Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010 - перейти до змісту підручника

1.2.1. Вивчення стану земель

Даний вид землевпорядних дій включає:
- геодезичні і картографічні роботи;
- грунтові, геоботанічні, Агрогосподарська та інші спеціальні обстеження і вишукування;
- якісну оцінку земель;
- інвентаризацію земель.
1. Матеріали геодезичних і картографічних робіт є основою для проведення всіх інших землевпорядних дій.
Геодезичні та картографічні роботи виконуються згідно з Федеральним законом від 26 грудня 1995 р. N 209-ФЗ "Про геодезії і картографії".
Під геодезією розуміється область відносин, що виникають в процесі наукової, технічної і виробничої діяльності з визначення фігури, розмірів, гравітаційного поля Землі, координат точок земної поверхні та їх змін в часі.
Під картографією розуміється область відносин, що виникають в процесі наукової, технічної і виробничої діяльності з вивчення, створення і використання картографічних творів, головною частиною яких є картографічні зображення.
Геодезична і картографічна діяльність є єдиними видами землевпорядних робіт, що підлягають ліцензуванню.
2. Грунтові, геоботанічні та інші спеціальні обстеження та вишукування проводяться з метою отримання інформації про стан земель для розробки заходів щодо їх поліпшення і раціонального використання. Умови, терміни і режим використання земель для виконання вишукувальних робіт встановлюються в договорі, що укладається між підприємством, що здійснює роботи, і власником землі або землекористувачем. При цьому ділянки, на яких проводяться роботи, у відповідних правовласників не вилучаються.
Терміни і розміри платежів за користування земельною ділянкою, а також обов'язки з відшкодування збитків і приведення земель у стан, придатний для їх використання за цільовим призначенням, визначаються органом, який прийняв рішення про проведення вишукувальних робіт. Всі зазначені умови, як і саме рішення, узгоджуються з власником землі (землекористувачем).
Підприємства, установи та організації, що здійснюють вишукувальні роботи, зобов'язані за свій рахунок і у встановлені договором терміни привести земельні ділянки у стан, придатний для використання за цільовим призначенням, і по завершенні робіт здати їх за актом власникам землі або землекористувачам.
3. Оцінка якості земель проводиться з метою отримання інформації про властивості землі як засобу виробництва в сільському господарстві.
Оцінка якості земель являє собою виражений у цифрових показниках рівень продуктивної здатності земельних ділянок. Звичайно застосовується стобальна система оцінки земель, коли рівень продуктивної здібності оцінюваних земель виражається у відсотках до максимальної продуктивності земель даного класу. Критерієм оцінки можуть служити різні ознаки, але найчастіше в якості таких приймається середня багаторічна врожайність, отримана на однотипних грунтах при порівняно рівних витратах. У результаті обробки вихідної інформації з метою практичного застосування результатів оцінки складаються оцінні карти, на яких кожна грунтова різновид отримує бал оцінки якості. Надалі на основі отриманої оцінної інформації розробляються шкали порівняльної оцінки земель всередині конкретних господарств, між господарствами, між регіонами і т.д. залежно від практичної необхідності.
Оцінка якості земель має практичне значення при перекладі земель сільськогосподарського призначення в інші категорії земель.
4. Інвентаризація земель - вид землевпорядних робіт з детального та цілеспрямованому обстеженню земельних ділянок. Інвентаризація земель проводиться для уточнення або встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж (без закріплення на місцевості), виявлення невикористовуваних, нераціонально використовуваних або використовуються не за цільовим призначенням та не у відповідності з дозволеним використанням земельних ділянок. Конкретна мета і зміст інвентаризації визначаються рішенням відповідного органу про її проведення.
