Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

23.4. Договір комерційної концесії

За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також права на інші передбачені договором об'єкти виключних прав, зокрема на комерційне позначення, секрет виробництва (ноу-хау).
Сторонами за договором комерційної концесії можуть бути комерційні організації та громадяни, зареєстровані як індивідуальних підприємців. Договір комерційної концесії повинен бути укладений у письмовій формі, підлягає державній реєстрації у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Договором комерційної концесії може бути передбачено право користувача дозволяти іншим особам використання наданого йому комплексу виключних прав або частини цього комплексу на умовах субконцесії.
З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, користувач зобов'язаний:
використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності засоби індивідуалізації правовласника зазначеним у договорі чином;
забезпечувати відповідність якості вироблених ним на основі договору товарів, виконуваних робіт, надання послуг якості аналогічних товарів, робіт чи послуг, вироблених, виконуваних або надаваних безпосередньо правовласником;
дотримуватися інструкції і вказівки правовласника;
надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послугу) безпосередньо у прав оо бладателя;
не розголошувати секрети виробництва (ноу-хау) правовласника та іншу одержану від нього конфіденційну комерційну інформацію;
надати обумовлену кількість субконцесії, якщо такий обов'язок передбачений договором;
інформувати покупців (замовників) про те, що він використовує засоби індивідуалізації чинності договору комерційної концесії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23.4. Договір комерційної концесії "
 1. Стаття 1036. Зміна договору комерційної концесії
  (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 231-ФЗ) 1. Договір комерційної концесії може бути змінений відповідно до правил глави 29 цього Кодексу. 2. Зміна договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому пунктом 2 статті 1028 справжнього
 2. Стаття 1029. Комерційна субконцесія
  1. Договором комерційної концесії може бути передбачено право користувача дозволяти іншим особам використання наданого йому комплексу виключних прав або частини цього комплексу на умовах субконцесії, погоджених ним із правоволодільцем або визначених у договорі комерційної концесії. У договорі може бути передбачено обов'язок користувача надати протягом
 3. Стаття 1035. Переважне право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк
  (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 216-ФЗ) 1. Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, після закінчення терміну договору комерційної концесії має переважне право на укладення договору на новий термін. При укладенні договору комерційної концесії на новий строк умови договору можуть бути змінені за згодою сторін. 2. Якщо правовласник відмовив
 4. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Дьяченко Д. Фатальний успіх концесії / / Бізнес-Адвокат. 2000. N 5. Євдокимова В. Франшиза і договір комерційної концесії в Цивільному кодексі Російської Федерації / / Господарство право. 1997. N 12. Нам К. Комерційна концесія / / Бізнес-Адвокат. 1997. N
 5. Стаття 1028. Форма і реєстрація договору комерційної концесії
  1. Договір комерційної концесії повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми договору тягне його недійсність. Такий договір вважається нікчемним. 2. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності. При недотриманні цієї вимоги договір вважається нікчемним.
 6. Стаття 1031. Обов'язки правовласника
  1. Правовласник зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав. (П. 1 в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 231-ФЗ) 2.
 7. Стаття 1027. Договір комерційної концесії
  1. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також права на інші передбачені
 8. Правове регулювання
  . Основні положення про договір комерційної концесії інкорпоровані в гол. 54 ГК. Крім того, до відносин, що виникають з договору комерційної концесії, за аналогією закону можуть бути також застосовані правила розд. VII ГК про ліцензійному договорі (ст. 1235-1238 гл. 69 ЦК), якщо це не суперечить положенням гл. 54 ЦК та суті договору комерційної концесії. При цьому ряд норм, що регулюють
 9. Стаття 1030. Винагорода за договором комерційної концесії
  Винагорода за договором комерційної концесії може виплачуватися користувачем правоволодільцеві у формі фіксованих разових і (або) періодичних платежів, відрахувань від виручки, націнки на оптову ціну товарів, переданих правовласником для перепродажу, або в іншій формі, передбаченій договором. (В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N
 10. Договір комерційної концесії
  Договір комерційної концесії - це угода, в силу якого одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, що належать правовласнику, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне
 11. 61. Відповідальність за порушення умов договору комерційної концесії
  Відповідальність сторін за договором комерційної концесії має дві сторони: 1) це відповідальність сторін договорав рамках їхніх договірних зобов'язань один перед одним. Крім загальних підстав відповідальності за порушення випливають з договорів зобов'язань (ст. 393-406 ГКРФ) - випадки не здійснення платежу, порушення умов договору або виходу за його рамки, до сторін можуть застосовуватися
 12. Зміст договору комерційної концесії
  . Предметом договору є комплекс виключних прав, а також комерційний досвід, знання, комерційна інформація правовласника. Чи не є предметом договору так звана «ділова репутація», хоча вона і враховується при визначенні ціни договору. На відміну від ліцензійного договору предмет договору комерційної концесії значно ширше, ніж предмет ліцензійного договору, і включає
 13. Стаття 1040. Наслідки припинення виключного права, користування яким надано за договором комерційної концесії
  Якщо в період дії договору комерційної концесії закінчився термін дії виключного права, користування яким надано за цим договором, або таке право припинилося на іншій підставі, договір комерційної концесії продовжує діяти, за винятком положень, що відносяться до припинилося право, а користувач, якщо інше не передбачено договором, має право вимагати
 14. 60. Зміст і особливості договору комерційної концесії
  Сторонами договору комерційної концессіімогут бути виключно особи, наділені підприємницьким статусом у встановленому законом порядку: комерційні організації та індивідуальні підприємці, в тому числі іноземні. Підприємницький статус повинен бути офіційно закрепленза особою - стороною договору комерційної концесії. Не може бути стороною договору комерційної концесії
© 2014-2020  yport.inf.ua