Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

14.3. Договір поставки

За договором поставки постачальник-продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін (або терміни) вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням.
У випадку, коли при укладенні договору поставки між сторонами виникли розбіжності за окремими умовами договору, сторона, що запропонувала укласти договір і яка від іншої сторони пропозиція про погодження цих умов, повинна протягом тридцяти днів з дня отримання цієї пропозиції, якщо інший строк не встановлений законом або не узгоджений сторонами, вжити заходів за погодженням відповідних умов договору або письмово повідомити іншу сторону про відмову від його укладення.
У випадку, коли сторонами передбачена поставка товарів протягом строку дії договору поставки окремими партіями і терміни поставки окремих партій (періоди поставки) у ньому не визначені, то товари повинні поставлятися рівномірними партіями помісячно, якщо інше не випливає із закону, інших правових актів, змісту зобов'язання або звичаїв ділового обороту. Поряд з визначенням періодів поставки в договорі поставки може бути встановлений графік поставки товарів (декадний, добовий, вартовий і т. п.).
Поставка товарів здійснюється постачальником шляхом відвантаження (передачі) товарів покупцю, який є стороною договору поставки, або особі, вказаній у договорі в якості одержувача.
У випадках, коли в договорі не визначено, яким видом транспорту або на яких умовах здійснюється доставка, право вибору виду транспорту або визначення умов доставки товарів належить постачальникові.
Договором поставки може бути передбачено одержання товарів покупцем (одержувачем) у місці знаходження постачальника (вибірка товарів).
Покупець (одержувач) зобов'язаний вчинити всі необхідні дії, щоб забезпечити прийняття товарів, поставлених відповідно до договору поставки, оглянути і перевірити товар на кількість і якість.
Наслідки поставки товарів неналежної якості
Покупець (одержувач), якому поставлені товари неналежної якості, має право пред'явити постачальнику за своїм вибором наступні вимоги: пропорційного зменшення ціни; безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товару.
У разі істотного порушення вимог до якості товару (виявлення непереборних недоліків, недоліків, які не можуть бути усунені без невідповідних витрат або витрат часу чи виявляються неодноразово, або виявляються знову після їх усунення, та інших подібних недоліків) покупець має право за своїм вибором: відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми; вимагати заміни товару неналежної якості товаром, відповідним договором.
Виняток становлять випадки, коли постачальник, який одержав повідомлення покупця про недоліки поставлених товарів, без зволікання замінить поставлені товари товарами належної якості. Якщо постачальник не поставив передбачену договором поставки кількість товарів або не виконав вимоги покупця про заміну недоброякісних товарів або про доукомплектування товарів у встановлений строк, покупець має право придбати непоставлені товари в інших осіб з віднесенням на постачальника всіх необхідних і розумних витрат на їх придбання.
Покупець (одержувач) має право відмовитися від оплати товарів неналежної якості та некомплектних товарів, а якщо такі товари оплачені, зажадати повернення сплачених сум надалі до усунення недоліків та доукомплектування товарів або їх заміни.
Встановлена законом або договором поставки неустойка за недопоставку або прострочення поставки товарів стягується з постачальника до фактичного виконання зобов'язання в межах його обов'язки заповнити недопоставлена кількість товарів в наступних періодах поставки, якщо інший порядок сплати неустойки не встановлений законом або договором.
Поставка для державних або муніципальних потреб
Поставка товарів для державних або муніципальних потреб здійснюється на основі державного або муніципального контракту на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, а також укладаються відповідно з ним договорів поставки товарів для державних або муніципальних потреб. До відносин з поставки товарів для державних або муніципальних потреб застосовуються правила про договір поставки. Щодо державного чи муніципальних контрактом на поставку товарів для державних або муніципальних потреб постачальник (виконавець) зобов'язується передати товари державному або муніципальному замовнику або за його вказівкою іншій особі, а державний чи муніципальний замовник зобов'язується забезпечити оплату поставлених товарів.
