Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Шевчук Д. А. Міжнародне приватне право, 2009 - перейти до змісту підручника

9.3. Виконання судових доручень і надання інших видів правової допомоги в міжнародне право

За загальним правилом, юрисдикція судових органів обмежена межами території тієї держави, в якому вони здійснюють свою діяльність. Тим часом в процесі цивільного судочинства у справах за участю іноземних фізичних та юридичних осіб суди досить часто стикаються з необхідністю отримання доказів або здійснення іншої діяльності за межами своєї юрисдикції на території зарубіжних країн. У силу принципу державного суверенітету вчинення подібних дій можливе тільки за наявності згоди тієї країни, в якій ці дії повинні бути здійснені, в порядку судового доручення.
Мова в даному випадку йде, як правило, про звернення суду запитуючої держави до суду запитуваної держави з проханням про вчинення останнім певних процесуальних дій і направлення отриманих результатів автору запиту.
Виконання доручень іноземних судових органів утворює в міжнародне право основу поняття «правова допомога».
Надання правової допомоги здійснюється, як правило, на підставі норм національного законодавства країни виконання судового доручення та міжнародних договорів, що визначають випадки, види і порядок надання правової допомоги. Разом з тим на прохання суду запитуючої держави виконавець запиту може в певних випадках, застосувати і норми іноземного процесуального права.
Основним міжнародним документом, що встановлює порядок виконання судових дорученні та вчинення інших процесуальних дій за кордоном, є Гаазька Конвенція з питань міжнародного цивільного процесу 1954 г (близько 30 держав-учасниць, включаючи Росію). Цим документом допускається можливість направлення доручень з однієї держави в іншу як дипломатичним шляхом, так і за допомогою їх прямої передачі компетентним властям держави, на території якого судове доручення має бути виконане.
Стаття 6 Конвенції 1954 встановлює, що в разі, якщо це допускається відповідними міжнародними угодами, або, якщо такі угоди не укладені, в разі відсутності заперечень з боку держави, на території якого відбувається вручення, документи можуть бути також:
- доставлені поштою безпосередньо зацікавленим особам, які перебувають за кордоном;
- вручені зацікавленим особам через судових виконавців або компетентних посадових осіб держави, де вручення документа виробляється;
- вручені зацікавленим особам через дипломатичних або консульських агентів держави, органи якого звернулися з проханням про доставку відповідних документів.
Під врученні судових документів відповідно до Конвенції може бути відмовлено тільки в тому випадку, якщо держава, на території якого виробляється цей акт, вважатиме, що таке вручення може завдати шкоди її суверенітету або безпеці (ст. 4),
Орган судової влади, до якої звернене судове доручення, зобов'язаний його виконати, користуючись тими ж засобами примусу, які допускаються при виконанні доручень влади запитуваної держави або клопотань зацікавлених сторін. При цьому прийняття примусових заходів не є обов'язковим у тих випадках, коли мова йде про явку сторін у суд (ч. 1 ст. 11).
Орган судової влади, виконуючий доручення, застосовує щодо дотримання необхідних при цьому Формальностей законодавство своєї країни. Однак у випадку, якщо запитувач орган просить про дотримання особливої форми, таке прохання може бути задоволена за тієї умови, що вона не буде суперечити законодавству запитуваної держави (ст. 14).
Відповідно до Конвенції 1954 (ч. 3 ст. 11) у виконанні судового доручення може бути відмовлено в разі:
- якщо не встановлено достовірності документа;
- якщо в запитуваній державі виконання судового доручення не входить до компетенції судової влади;
- якщо держава, на території якої має відбутися виконання доручення, вирішить, що воно може завдати шкоди її суверенітету або безпеці.
Точно так само Конвенція про міжнародне доступі до правосуддя, прийнята в 1980 р., покликана замінити для її держав-учасниць положення розділів III-VI Конвенції 1954 (Росія в цій конвенції також не бере) . Ці розділи стосуються питань внесення застави, надання безоплатної правової допомоги та безоплатної видачі витягів з актів цивільного стану, а також тюремного ув'язнення за борги.
У числі багатосторонніх міжнародних угод, які зачіпають питання міжнародного цивільного процесу, слід також згадати Минскую конвенцію про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, прийняту 22 січня 1993 державами - членами СНД (для Росії ця: конвенція набула чинності з 10 грудня 1994 р.). Відповідно до Мінської конвенції держави-учасниці надають одна одній правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної сторони. Ці дії включають, зокрема: складання та пересилання документів, проведення обшуків, вилучень; пересилку і видачу речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, свідків та експертів; визнання та виконання судових рішень у цивільних справах, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів , а також шляхом вручення документів (ст. 6).
У Конвенції 1993 докладним чином регулюються питання, що стосуються змісту і форми доручень про надання правової допомоги, порядку їх виконання, порядку виклику свідків, потерпілих, цивільних позивачів і відповідачів, їх представників, експертів.
У Російській Федерації процедура виконання доручень іноземних судів і надання інших видів правової допомоги, так само як і порядок звернення судів Росії з дорученнями до компетентних органів зарубіжних держав, регулюються, поряд з положеннями зазначених вище міжнародних договорів, нормами Цивільного процесуального кодексу РРФСР 1964 р. і Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації 1995
Відповідно до ч. 1 і 2 ст. 436 ЦПК РРФСР суди Російської Федерації виконують передані їм в установленому порядку доручення іноземних судів про проведення окремих процесуальних дій (вручення повісток та інших документів, допит сторін і свідків, виробництво експертизи і огляду на місці тощо), за винятком випадків, коли:
- виконання доручення суперечило б суверенітетові РФ або загрожувало б безпеці Росії;
- виконання доручення не входить до компетенції суду.
