Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1035. Переважне право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк


(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 216-ФЗ)
1. Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, після закінчення терміну договору комерційної концесії має переважне право на укладення договору на новий термін.
При укладенні договору комерційної концесії на новий строк умови договору можуть бути змінені за згодою сторін.
2. Якщо правовласник відмовив користувачеві в укладенні договору комерційної концесії на новий строк, але протягом року з дня закінчення терміну договору з ним уклав з іншою особою договір комерційної концесії, за яким надані ті ж права, які були надані користувачеві за припинити Договір, на тих же умовах, користувач має право вимагати за своїм вибором в суді переведення на себе прав та обов'язків за укладеним договором та відшкодування збитків, завданих відмовою поновити з ним договір комерційної концесії, або тільки відшкодування таких збитків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1035. Переважне право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. § 4. Зміна і розірвання договору комерційної концесії
  Переважне право укладення договору на новий термін. Нерідко в договори комерційної концесії включається положення про те, що договір після закінчення його терміну вважається автоматично поновленим на новий термін, якщо жодна із сторін не відмовилася від цього. Однак навіть якщо така умова в договорі відсутня, згідно зі ст. 1035 ЦК після закінчення терміну договору справний, тобто не Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 3. 1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
  § 9. Комерційна концесія
 4. Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
  7. Поновлення, зміна та припинення договору
 5. Поновлення договору Однією з характерних рис договору комерційної концесії є наділення користувача, який сумлінно виконував свої обов'язки протягом усього терміну дії договору, правом на укладення нового договору на тих же умовах (право на поновлення договору). Зазначене право користувача знайшло відображення в п. 1 ст. 1035 ЦК, згідно з яким користувач,
  1. Поняття і основні різновиди інвестиційних угод
 6. У XX в. досить широкого поширення набула практика укладання так званих інвестиційних угод між іноземними інвесторами, з одного боку, та приймаючими державами (державами, на території яких здійснює свою підприємницьку діяльність іноземний інвестор), з іншого боку. Історично першими
  Переважне право укладення договору на новий термін
 7. . Нерідко в договори комерційної концесії включається положення про те, що договір після закінчення його терміну вважається автоматично поновленим на новий термін, якщо жодна із сторін не відмовилася від цього. Однак навіть якщо така умова в договорі відсутня, згідно зі ст. 1035 ЦК після закінчення терміну договору справний, тобто не порушував своїх обов'язків користувач, має
  Форма договору комерційної концесії
 8. . Відповідно до ст. 1028 Цивільного кодексу РФ договір комерційної концесії повинен бути укладений у письмовій формі під страхом визнання недійсним, а також підлягає реєстрації органом, що здійснює реєстрацію юридичної особи або індивідуального підприємця, що виступає за договором як правовласника. Якщо правовласник зареєстрований як юридичної
  § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
 9. Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
  Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 10. 1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
  1. AD HOC [ад хок] - для данного случая, для этой цели 2. AD REFERENDUM [ад рэфэрэндум] - к докладу (отложить для дальнейшего рассмотрения) 3. A FORTIORI [а фортиори] - тем более 4. A POSTERIORI [а постэриори] - на основании опыта, с возникшей позднее точки зрения 5. A PRIORI [а приори] - заранее, предварительно 6. BONA FIDE [бона фидэ] - честно, добросовестно 7. CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua