ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко . Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

23.5. Договір простого товариства

За договором простого товариства (договору про спільну діяльність) двоє або кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти
без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої не суперечить закону мети.
Сторонами договору простого товариства, укладається для здійснення підприємницької діяльності, можуть бути тільки індивідуальні підприємці і (або) комерційні організації.
Внеском товариша визнається все те, що він вносить у спільну справу, в тому числі гроші, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки.
Внесене товаришами майно, яким вони володіли на праві власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи визнаються їхньою спільною частковою власністю, якщо інше не встановлено законом або договором простого товариства або не випливає із суті зобов'язання.
При веденні спільних справ кожний товариш має право діяти від імені всіх товаришів, якщо договором простого товариства не встановлено, що ведення справ здійснюється окремими учасниками або спільно всіма учасниками договору простого товариства.
При спільному веденні справ для вчинення кожного правочину потрібна згода всіх товаришів. Порядок покриття витрат і збитків, пов'язаних із спільною діяльністю товаришів, визначається їх угодою. При відсутності такої угоди кожний товариш несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільну справу.
Угода, повністю звільняє будь-кого з товаришів від участі в покритті загальних витрат або збитків, мізерно . Прибуток, отриманий товаришами в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів товаришів у спільну справу, якщо інше не передбачено договором простого товариства або іншою угодою товаришів. Угода про усунення будь-кого з товаришів від участі в прибутку мізерно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "23.5. Договір простого товариства "
 1. 1. Види простих товариств
  Залежно від суб'єктного складу учасників, поставлених ними загальних цілей, характеру діяльності та інших умов товариського угоди можна виділити такі види договорів простого товариства (і відповідно види простих товариств): 1) договір простого товариства, пов'язаний з підприємницькою діяльністю (просте торговельне або комерційне товариство); 2) договір
 2. Стаття 1041. Договір простого товариства
  1. За договором простого товариства (договору про спільну діяльність) двоє або кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої не суперечить закону мети. 2. Сторонами договору простого товариства, що укладається для здійснення підприємницької діяльності, можуть бути
 3. Стаття 1051. Відмова від безстрокового договору простого товариства
  Заява про відмову товариша від безстрокового договору простого товариства має бути зроблено ним не пізніше ніж за три місяці до передбачуваного виходу з договору. Угода про обмеження права на відмову від безстрокового договору простого товариства є
 4. Форма договору простого товариства
  . Глава 55 ГК не містить спеціальних вимог щодо форми договору простого товариства. Тому підлягають застосуванню загальні положення цивільного законодавства (ст. 158-163 ЦК). Водночас із суті договору простого товариства (триває характер, наявність спільного майна тощо) випливає, що на практиці використання усної форми зустрічається вкрай рідко, навіть якщо формально
 5. Негласне товариство
  Негласним товариством визнається просте товариство, існування якого згідно з договором не розкривається для третіх осіб. Договір про негласне товаристві містить загальне для всіх товаришів положення про нерозголошення самого існування спільної діяльності. Для негласного товариства характерно наступне: а) кожен з учасників негласного товариства відповідає перед
 6. Стаття 1054. Негласне товариство
  1. Договором простого товариства може бути передбачено, що його існування не розкривається для третіх осіб (негласне товариство). До такого договору застосовуються передбачені цією главою правила про договір простого товариства, якщо інше не передбачено цією статтею або не випливає із суті негласного товариства. 2. У відносинах з третіми особами кожний з
 7. Список рекомендованої літератури
  1. Погуляєв СЮ. Передача технології як вклад в просте товариство: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. довід. - X., 2002. - 19 с. 2. Спільна діяльність. Договір простого товариства: Правове регулювання. Бухгалтерський облік. Оподаткування. -М.: ПРІОР, 1997.-75 с. 3. Матанцев І.В., Котляревська Д.І. Особливості внесення вкладів учасниками договору простого
 8. Стаття 1053. Відповідальність товариша, щодо якої договір простого товариства розірвано
  У разі, коли договір простого товариства не був припинений в результаті заяви будь-кого з учасників про відмову від подальшої у ньому участі або розірвання договору на вимогу одного з товаришів, особа, участь якого в договорі припинилася, відповідає перед третіми особами за спільними зобов'язаннями, які виникли в період його участі в договорі, так, як якби воно залишилося учасником
 9. Термін договору простого товариства
  . Строк не є істотною умовою договору простого товариства. Тому можливе існування як термінових, так і безстрокових договорів простого товариства. Закон не обмежує товаришів у виборі способу узгодження строку дії договору, який може бути визначений, наприклад, шляхом вказівки на конкретну календарну дату або за допомогою вказівки на мету як отменітельное
 10. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Козлова Н.В. Установчий договір про створення комерційних товариств і товариств. М., 1993. Масляєв А.І., Масляєв І.А. Договір про спільну діяльність у радянському цивільному праві. М., 1988. Романець Ю.В. Договір простого товариства і подібні йому договори (питання теорії і судової практики) / / ВВАС РФ. 1999. N 12. Савельєв А.Б. Договір простого товариства в російському цивільному
енциклопедія  бешбармак  яловичина  кабачки  начинка