Інвентаризація земель може проводитися на всій території Російської Федерації, на територіях суб'єктів Російської Федерації, на територіях муніципальних утворень та інших адміністративно-територіальних утворень, на землях окремих категорій, в територіальних зонах, в яких існує загроза виникнення процесів, що роблять негативний вплив на стан земель, відносно груп земельних ділянок або в межах окремих ділянок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2.1. Вивчення стану земель "
 1. § 1. Поняття і зміст землеустрою
  вивченню стану земель, планування та організації раціонального використання земель та їх охорони, опису місця розташування і (або) встановленню на місцевості меж об'єктів землеустрою, організації раціонального використання громадянами та юридичними особами земельних ділянок для здійснення сільськогосподарського виробництва, а також з організації територій, що використовуються громадами
 2. Стаття 68. Землевпорядкування
  вивченню стану земель, планування та організації раціонального використання земель та їх охорони, опису місця розташування і (або) встановленню на місцевості меж об'єктів землеустрою, організації раціонального використання громадянами та юридичними особами земельних ділянок для здійснення сільськогосподарського виробництва , а також з організації територій, що використовуються громадами
 3. § 2. Місцева адміністрація
  вивчення, узагальнення та поширення передових форм і методів роботи органів місцевого самоврядування, підготовка проектів правових актів глави місцевої адміністрації з питань, що входять до компетенції відділу. Організаційний відділ бере участь у підготовці питань, пов'язаних з розвитком територіального громадського самоврядування. Він здійснює перевірку за листами, заявами і скаргами
 4. § 1. Підряд
  вивчення місцевості, її рельєфу, грунтів і т. д. для подальшої розробки технічної документації, по якій буде вестися будівництво. Для виконання проектних та вишукувальних робіт замовник повинен передати підрядникові завдання на проектування, в якому визначається предмет договору. Отримавши завдання на проектування та при необхідності інші вихідні дані, підрядник зобов'язаний виконати
 5. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  вивчення та освоєння. Недоторкане підземний простір надр і що містяться в надрах корисні копалини, енергетичні та інші ресурси відносяться до державної власності. Водночас громадяни можуть здійснювати в установленому порядку право користування надрами, а добуті з надр корисні копалини та інші ресурси можуть належати громадянам на праві приватної власності. При цьому
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  вивчення в інших розділах підручника або в рамках інших навчальних дисциплін. * (768) Наприклад, придбання трофеїв, контрибуцій, репарацій, має власне, швидше міжнародне і до того ж публічно-правове, регулювання. Див підр.: Белов В.А. Цивільне право: Загальна та Особлива частини: підручник. М., 2003. С. 487. * (769) Сюди, мабуть, слід включити такі традиційні для римського і
 7. Передмова
  вивчення та впровадження принципах - сталого розвитку, всебічного юридичного забезпечення екологічних відносин в період правової реформи, неформального міжнародного співробітництва в галузі охорони середовища. По-новому викладається "гуманітарний" розділ програми: тут екологічні права пов'язуються з відповідними обов'язками - вони не можуть бути одні без інших. Крім того,
 8. § 1. Соціальна обумовленість екологічного права
  вивчення закономірностей забезпечення природних умов життя людини, аналізу та узагальнення, наявних тут досвіду і труднощів, встановлення обов'язкового мінімуму знань для кожного росіянина. У навчальних закладах різного профілю під різними кутами зору вивчаються різні, в тому числі згадані вище, аспекти екології. У всіх без винятку вищих навчальних закладах Росії введено з
 9. § 5. Об'єкти охорони навколишнього середовища
  вивчення та освоєння. До надр відноситься і поверхня землі, якщо вона містить запаси корисних копалин. Головних проблем дві - комплексне використання мінеральних ресурсів зважаючи на їх невозобновляемость і поховання в надра відходів, особливо токсичних. Правове регулювання охорони надр землі здійснюється у Федеральному законі "Про надра" 1995 г. *
 10. § 1. Правове регулювання економічного механізму охорони середовища
  вивченості; може включати рекомендації з використання, пропозиції з охорони *. ___ * Див: Реймерс Н. Ф. Природокористування. Словник-довідник. М.: Думка, 1990. Планування, фінансування та ліцензування Планування заходів по oxране навколишнього середовища здійснюється на основі програм, прогнозів
© 2014-2022  yport.inf.ua