РФ).
Особливий порядок забезпечення виплат відшкодування шкоди життю і здоров'ю передбачений при ліквідації юридичної особи як заподіювача. Відповідні платежі в цьому випадку повинні бути капіталізовані для виплати їх потерпілому. Законом або іншими правовими актами можуть бути встановлені й інші випадки, за яких може бути проведена капіталізація платежів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина "
 1. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  відшкодування. Це й зрозуміло, оскільки до виникнення зобов'язань з відшкодування шкоди сторони не складалися між собою ні в яких правових відносинах, тому й не можуть заздалегідь узгодити ті чи інші умови відшкодування шкоди. Після ж заподіяння шкоди саме норми про делікти, що містяться в Цивільному кодексі, більшою мірою дозволяють забезпечити захист прав та інтересів потерпілого,
 2. § 1. Поняття, ознаки та система аліментних зобов'язань
  відшкодуванню шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина (§ 2 глави 59 ЦК), зобов'язання спадкоємця по виконанню заповідального відмови (ст. 1137 ЦК). Відмінність аліментірованія від подібних по своєму зовнішньому прояву зобов'язань полягає, по-перше, в особливому суб'єктному складі. Аліментні зобов'язання засновані на сімейно-правових зв'язках, сімейної допомоги тим родичам або членам сім'ї
 3. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
  відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, аліментів та інших грошових сум, наданих громадянину в якості засобів до існування, мають дві категорії громадян - a) члени сім'ї померлого, які проживали з ним спільно; b) непрацездатні утриманці померлого незалежно від місця їх проживання (п. 1 ст. 1183 ЦК). Зважаючи особливе - соціальне - призначення таких виплат, закон
 4. § 1. Загальні положення про заповіті
  відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина, а також права та обов'язки, перехід яких у порядку спадкування не допускається законом. Не можуть бути предметом заповіту та особисті немайнові права та інші нематеріальні блага (ст. 1112 ЦК). Так, заповідач не може розпорядитися на випадок смерті правом авторства, правом на авторське ім'я або правом на недоторканність
 5. 1. Поняття і склад спадщини
  відшкодувань), належні вигодонабувачам за договорами страхування життя на користь третьої особи у разі смерті застрахованих осіб. Ці суми виплачуються страховиками вигодонабувачам (бенефіціарам), зазначених у договорах страхування (п. 1 ст. 934 ЦК). До складу спадщини не входять права та обов'язки, нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, зокрема право на аліменти,
 6. 5. Зміст деліктного зобов'язання
  відшкодування заподіяної йому шкоди, тобто відновлення його майнового стану, яке він мав до правопорушення, а особа, відповідальна за заподіяння шкоди (боржник), зобов'язана задовольнити цю вимогу. Вимога потерпілого може бути задоволено заподіювача шкоди добровільно. У разі ж відмови або ухилення заподіювача шкоди від виконання цієї вимоги потерпілий може
 7. 5. Порядок виплати відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина
  відшкодуванню шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина, провадяться періодично, як правило, щомісяця, що відповідає порядку виплати заробітної плати, яку за загальним правилом покликані компенсувати дані платежі. За рішенням суду за наявності поважних причин у потерпілого і з урахуванням можливостей заподіювача шкоди можливе здійснення одноразових платежів, але за період
 8. Стаття 439. Припинення виконавчого виробництва
  відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина. До складу спадщини не входять особисті немайнові права та інші нематеріальні блага, права та обов'язки, перехід яких у порядку спадкування не допускається законом (ч. 2 і 3 ст. 1112 ЦК). 4. Способами захисту цивільних прав є: відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій,
 9. 5.21. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
  відшкодуванню особою, яка заподіяла шкоду, у повному обсязі. Правовий інститут зобов'язань із заподіяння шкоди складається з відносно невеликого числа правових норм. Ними є норми, включені в ГК РФ (ст. 1064 - 1101). Крім того, Повітряний кодекс і Кодекс торговельного мореплавства передбачають спеціальні положення про відповідальність за заподіяння шкоди. Такі випадки відповідальності містяться
 10. 8.2. Судовий захист прав споживачів. Коло осіб, які мають право пред'являти позов і брати участь у справі
  відшкодування громадським об'єднанням споживачів (їх асоціаціям, спілкам) судових витрат, пов'язаних з розглядом справи, у тому числі витрат по залученню до участі у справі експертів. При зверненні до суду необхідно мати на увазі, що порушені права громадян і організацій захищаються лише протягом певного строку позовної давності. Цивільний кодекс РФ передбачає загальний і
© 2014-2022  yport.inf.ua