Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Форма договору простого товариства

. Глава 55 ЦК не містить спеціальних вимог щодо форми договору простого товариства. Тому підлягають застосуванню загальні положення цивільного законодавства (ст. 158-163 ЦК). Разом з тим з істоти договору простого товариства (триває характер, наявність спільного майна тощо) випливає, що на практиці використання усної форми зустрічається вкрай рідко, навіть якщо формально для цього є підстави (наприклад, коли договір простого товариства укладено між громадянами і його ціна не перевищує 10 МРОТ - подп. 2 п. 1 ст. 161 ЦК). Однак у кожному разі вирішення питання про вибір форми правочину має вирішуватися з урахуванням того, що ціною договору простого товариства є сукупна вартість всіх вкладів.
Крім того, законом не встановлено вимогу про державну реєстрацію договору простого товариства (яку потрібно відрізняти від форми угоди і від реєстрації прав на нерухоме майно, що передається у спільну власність товаришів) * (943). Тому договір простого товариства вважається укладеним з моменту досягнення згоди сторін з усіх істотних умов у відповідній формі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Форма договору простого товариства "
 1. 3. Форма договору простого товариства
  форма договору, що містить таку умову, повинна підкорятися встановленим законом загальним правилам про форму угод з нерухомим майном та наступної державної реєстрації або самої угоди, або переходу прав на це майно (ст. ст . 551, 558, 609
 2. 6. Порядок укладення та форма договору простого товариства
  форма. Саме таке становище складається стосовно до гл. 55 ЦК. У ній відсутні спеціальні норми, що містять вимоги не лише державної реєстрації, а й дотримання певної форми відповідних договорів. Єдине спеціальне згадка про форму договору простого товариства є в п. 2 ст. 1044 ЦК, в силу якого за відсутності довіреності повноваження товариша на
 3. § 2. Елементи договору простого товариства
  формально для цього є підстави (наприклад, коли договір простого товариства укладено між громадянами і його ціна не перевищує 10 МРОТ - подп. 2 п. 1 ст. 161 ЦК). Однак у кожному разі вирішення питання про вибір форми правочину має вирішуватися з урахуванням того, що ціною договору простого товариства є сукупна вартість всіх вкладів. Крім того, законом не встановлено вимогу про
 4. § 1 . Поняття комерційного права
  формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької діяльності. Громадяни та юридичні особи самостійно, тобто
 5. § 1. Поняття і види підприємців
  формах: індивідуальні підприємці, господарські товариства, господарські товариства, виробничі кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства. Таким чином, підприємець - це особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. Факт здійснення особою підприємницької діяльності є підставою для визнання його особливим суб'єктом цивільного
 6. § 4. Акціонерні товариства
  форма підприємництва (що і представляє з себе акціонерне товариство) є не більш ніж способом організації майна Організаційна форма може вказувати тільки на процедури операцій з майном: порядок його об'єднання, розподілу, порядок Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 105 отримання
 7. § 9. Комерційна концесія
  формацію, а також на інші передбачені договором Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 414 об'єкти виключних прав - товарний знак, знак обслуговування і т.д. Як випливає з наведеного визначення, договір комерційної концесії є оплатним, взаємним, терміновим і консенсусним. Оскільки даний
 8. § 10. Просте товариство
  формацією, спільного будівництва об'єктів і т. п. Такі договори, є за своєю природою цивільно-правовими, проте не можна назвати підприємницькими. Сторонами договору простого товариства, що укладається для здійснення підприємницької діяльності, можуть бути тільки індивідуальні підприємці і (або) комерційні організації. Це виключає можливість
 9. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  форма звернення акціонера до суду. Верховний Суд РФ і Вищий Арбітражний Суд РФ виходять з того, що суди повинні приймати позови про визнання недійсними актів, виданих органами управління юридичних осіб. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 484 В абз.2 п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ І Пленуму
 10. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  формах; 7) залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів; 8) видача банківських гарантій. Цей перелік є вичерпним. Однак деякі з наведених тут операцій можуть відбуватися не тільки кредитними, а й іншими комерційними організаціями, на які Закон «Про банки і банківську діяльність» не поширюється. Так, оскільки чинним законодавством не
© 2014-2022  yport.inf.ua