Виконання доручень у Росії здійснюється судами на основі законодавства РФ.
У свою чергу, ч. 3 і 4 ст. 436 ЦПК встановлюють, що суди РФ можуть звертатися до іноземних судів з дорученнями про виконання окремих процесуальних дій. Порядок зносин російських суден з іноземними судами визначається законодавством Росії та її міжнародними договорами.
Стаття 215 АПК РФ визначає, що арбітражний суд виконує, передані йому в порядку, встановленому федеральними законами чи міжнародними договорами Російської Федерації, доручення судів іноземних держав про виконання окремих процесуальних дій. Доручення не підлягає виконанню: 1) якщо таке виконання суперечить суверенітету РФ або загрожує безпеці Росії, 2) якщо виконання доручення не входить до компетенції арбітражного суду. Виконання арбітражним судом доручень про виконання окремих процесуальних дій провадиться в порядку, що визначаються АПК, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Росії. Пункт 4 ст. 215 передбачає також, що арбітражні суди РФ можуть у встановленому порядку звертатися до судів іноземних держав з дорученнями про виконання окремих процесуальних дій.
Крім того, в даний час на території Російської Федерації продовжують застосовуватися постанова Президії Верховної Ради СРСР «Про заходи з виконання міжнародних договорів СРСР про правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах» від 21 червня 1988 р . та Інструкція Міністерства юстиції СРСР «Про порядок надання судами та органами нотаріату СРСР правової допомоги установам юстиції іноземних держав та про порядок звернення за правовою допомогою до цих установ» від 28 лютого 1972
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 9.3. Виконання судових доручень і надання інших видів правової допомоги в міжнародне приватне право "
 1. § 2. Правове становище публічних утворень
  виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб у порядку, встановленому ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб" від 21 липня 2005 р. N 94-ФЗ * (384) (далі - Закон про розміщення замовлень). Причому функції замовників можуть здійснюватися різними органами в залежності від змісту і мети замовлення
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  виконаних робіт, обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на продане майно та ін.) (див. його статтю: Цивільні організаційно-правові відносини / / Радянська держава і право. 1966. N 10. С. 50-57). У рамках критичної оцінки такої позиції автору поставили в докір необгрунтоване відділення організованості, складовою невід'ємною властивість майнових
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  виконання цієї вимоги (см ., зокрема, п. 3 ст. 574, ст. 584, п. 2 ст. 609 ЦК). Однак в окремих випадках, які за змістом п. 3 ст. 433 ГК є винятками, реєстрація договору виступає умовою дійсності договору, а тому її недотримання тягне його нікчемність. Саме це - спеціальне - наслідок зазначається у п. 1 ст. 165 ЦК, а згадувані тут "випадки,
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  виконання обов'язків опікуна чи піклувальника та ін.) * (422) Згідно п. 3 ст. 146 СК не призначаються опікунами (піклувальниками) особи, хворі на хронічний алкоголізм чи наркоманію, а також особи, які за станом здоров'я не можуть здійснювати обов'язки по вихованню дитини. Перелік відповідних захворювань (злоякісні онкологічні захворювання всіх локалізацій та ін.)
 5. 10. Публічні договори
  виконання робіт або надання послуг, що така організація за характером своєї діяльності повинна здійснювати стосовно кожного, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, енергопостачання, медичне, готельне обслуговування тощо). Наведена стаття об'єднує п'ять норм. Перша забороняє комерційної організації за наявності
 6. 1. Поняття договору возмездного надання послуг
  виконання робіт і надання послуг з виробництва фільму ". Податковий кодекс РФ в ст. 38 називає в числі об'єктів оподаткування, поряд з майном, роботи і послуги, відносячи до "роботам" "діяльність, результати якої мають матеріальне вираження і можуть бути реалізовані для задоволення потреб організації і (або) фізичних осіб", а до послуг - "діяльність , результати якої не
 7. 3. Договір надання послуг і суміжні договори
  виконаної роботи не допускається. Тим часом встановлена договором оплата передбачена не за вчинення фірмою певних дій (представництво в суді), а за прийняття арбітражним судом вигідного для довірителя судового акта, що не відповідає зазначеній нормі закону, характером та природою відносин сторін. Розглядаючи справу, суди всіх інстанцій не взяли до уваги, що вимога
 8. 3.2. приватноправове уніфікація матеріальних норм
  виконання митних формальностей, необхідних для його вивезення, МКАС піддав аналізу умови контракту, наміри і поведінку сторін при виконанні контракту. Цей аналіз проводився на основі приписів ст. 431 ГК РФ (як права країни продавця) з урахуванням положень гл. 4 Принципів УНІДРУА про тлумачення. --- Див : Арбітражна практика за 1996 - 1997 рр.. С. 219 -
 9. Стаття 12. Обов'язки поліції
  виконання інших завдань поліції. Вони тільки й будуть зайняті прибуттям на різні місця такого роду "пригод". 2.6. На місце скоєння злочину, адміністративного правопорушення, місце події прибувати поліція зобов'язана "негайно". "Негайний" - "негайний, без затримок". Відповідно, негайно прибути - значить з'явитися на місці якомога швидше,
 10. § 3. Коллизионно-правове регулювання угод міжнародного характеру
  выполнении строительно-монтажных и других работ по капитальному строительству применяется право страны, где такая деятельность осуществляется или создаются предусмотренные договором результаты (п. 2 ст. 166 Основ гражданского законодательства 1991 г. и ст. 434 ГК МНР). В отношении приемки исполнения по договору принимается во внимание право места исполнения такой приемки, если сторонами не
© 2014-2022  yport.inf.ua