Державний або муніципальний контракт укладається на основі замовлення на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, що розміщується в
порядку, передбаченому законодавством про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт , надання послуг для державних і муніципальних потреб. Висновок державного або муніципального контракту є обов'язковим для постачальника (виконавця) лише у випадках, встановлених законом та за умови відшкодування замовником всіх збитків.
Порядок укладення державного або муніципального контракту
Проект державного або муніципального контракту розробляється державним чи муніципальним замовником і направляється постачальнику (виконавцю), якщо інше не передбачено угодою між ними.
Сторона, яка одержала проект державного або муніципального контракту, не пізніше тридцятиденного терміну підписує його і повертає один примірник державного або муніципального контракту іншій стороні, а при наявності розбіжностей за умовами державного або муніципального контракту в цей же термін складає протокол розбіжностей і направляє його разом з підписаним державним чи муніципальним контрактом іншій стороні або повідомляє її про відмову від укладення державного або муніципального контракту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.3. Договір поставки "
 1. Контрольні питання до § 5.10
  1. Поняття договору поставки, його зміст. 2. Укладення договору поставки. 3. Виконання договору поставки. 4. Порядок і терміни приймання товарів. 5. Відповідальність за порушення зобов'язань по
 2. Стаття 508. Періоди поставки товарів
  1. У разі, коли сторонами передбачена поставка товарів протягом строку дії договору поставки окремими партіями і терміни поставки окремих партій (періоди поставки) у ньому не визначені, то товари повинні поставлятися рівномірними партіями помісячно, якщо інше не випливає із закону, інших правових актів, істоти зобов'язання або звичаїв ділового обороту. 2. Поряд з визначенням
 3. Стаття 521. Неустойка за недопоставку або прострочення поставки товарів
  Встановлена законом або договором поставки неустойка за недопоставку або прострочення поставки товарів стягується з постачальника до фактичного виконання зобов'язання в межах його обов'язки заповнити недопоставлена кількість товарів в наступних періодах поставки, якщо інший порядок сплати неустойки не встановлений законом або
 4. Стаття 523. Одностороння відмова від виконання договору поставки
  1. Одностороння відмова від виконання договору поставки (повністю або частково) або одностороння його зміна допускаються в разі істотного порушення договору однією зі сторін (абзац четвертий пункту 2 статті 450). 2. Порушення договору поставки постачальником передбачається істотним у випадках: поставки товарів неналежної якості з недоліками, які не можуть бути усунені в
 5. Стаття 525. Підстави поставки товарів для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Поставка товарів для державних або муніципальних потреб здійснюється на основі державного або муніципального контракту на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, а також укладаються відповідно з ним договорів поставки товарів для державних або муніципальних потреб (пункт 2 статті 530). (В ред.
 6. Права та обов'язки СТОРІН за договором поставки
  . За договором поставки постачальник и покупець мают взаємні права та обов'язки. Так, постачальник, Незалежності від других умів договором поставки, зобов'язаний: 1) за свой рахунок упакуваті товар (за вінятком товару, Який Прийнято поставляти без упаковки), 2) поставити товар на умів договором; 3) своєчасно повідоміті покупця про Готовність ПРОДУКЦІЇ до відправлення (відвантаження), 4)
 7. Зміна та розірвання договору поставки.
  Умови договору поставки в Период его Виконання могут буті змінені за взаємною Згідно сторін. Крім того, сторони могут дійті Згоди про Дострокове розірвання даного договору. Одностороння відмова від Виконання договору поставки (Цілком або частково) допускається Тільки у випадка Порушення договору однією Зі СТОРІН (ст. 615 ЦК України). Відповідно до ст. 654 ЦК України зміна або розірвання
 8. Стаття 511. Заповнення недопоставки товарів
  1. Постачальник, який допустив недопоставку товарів у окремому періоді поставки, зобов'язаний заповнити недопоставлена кількість товарів у наступному періоді (періодах) у межах строку дії договору поставки, якщо інше не передбачено договором. 2. У разі, коли товари відвантажуються постачальником кільком одержувачам, зазначеним у договорі поставки або відвантажувальної рознарядкою покупця, товари,
 9. Стаття 509. Порядок поставки товарів
  1. Поставка товарів здійснюється постачальником шляхом відвантаження (передачі) товарів покупцю, який є стороною договору поставки, або особі, вказаній у договорі в якості одержувача. 2. У разі, коли договором поставки передбачено право покупця давати постачальнику вказівки про відвантаження (передачі) товарів одержувачам (відвантажувальні рознарядки), відвантаження (передача) товарів здійснюється
 10. Стаття 535. Договір контрактації
  1. За договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується передати вирощену (зроблену) їм сільськогосподарську продукцію заготівельникові - особі, яка здійснює закупівлі такої продукції для переробки або продажу. КонсультантПлюс: примітка. Про закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства для державних потреб див. також
 11. Стаття 516. Розрахунки за товари, що
  1. Покупець оплачує товари, що поставляються з дотриманням порядку і форми розрахунків, передбачених договором поставки. Якщо угодою сторін порядок і форма розрахунків не визначені, то розрахунки здійснюються платіжними дорученнями. 2. Якщо договором поставки передбачено, що оплата товарів здійснюється одержувачем (платником) і останній безпідставно відмовився від оплати або не
 12. Список рекомендованої літератури
  1. Білоус Ж А. Предмет договору купівлі-продаж та постачання / / Часопис Київ, ун-ту права. - 2002. - № 3. - З 35-42. 2. Захар'їна А.В. Договір поставки: Практ. пособ. - М.: ДІС, 2004. - 128 с 3. Притика Д.М., Осетинський А.І. Правове регулювання поставок. - К., 1989. - 255 с. 4. Яновський А. Інкотермс: Умови поставок товарів / / Підприємництво, господарство і право. - 1997. - № 4. -
 13. Стаття 506. Договір поставки
  За договором поставки постачальник-продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним
 14. Стаття 522. Погашення однорідних зобов'язань по декількох договорах поставки
  1. У випадках, коли постачання однойменних товарів здійснюється постачальником покупцеві одночасно за кількома договорами поставки і кількість поставлених товарів недостатньо для погашення зобов'язань постачальника по всіх договорах, поставлені товари повинні зараховуватися в рахунок виконання договору, вказаного постачальником при здійсненні поставки або без зволікання після поставки. 2.
 15. Стаття 532. Оплата товару за договором поставки товарів для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) При поставці товарів покупцям за договорами поставки товарів для державних або муніципальних потреб оплата товарів виробляється покупцями за цінами, обумовленими у відповідності з державним або муніципальним контрактом, якщо інший порядок визначення цін і розрахунків не передбачено державним чи муніципальним контрактом. (У
 16. Стаття 507. Врегулювання розбіжностей при укладенні договору поставки
  1. У разі, коли при укладенні договору поставки між сторонами виникли розбіжності за окремими умовами договору, сторона, запропонувала укласти договір і яка від іншої сторони пропозиція про погодження цих умов, повинна протягом тридцяти днів з дня отримання цієї пропозиції, якщо інший строк не встановлений законом або не узгоджений сторонами, вжити заходів за погодженням
 17. Стаття 519. Наслідки поставки некомплектних товарів
    1. Покупець (одержувач), якому поставлені товари з порушенням умов договору поставки, вимог закону, інших правових актів чи зазвичай пропонованих вимог до комплектності, має право пред'явити постачальнику вимоги, передбачені статтею 480 цього Кодексу, за винятком випадку, коли постачальник, який одержав повідомлення покупця про некомплектності поставлених товарів, без
© 2014-2022  yport.inf.ua