Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності, 2011 - перейти до змісту підручника

60. Зміст і особливості договору комерційної концесії


Сторонами договору комерційної концессіімогут бути виключно особи, наділені підприємницьким статусом у встановленому законом порядку: комерційні організації та індивідуальні підприємці, в тому числі іноземні. Підприємницький статус повинен бути офіційно закрепленза особою - стороною договору комерційної концесії. Не може бути стороною договору комерційної концесії особа, хоча і здійснює підприємницьку діяльність, але не пройшла процедуру реєстрації як підприємця, а також некомерційні організації, в дозволених межах здійснюють підприємницьку діяльність.
Форма договоракоммерческой концесії письмова з обов'язковою реєстрацією договору і переходу прав за договором. При укладанні договору на певний строк користувачеві надано право укладення договору на новий термін. Правовласник може відмовитися укласти договір на новий термін, якщо протягом тр ох років не укладатиме подібний договір з іншими особами.
Особливості договору комерційної концесії:
1) мета договору комерційної концесії-передача повного комплексу прав, технологій, знань, досвіду і т. п., необхідних для здійснення користувачем підприємницької діяльності за зразком правовласника. Особливість договору комерційної концесії - саме в комплексності надаваних користувачеві прав;
2) перелік об'єктів, які можуть передаватися за договором комерційної концесії, ширше, ніж перелік об'єктів, переданих за ліцензійним договором;
3) крім умов про передачу виняткових прав, договір комерційної концесії передбачає і порядок взаємодії правовласника з користувачем у зв'язку з передачею останньому виключних прав і веденням ним підприємницької діяльності, аналогічної діяльності правовласника. До таких умов можуть, зокрема, ставитися:
а) зобов'язання правовласника утримуватися від власної аналогічної діяльності на закріпленій за користувачем території;
б) обов'язок користувача не конкурувати з правовласником на певній території;
в) зобов'язання користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування, зовнішнє і внутрішнє оформлення використовуваних користувачем комерційних приміщень;
4) використання переданих по франшизі прав допускаетсяісключітельно у підприємницькій сфері, а сторонами договору можуть бути лише особи з підприємницьким статусом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 60. Зміст і особливості договору комерційної концесії "
 1. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  особливо якщо ці товари зовні досить схожі і відмінні риси, споживчі якості, технічні характеристики кожного з них не очевидні для рядового споживача, може мати важливе, а іноді й вирішальне значення для підприємців, випускають і реалізують ці товари. Термін «товарний знак», який використовується в тексті закону, охоплює два його різновиди: власне
 2. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  змісті). Відносини, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, обумовлюють відповідну правову форму - договір у сфері підприємництва. При визначенні поняття торгової угоди використовуються два різних критерію такої угоди - об'єктивний і суб'єктивний. Об'єктивно-торговельною є угода, якої закон надає торговий характер незалежно від того, ким вона
 3. § 9. Комерційна концесія
  зміст договірних відносин у названих видах угод різному. У чому проявляється ця відмінність? По-перше, в предметі договору. Предметом комерційної концесії є відчужувані виняткові права (комплекс виняткових прав), в той час як предметом простого товариства є з'єднання вкладів товаришів і спільні дії для отримання прибутку або досягнення іншої, що не
 4. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  змісті яких відбулися якісні зміни, є лист від 31 березня 1997р. № 26-21/26-54-3 «Про інноваційні виданнях в області гуманітарної освіти» [9]. Цим листом Міносвіти інформує про вихід з друку нових серій видань, які отримали високу оцінку з боку провідних вітчизняних вчених і викладачів-практиків, і рекомендує їх до використання як у процесі
 5. § 2. Предмет цивільного права
  змісту або змісту угоди між учасниками не випливає інше (п. 3 ст. 423 ЦК). Безоплатні відносини не грають суттєвої ролі в цивільному обороті, не є для нього типовими (поширеними) і в кінцевому рахунку похідні від відносин відплатних. Зрозуміло, що перш ніж подарувати річ, її треба створити або придбати, а перш ніж надати гроші в борг, їх треба
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  змісту можуть бути конституційними і звичайними (відповідно перше регулюють найважливіші відносини і приймаються в більш строгому порядку, другий - розвивають положення перших); підзаконні нормативні правові акти (всі інші акти, які повинні відповідати законам і поступатися їм у разі протиріччя). Крім того, у федеративних державах закони залежно від рівня їх
 7. § 1. Наука цивільного права
  зміст і співвідношення з іншими нормами і джерелами правового регулювання; виявляються загальні закономірності, що лежать в основі цивільно-правового регулювання, а також особливості, властиві окремим інститутах і інших структурних підрозділах цивільного права; виявляються суперечності і прогалини в чинному законодавстві, непрацюючі та неефективні норми та інші
 8. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  зміст угоди, тобто її умови, не повинно суперечити чинному законодавству. З урахуванням цього дійсність угод і в доктрині, і на практиці зазвичай оцінюється з позицій відповідності чинному законодавству їх: а) суб'єктного складу; б) волі і волевиявлення; в) форми; г) змісту * (531). Неважко помітити, що даний підхід грунтується на традиційному вченні про
 9. § 2. Види цивільно-правових договорів
  утримання з утриманням, оренда, підряд, позика і кредит, зберігання). Крім того, окремі види договорів врегульовані не тільки Кодексом, а й іншими правовими актами. Так, крім договору енергопостачання, передбаченого § 6 гл. 30 ГК, у Федеральному законі від 26 березня 2003 р. "Про електроенергетику" * (1149) виділяються такі його види, як договір купівлі-продажу електроенергії на роздрібному ринку,
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зміст багатьох статей Цивільного кодексу, а іноді й найменування більших його рубрик (див., напр., ст. 357, 454-491, 492-504, 506, 508-524) містять згадка саме про товар, а в числі врегульованих правовідносин переважають обмінні відносини. * (11) Регулятивна функція закону вартості полягає в його об'єктивному впливі на коливання ринкових цін навколо громадської
© 2014-2022  yport.inf.ua