Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

16.3. Оренда транспортних засобів

Договір оренди (фрахтування на час) транспортного засобу з екіпажем Орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння та користування і надає своїми силами послуги по управлінню ним і за його технічної експлуатації . Договір оренди транспортного засобу з екіпажем повинен бути укладений у письмовій формі незалежно від його терміну.
Орендодавець протягом усього терміну договору оренди транспортного засобу з екіпажем зобов'язаний підтримувати належний стан зданого в оренду транспортного засобу, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту і надання необхідного приладдя.
Члени екіпажу є працівниками орендодавця. Вони підпорядковуються розпорядженням орендодавця, які належать до управління і технічної експлуатації, і розпорядженням орендаря, стосуються комерційної експлуатації транспортного засобу. Якщо договором оренди не передбачено інше, витрати по оплаті послуг членів екіпажу, а також витрати на їх утримання несе орендодавець.
У разі загибелі або пошкодження орендованого транспортного засобу орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки, якщо останній доведе, що загибель або пошкодження транспортного засобу відбулися за обставинами, за які орендар відповідає згідно з законом або договором оренди.
Договір оренди транспортного засобу без екіпажу
Орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння і користування без надання послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу повинен бути укладений у письмовій формі незалежно від його терміну.
Орендар протягом усього терміну договору оренди транспортного засобу без екіпажу зобов'язаний підтримувати належний стан орендованого транспортного засобу, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту. Орендар своїми силами здійснює управління орендованим транспортним засобом і його експлуатацію, як комерційну, так і технічну.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.3. Оренда транспортних засобів "
 1. Стаття 642. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу
  За договором оренди транспортного засобу без екіпажу орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння і користування без надання послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації. Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий строк (стаття 621) до договору
 2. Стаття 632. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем
  За договором оренди (фрахтування на час) транспортного засобу з екіпажем орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння та користування і надає своїми силами послуги по управлінню ним і за його технічної експлуатації. Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору оренди
 3. Список рекомендованої літератури
  1. Вавілін Є.В. Оренда транспортних засобів. - Саратов, 2001. -115с. 2. Вакулович Е.В. Договір орендують транспортних ЗАСОБІВ: Авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. довід. -X., 2002.-19 с. 3. Левенсон Д.С. Договір оренди транспортних засобів. - М., 1969.-119
 4. Стаття 634. Обов'язок орендодавця за змістом транспортного засобу
  Орендодавець протягом усього терміну договору оренди транспортного засобу з екіпажем зобов'язаний підтримувати належний стан зданого в оренду транспортного засобу, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту і надання необхідних
 5. Стаття 647. Договори з третіми особами про використання транспортного засобу
  1. Якщо договором оренди транспортного засобу без екіпажу не передбачено інше, орендар має право без згоди орендодавця здавати орендоване транспортний засіб у суборенду на умовах договору оренди транспортного засобу з екіпажем або без екіпажу. 2. Орендар має право без згоди орендодавця від свого імені укладати з третіми особами договори перевезення та інші договори, якщо вони не
 6. Стаття 633. Форма договору оренди транспортного засобу з екіпажем
  Договір оренди транспортного засобу з екіпажем повинен бути укладений у письмовій формі незалежно від його терміну. До такого договору не застосовуються правила про реєстрацію договорів оренди, передбачені пунктом 2 статті 609 справжнього
 7. Стаття 643. Форма договору оренди транспортного засобу без екіпажу
  Договір оренди транспортного засобу без екіпажу повинен бути укладений у письмовій формі незалежно від його терміну. До такого договору не застосовуються правила про реєстрацію договорів оренди, передбачені пунктом 2 статті 609 справжнього
 8. Стаття 649. Особливості оренди окремих видів транспортних засобів
  Транспортними статутами і кодексами можуть бути встановлені інші, крім передбачених цим параграфом, особливості оренди окремих видів транспортних засобів без надання послуг з управління та технічної
 9. Стаття 641. Особливості оренди окремих видів транспортних засобів
  Транспортними статутами і кодексами можуть бути встановлені інші, крім передбачених цим параграфом, особливості оренди окремих видів транспортних засобів з наданням послуг з управління та технічної
 10. Стаття 638. Договори з третіми особами про використання транспортного засобу
  1. Якщо договором оренди транспортного засобу з екіпажем не передбачено інше, орендар має право без згоди орендодавця здавати транспортний засіб у суборенду. 2. Орендар в рамках здійснення комерційної експлуатації орендованого транспортного засобу має право без згоди орендодавця від свого імені укладати з третіми особами договори перевезення та інші договори, якщо вони не
 11. Стаття 625. Особливості окремих видів оренди та оренди окремих видів майна
  До окремих видів договору оренди та договорів оренди окремих видів майна (прокат, оренда транспортних засобів, оренда будівель і споруд, оренда підприємств, фінансова оренда) положення, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо інше не встановлено правилами цього Кодексу про ці
 12. Стаття 644. Обов'язок орендаря за змістом транспортного засобу
  Орендар протягом усього терміну договору оренди транспортного засобу без екіпажу зобов'язаний підтримувати належний стан орендованого транспортного засобу, включаючи здійснення поточного та капітального
 13. Контрольні питання до § 5.11
  1. Поняття договору оренди, права та обов'язки сторін. 2. Наслідки переходу права власності на майно, здане в оренду, до іншої особи. Викуп орендованого майна. 3. Види договору оренди: прокат, оренда транспортних засобів, будівель, споруд, підприємств, фінансовий лізинг, житловий
 14. Стаття 635. Обов'язки орендодавця з управління та технічної експлуатації транспортного засобу
  1. Надані орендарю орендодавцем послуги з управління і технічної експлуатації транспортного засобу повинні забезпечувати його нормальну і безпечну експлуатацію відповідно до цілей оренди, зазначеними в договорі. Договором оренди транспортного засобу з екіпажем може бути передбачений більш широке коло послуг, що надаються орендарю. 2. Склад екіпажу транспортного
 15. Стаття 637. Страхування транспортного засобу
  Якщо інше не передбачено договором оренди транспортного засобу з екіпажем, обов'язок страхувати транспортний засіб і (або) страхувати відповідальність за шкоду, яка може бути заподіяна ним або у зв'язку з його експлуатацією, покладається на орендодавця в тих випадках, коли таке страхування є обов'язковим у силу закону або
 16. Стаття 639. Відповідальність за шкоду, заподіяну транспортному засобу
  У разі загибелі або пошкодження орендованого транспортного засобу орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки, якщо останній доведе, що загибель або пошкодження транспортного засобу відбулися за обставинами, за які орендар відповідає відповідно до закону або договором
 17. Стаття 646. Обов'язок орендаря по оплаті витрат на утримання транспортного засобу
  Якщо інше не передбачено договором оренди транспортного засобу без екіпажу, орендар несе витрати на утримання орендованого транспортного засобу, його страхування, включаючи страхування своєї відповідальності, а також витрати, виникають у зв'язку з його
 18. Ф
  Фактична неможливість виконання зобов'язання VIII, 36, § 2 (3) - с. 63 Факультативні зобов'язання VIII, 35, § 3 (2) - с. 25 - 26 Фідуция VIII, 37, § 6 (1) - с. 114 Фікція X, 45, § 6 (4) - с. 503 Фінансова оренда - види Ф. а. X, 45, § 6 (2) - с. 497 - 499 - виконання договору Ф. а. X, 45, § 6 (4) - с. 503 - 506 - поняття договору Ф. а. X, 45, § 6 (1) - с. 495; X, 45, § 6
© 2014-2022  yport.inf.ua